Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN retail-business

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2024”

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน สร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์ “Amazing Thailand Countdown 2024” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระตุ้นการท่องเที่ยว...

เกิดอะไรขึ้นกับ Amazon ยักษ์ใหญ่ค้าปลีก ปลดพนักงาน 10,000 คน สูญเสียมูลค่าตลาดล้านล้านเหรียญ

Amazon วางแผนที่จะเลิกจ้างพนักงานครั้งใหญ่ถึง 10,000 คน ต้นทุนค้าปลีกสูงขึ้น ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรม ผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาด เกิดอะไรขึ้นกับ Amazon...