LATEST IN ricebowlstartupaward

8 ปีในบทบาท Startup Ecosystem Builder ไทยเราขาดอะไร ควรเสริมอะไร มุมมองจาก AIS the StartUP ผู้ชนะเลิศ Rice Bowl Startup Awards ปี 2018

ในฐานะที่เป็นหนึ่งใน Startup Community Builder และเห็นความเปลี่ยนแปลงใน Startup เราเริ่มสร้าง Community อย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ประสบความสำเร็จ......

Venture capital firm invests over $600,000 for a local filipino e-commerce startup

A Singaporean - based venture capital firm ‘Cocoon Capital’ has invested over $600,000 (S$850,000) in its debut investment into the Filipino economy for a local e-commerce startup ...

เอาใจช่วย 3 Startups ไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อชิงรางวัลในงาน Rice Bowl Startup Award 2015

The Rice Bowl Startup Award เป็นงานประกาศผลรางวัลในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นงานเชิดชูเหล่า Startups ที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจตนเอง และเฟ้นหาผู้ประกอบการที่สามาร...

JOB