Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Roojai

รู้ใจ กรุ๊ป เข้าซื้อกิจการ Lifepal ตอกย้ำความเป็นผู้นําในตลาดประกันภัยอินโดนีเซีย

รู้ใจ กรุ๊ป ประกาศซื้อกิจการ Lifepal โบรกเกอร์ประกันภัยออนไลน์ชั้นนําในอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในการจัดจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และมีผู้ใช้งานมากถึง 2 ล้านคนต่อ...

รู้ใจ ประกันออนไลน์ เข้าซื้อกิจการ บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รู้ใจ ประกันออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทย ตกลงเข้าซื้อกิจการ บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก้าวขึ้นเป็นบริษัทประกันภัยดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมใบอนุญาตผู้รับประกันวินาศภัย...

รู้ใจ จับมือ Rabbit LINE Pay เพิ่มช่องทางใหม่ ให้ลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันง่าย ๆ บนสมาร์ทโฟน

รู้ใจ ร่วมมือกับ Rabbit LINE Pay ให้ลูกค้ารู้ใจสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้จากทุกที่ ทุกวัน และ ตลอด 24 ชั่วโมง จากโทรศัพท์สมาร์ทโฟน...

'รู้ใจดอทคอม' รับเงินลงทุน Series A จำนวน 7 ล้านเหรียญจาก IFC

สถาบันการเงินระดับนานาชาติ หรือ IFC (International Finance Corporation) บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศและสมาชิกคณะกรรมการลงทุนกลุ่มธุรกิจ Fintech ของธนาคารโลก ประกาศถึงการลงทุนในบริษัท...