Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Salaryman

'คำชม' คำพูดสั้นๆ ที่สามารถปลุกไฟในการทำงานของมนุษย์เงินเดือนได้อย่างน่าอัศจรรย์

ทุกครั้ง ที่ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย หรือประสบความสำเร็จกับอะไรสักอย่าง มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ย่อมต้องการได้รับคำชม หรือกำลังใจจากเจ้านาย แม้ อาจจะได้รับคำชมแค่ ‘เก่งมาก’ หรือคำพูด...

รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมขยายการเกษียณงานให้อยู่ที่อายุ 70 ปี

รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นเตรียมขยายช่วงเกษียณงานให้เพิ่มขึ้น จากเดิมที่เกษียณอายุที่ 65 ปีขยายเป็น 70 ปี ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนนโยบายจากรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจท...