LATEST IN Samitivej Hospital

สมิติเวชเปิดนวัตกรรม Mobile Health พร้อมระบบติดตามสถานะการผ่าตัดในมือถือครั้งแรกในไทย

สมิติเวช เปิดนวัตกรรมผ่านมือถือ (Mobile Health)  แก้ปัญหา Pain Point ด้วยความเข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการอย่างลึกซึ้ง ส่งแอปพลิเคชันสมิติเวช พลัส, ไลน์สมิติเวช, Samitivej PAC...

SCB ผนึกสมิติเวชเปิด Lounge ในโรงพยาบาล พร้อมพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นดึงลูกค้าระดับ Wealth

 'ธนาคารไทยพาณิชย์' เดินหน้าทำตลาดกลุ่มลูกค้าเวลธ์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือกับ 'โรงพยาบาลสมิติเวช' สร้างมิติใหม่ให้ทั้ง 2 วงการ พัฒนาความร่วมมือ 3 ด้านในการยกระดับบริการด้านสุขภา...

JOB