LATEST IN Samitivej Hospital

ใช้ Digital เพื่อ Self Care สู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรแห่งคุณค่า

การถูก Disrupt ในวงการการแพทย์เป็นอย่างไร ? การคิดและทำตามแบบเก่าอาจไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง แล้วแนวทางของการประยุกต์ใช้ Digital จะทำอย่างไรได้บ้าง ? เพื่อไปสู่เป้าหมายของการเป็นอง...

สมิติเวชเปิดนวัตกรรม Mobile Health พร้อมระบบติดตามสถานะการผ่าตัดในมือถือครั้งแรกในไทย

สมิติเวช เปิดนวัตกรรมผ่านมือถือ (Mobile Health)  แก้ปัญหา Pain Point ด้วยความเข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการอย่างลึกซึ้ง ส่งแอปพลิเคชันสมิติเวช พลัส, ไลน์สมิติเวช, Samitivej PAC...

SCB ผนึกสมิติเวชเปิด Lounge ในโรงพยาบาล พร้อมพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นดึงลูกค้าระดับ Wealth

 'ธนาคารไทยพาณิชย์' เดินหน้าทำตลาดกลุ่มลูกค้าเวลธ์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือกับ 'โรงพยาบาลสมิติเวช' สร้างมิติใหม่ให้ทั้ง 2 วงการ พัฒนาความร่วมมือ 3 ด้านในการยกระดับบริการด้านสุขภา...

JOB