Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN series

Netflix ลงทุนเช่าสตูดิโอ 2 แห่งในเกาหลีใต้ พื้นที่รวมกว่า 16,000 ตรม. เพื่อผลิต Original Content

Netflix ผู้ให้บริการสตรีมมิงคอนเทนต์ระดับโลกประกาศลงทุนเช่าสตูดิโอผลิตคอนเทนต์ออริจินัล 2 แห่งนอกกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้แบบระยะยาว ซึ่งมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 16,000 ตารางเมตร เพื่...

Startup Funding แต่ละระดับมีอะไรบ้าง

หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของบรรดา Startup ก็คือการที่จะ Exit อาจจะด้วยวิธีการถูก Acquire จากบริษัทใหญ่ๆ หรือจะเป็นการออก IPO เข้าสู่ตลาดทุนอย่างเต็มรูปแบบ แต่แน่นอนว่าการที่จะไปสู่ในระด...