LATEST IN K-pop

Netflix ลงทุนเช่าสตูดิโอ 2 แห่งในเกาหลีใต้ พื้นที่รวมกว่า 16,000 ตรม. เพื่อผลิต Original Content

Netflix ผู้ให้บริการสตรีมมิงคอนเทนต์ระดับโลกประกาศลงทุนเช่าสตูดิโอผลิตคอนเทนต์ออริจินัล 2 แห่งนอกกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้แบบระยะยาว ซึ่งมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 16,000 ตารางเมตร เพื่...

JOB