LATEST IN sharge

เพราะการหาทำเลที่ดีไม่เพียงพออีกต่อไป 'แสนสิริ' ผนึก 6 พันธมิตรปฏิวัติการเดินทางให้ลูกบ้านด้วย Smart Move

ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนอสังหาริมทรัพย์ด้วยเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องสำหรับ 'แสนสิริ' โดยล่าสุดเดินหน้าเปิดตัว ‘Smart Move’ แพลตฟอร์มบริการยานพาหนะระบบเช่าในโครงการของแสนสิริ ปฏิวัติกา...

JOB