LATEST IN SingularityU

ส.อ.ท. จัดโชว์พิเศษ 'Rocket man' มนุษย์บินได้ ครั้งแรกในไทย เปิดฉากงาน Exponential Manufacturing Thailand 2019

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดฉากงาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019” การประชุมสุดยอดสู่การพลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย...

เตรียมพร้อมเข้าสู่ Exponential Manufacturing Thailand 2019 งานสัมนาพลิกอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามามีอิทธิพลในทุกอุตสาหกรรมการผลิต ที่นับวันได้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในเชิงทวีคูณ หรือ Exponential Growth จึงเป็นสิ่ง...

สภาอุตสาหกรรมจัดงานประชุม Exponential Manufacturing Thailand 2019 พลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019" การประชุมสุดยอดสู่การพลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย และครั้งแรกในภูมิภาค...

งานสัมมนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี SingularityU Thailand Summit 2018

บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับ Singularity University (SU) ศูนย์รวมกลุ่มนักคิดและผู้นำด้านนวัตกรรมจากซิลิคอน วัลเลย์ ที่มุ่งให้ความสำคัญในการรับมือกับความท...

JOB