Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SingularityU

ส.อ.ท. จัดโชว์พิเศษ 'Rocket man' มนุษย์บินได้ ครั้งแรกในไทย เปิดฉากงาน Exponential Manufacturing Thailand 2019

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดฉากงาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019” การประชุมสุดยอดสู่การพลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย...

เตรียมพร้อมเข้าสู่ Exponential Manufacturing Thailand 2019 งานสัมนาพลิกอุตสาหกรรมแบบก้าวกระโดด

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามามีอิทธิพลในทุกอุตสาหกรรมการผลิต ที่นับวันได้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในเชิงทวีคูณ หรือ Exponential Growth จึงเป็นสิ่ง...

สภาอุตสาหกรรมจัดงานประชุม Exponential Manufacturing Thailand 2019 พลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับสากล

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน “Exponential Manufacturing Thailand 2019" การประชุมสุดยอดสู่การพลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย และครั้งแรกในภูมิภาค...

งานสัมมนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี SingularityU Thailand Summit 2018

บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับ Singularity University (SU) ศูนย์รวมกลุ่มนักคิดและผู้นำด้านนวัตกรรมจากซิลิคอน วัลเลย์ ที่มุ่งให้ความสำคัญในการรับมือกับความท...