LATEST IN Smart Compose

Gmail กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 15 ปี เสริมนวัตกรรม Smart Compose อีกทั้งยังตั้งเวลาส่งอีเมล์ได้แล้ววันนี้

การเดินทางของ G Suite ได้เริ่มต้นมาเมื่อ 15 ปีที่แล้วด้วยการเปิดตัว Gmail ในปี 2004 ถ้ามองย้อนกลับไปในช่วงนั้น Gmail ได้บุกเบิกวิธีการใช้อีเมล์แบบใหม่ที่ปลอดภัยด้วยการให้บริการพื้น...

JOB