Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN G-Suite

Gmail กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 15 ปี เสริมนวัตกรรม Smart Compose อีกทั้งยังตั้งเวลาส่งอีเมล์ได้แล้ววันนี้

การเดินทางของ G Suite ได้เริ่มต้นมาเมื่อ 15 ปีที่แล้วด้วยการเปิดตัว Gmail ในปี 2004 ถ้ามองย้อนกลับไปในช่วงนั้น Gmail ได้บุกเบิกวิธีการใช้อีเมล์แบบใหม่ที่ปลอดภัยด้วยการให้บริการพื้น...

Google สนับสนุน Google for Education สู่โรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Google ประเทศไทย สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการยกระดับการศึกษาไทย แบบพลิกโฉม ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา (G-Suite for Education) มาประยุกต์ใช้ผ่านอุปกรณ์อิเล็ค...