LATEST IN Smart Energy Hackathon

Smart Energy Hackathon Southeast Asia

จากความร่วมมือนานาชาติระหว่างหลายภาคส่วนได้มีการเปิดตัวงาน Smart Energy Hackathon ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาคิด...

ปตท. และพันธมิตร เปิดรับคนมีไอเดียด้านพลังงาน มาร่วมแข่งขันใน 'Smart Energy Hackathon'

มีเวทีใหม่มาให้แข่งขันไอเดียกันอีกแล้ว นั่นคือ 'Smart Energy Hackathon' สนามประลองไอเดียด้านพลังงานโดยเฉพาะ!......

JOB