LATEST IN smart energy

'บ้านปูฯ' ผนึก 'ทรัพย์สินจุฬาฯ' ติดตั้งโซลาร์โซลูชันครบวงจร ดันแนวคิด Smart Energy

“บ้านปูฯ” ผนึก “ทรัพย์สินจุฬาฯ เดินหน้าติดตั้งโซลาร์โซลูชันครบวงจร เสริมแกร่งแนวคิด Smart Energy มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ...

Banpu มุ่งสู่บริษัทพลังงานแบบครบวงจร ทั้ง Clean Energy และเชื่อมโยงดิจิทัล

เป็นที่ทราบกันดีว่าบ้านปู (Banpu) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน โดยดำเนินธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และพลังงานที่เกี่ยวเนื่องใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออ...

Smart Energy Hackathon Southeast Asia

จากความร่วมมือนานาชาติระหว่างหลายภาคส่วนได้มีการเปิดตัวงาน Smart Energy Hackathon ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาคิด...

JOB