Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Smart Security

TOSSAKAN แพลตฟอร์ม Smart Security โปรเจคยักษ์ของ SKY ICT

ทำความรู้จักกับเทรนด์ในการใช้ AI เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป พร้อมเผย Security Tech ภายใต้ชื่อ TOSSAKAN...

SKY ICT ก้าวสู่ Tech Company เต็มตัว กางแผนปี 64 มุ่งพัฒนา AI เสริมประสิทธิภาพธุรกิจ Smart Security Platform

เปิดแผน SKY ICT ปี 2564 ทรานส์ฟอร์มสู่ Tech Company เต็มตัว เดินแผนขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ นำเทคโนโลยีอัจฉริยะยกระดับคุณภาพชีวิตให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น พร้อมมุ่งขยายตลาดสู่...

Safe City เมืองปลอดภัยสร้างได้ ผ่านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วย Smart Security

Smart Security หนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก จากการพัฒนาของเทคโนโลยี  IOT (Internet of Things) ที่เข้ามามีบทบาทในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำไปใช้...