Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SMB Trends

Salesforce เปิดตัวรายงาน SMB Trends ชี้ SME กว่า 71% ทั่วโลก รอดจากวิกฤตโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

SMB Trends จาก Salesforce เผยธุรกิจ SME กว่า 71% ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 มาได้ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการสื่อสาร, การประสานงานของบุคลากรและการขับเคลื่อน...