LATEST IN sritranggroup

ปั้น New S-Curve ให้สินค้าการเกษตร เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม

ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศไทย ซึ่งหากไทยจะต่อยอดให้กับผลผลิตชนิดนี้ คงหนีไม่พ้นการพัฒนาสินค้าให้มีคุณค่ามากขึ้นด้วยนวัตกรรม ซึ่งนอกจากจะมีราคาสูงขึ้นแล้...

JOB