Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN stagflation

ทั่วโลกปรับดอกเบี้ยครั้งใหญ่สู้เงินเฟ้อ ไทยรับมืออย่างไร

อัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสูงสุดในรอบ 13 ปี โดยเพิ่มขึ้นเป็น 7.1% จาก 5% ภายใน 1 เดือน ส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจระบบและยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอีก ด้านสหรัฐอัตราเงินเฟ้อ...

ธนาคารโลกหั่น GDP ปีนี้เหลือ 2.9% เนื่องจากภาวะ Stagflation

ธนาคารโลกได้ลดเปอร์เซ็นต์ GDP อีกครั้ง โดยคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2022 เหลือ 2.9% จากเดิม 3.2% สาเหตุสำคัญมาจากการที่ทุกประเทศต้องต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเก...