Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN supermarket standalone

Tops ปักธงสาขาสาธุประดิษฐ์ เปิดตัว Supermarket Stand Alone ตอกย้ำความเป็น Food Destination ที่ครบวงจร

ท็อปส์ (Tops) ธุรกิจกลุ่มฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล สร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่รับศักราชใหม่ เปิดตัว “ท็อปส์ สาธุประดิษฐ์” ยกระดับโมเดลธุรกิจในรูปแบบสแตนอโลน 2 ชั้น ปลุกการจับจ่ายโซ...