Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN tops

Tops ใช้จุดแข็ง Logistics ช่วยเกษตรกรลดค่าส่งรับซื้อสินค้าพร้อมขนส่งผ่านเครือข่าย Backhaul

Tops เปิดตัวโครงการ “รับซื้อสินค้าตรงจากเกษตรกรและชุมชน บริหารการขนส่งผ่านเครือข่ายรถส่งสินค้า(Backhaul)” โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบโลจิสติกส์ ช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศลดค่าใช้จ่...

Tops และ FamilyMart ใช้นวัตกรรมเครื่องช่วยวัดอุณหภูมิอัจฉริยะคัดกรองความเสี่ยงจาก COVID-19

Tops และ FamilyMart เตรียมความพร้อมรับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสในระยะยาว โดยเฟสแรกเริ่มติดตั้งเครื่องช่วยวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ 15 สาขาเครื่องช่วยตรวจจับอุณหภูมิอัจฉริยะถูกพัฒนาต่อยอด...

ท็อปส์-โลตัส-บิ๊กซี เผยสินค้าเพียงพอ เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ COVID-19

จากการมี Fake News เรื่องของการกักตุนสินค้า ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและซื้อสินค้ากันเยอะมาก ด้านท็อปส์ โลตัส และบิ๊กซีมีการแจ้งต่อลูกค้าโดยมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันว่า จัดเตรียมสิน...