Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SWIFT

SWIFT ระบบโอนเงินระดับโลกที่อยู่เบื่องหลังการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

SWIFT หรือมีชื่อเต็มว่า Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication คือระบบการสื่อสารของผู้ให้บริการสถาบันทางการเงินระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 จากความร่วมมื...

SWIFT เครือข่ายการเงินระดับโลก นำร่องทดลองใช้ Blockchain เสริมประสิทธิภาพตลาดเงิน

SWIFT ระบบการส่งข้อความทางการเงินที่เชื่อมโยงสถาบันการเงินและบริษัททั่วโลก ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา จากสงครามระหว่างรัสเซีย ยูเครน ที่มีสหรัฐอเมริกาและยุโ...

KBank successfully tests instant cross-border payments with SWIFT gpi

KASIKORNBANK (KBank) teamed up with SWIFT and a group of banks from Asia Pacific, to carry out the trial of SWIFT’s new instant cross-border payments proof of concept. This trial s...

Kbank ทดสอบการโอนเงินข้ามประเทศแบบ real time โดยใช้ SWIFT gpi สำเร็จ คาดใช้ปีหน้า

ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับ SWIFT และธนาคารอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ทำการทดสอบการโอนเงินข้ามประเทศแบบเรียลไทม์แบบใหม่ของ SWIFT โดยสามารถทำการโอนเงินได้ในภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ไ...