LATEST IN Tech Regulation

TTSA ยื่นเรื่องให้ภาครัฐสนับสนุน Startup ไทยอย่างแท้จริง ไม่ทำเอง ไม่ทำแข่ง แข่งขันอย่างเท่าเทียม

TTSA ได้ขี้แจงต่อภาครัฐ เมื่อ Startup ไทยไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างตรงจุด และยื่นข้อเสนอนโยบายเพื่อให้ Startup ไทยแข่งขันกับต่างชาติได้...

ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ขอกำกับดูแลบริษัทด้านเทคโนโลยีให้ต่างจากที่สหรัฐฯ และจีนทำ

เอ็มมานูเอล มาครง (Emmanuel Macron) ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ระบุฝรั่งเศสขอแก้ตัวด้วยการสร้างรูปแบบการกำกับดูแลบริษัทด้านเทคโนโลยี ให้แตกต่างจากที่สหรัฐฯ และจีนกำลังทำอยู่ พร้อมติดตามท...

JOB