Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Tech Regulation

TTSA ยื่นเรื่องให้ภาครัฐสนับสนุน Startup ไทยอย่างแท้จริง ไม่ทำเอง ไม่ทำแข่ง แข่งขันอย่างเท่าเทียม

TTSA ได้ขี้แจงต่อภาครัฐ เมื่อ Startup ไทยไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างตรงจุด และยื่นข้อเสนอนโยบายเพื่อให้ Startup ไทยแข่งขันกับต่างชาติได้...

ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ขอกำกับดูแลบริษัทด้านเทคโนโลยีให้ต่างจากที่สหรัฐฯ และจีนทำ

เอ็มมานูเอล มาครง (Emmanuel Macron) ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ระบุฝรั่งเศสขอแก้ตัวด้วยการสร้างรูปแบบการกำกับดูแลบริษัทด้านเทคโนโลยี ให้แตกต่างจากที่สหรัฐฯ และจีนกำลังทำอยู่ พร้อมติดตามท...