LATEST IN Banking Agent

อีกหนึ่ง Banking Agent! SCB จับมือ ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว SCB Service รับฝากเงินที่ไปรษณีย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจในการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการทางการเงิน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการธนาคารภายใต้ชื่อ “SCB Service” (เอสซีบ...

ฝากเงินในปั๊มน้ำมัน! ธ.กรุงศรี จับมือ ปั๊มน้ำมัน PT รับฝากเงินเข้าบัญชี

คุณพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ...

SCB เพิ่มบริการธนาคาร ฝาก-ถอน 24 ชั่วโมงผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสใน 7-11 กว่า 11,000 สาขาทั่วประเทศ

ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส กลุ่มธุรกิจในเครือ ซีพี ออลล์ สององค์กรยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจครั้งสําคัญในการนําเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาเป็นตัว...

ตั้ง CenPay เป็นตัวแทนธนาคารให้บริการ KBank Service ที่ FamilyMart 5 สาขา

ก่อนหน้านี้ธนาคารกสิกรไทยเปิดให้บริการ “KBank Service” เพื่อเปิดช่องทางบริการรูปแบบใหม่ๆ ให้ลูกค้าของธนาคารแบบเข้าถึงตัวลูกค้าผ่านพันธมิตรซึ่งเป็นตัวแทนของธนาคาร หรือ Banking Agent...

KBank appoints Thailand Post as the first banking agent to provide KBank Service

KASIKORNBANK (KBank) sets out to appoint banking agents to offer the “KBank Service” which will bring services closer to customers. Thailand Post, with a country-wide network, is t...

กสิกรไทย เพิ่มช่องทางบริการ เปิด 'KBank Service' ให้ลูกค้าทำธุรกรรมการเงินผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ

ธนาคารกสิกรไทยลุยแต่งตั้งแบงกิ้ง เอเย่นต์ ใช้ชื่อบริการ KBank Service เพิ่มช่องทางการบริการทางการเงิน ประเดิมไปรษณีย์ไทย พันธมิตรรายแรก มีเครือข่ายทั่วประเทศ ช่วงแรกให้บริการรับฝาก...

มาแล้ว! ประกาศ ธปท. เปิดช่องเอกชนเป็น Banking Agent ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ราชกิจจานุเบกษาประกาศบังคับใช้ "ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 3/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์" แล้ว เปิดช่องให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน, ห้างหุ้น...

ปรับหลักเกณฑ์ Banking Agent แน่นอน! ธปท. เผยกฎใหม่ประกาศใช้ช่วง มี.ค. 61

ธปท. เผยเตรียมปรับปรุง "หลักเกณฑ์เรื่องช่องทางให้บริการของธนาคารพาณิชย์" ให้มีความยืดหยุ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นสองเรื่องสำคัญ คือ สาขาของธนาคารพาณิชย์ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น และเ...

ธปท. เตรียมเปิดช่องให้ร้านสะดวกซื้อเป็น Banking Agent ได้

ธปท. เผยเตรียมประกาศหลักเกณฑ์การเป็นตัวแทนธนาคาร หรือ Banking Agent เปิดช่องร้านขายของชำ-ร้านสะดวกซื้อสามารถเป็นตัวแทนธนาคารเพื่อให้บริการด้านการเงินได้ในอนาคต......

JOB