LATEST IN United Nation

“ร่วมมือกันในยุคแห่งความหลากหลาย” บัน คี มูน กล่าวรับการเปิดตัว UN Global Compact Network Thailand

องค์กรธุรกิจชั้นนำของไทย ร่วมเปิดตัวสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand – GCNT) เพื่อร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้...

JOB