Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN VARUNA

วรุณา ร่วมมือสตาร์ทอัพ Easy Rice ใช้ดีพเทคยกระดับข้าวไทย เพิ่มมาตรฐานเกษตรครบวงจร แข่งขันได้ในตลาดโลก

วรุณา (VARUNA) บริษัทในเครือ เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย มุ่งเดิน...

VARUNA จับมือ Gaorai ส่งเจ้าเอี้ยงโดรนการเกษตร ยกระดับภาคการเกษตรไทยก้าวสู่ Smart Farmer

วรุณา (VARUNA) ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจร่วมกับเก้าไร่ (Gaorai) มุ่งขยายฐานนักบินโดรนรองรับการเข้าสู...