VARUNA จับมือ Gaorai ส่งเจ้าเอี้ยงโดรนการเกษตร ยกระดับภาคการเกษตรไทยก้าวสู่ Smart Farmer | Techsauce

VARUNA จับมือ Gaorai ส่งเจ้าเอี้ยงโดรนการเกษตร ยกระดับภาคการเกษตรไทยก้าวสู่ Smart Farmer

วรุณา (VARUNA) บริษัทในเครือ เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจร่วมกับเก้าไร่ (Gaorai) ผู้ให้บริการและพัฒนาระบบจัดการทางการเกษตร มุ่งขยายฐานนักบินโดรนรองรับการเข้าสู่เทคโนโลยี “เกษตรอัจฉริยะ” (Smart Farmer) 

วรุณา (VARUNA) ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจร่วมกับเก้าไร่ (Gaorai) มุ่งขยายฐานนักบินโดรนรองรับการเข้าสู่เทคโนโลยี “เกษตรอัจฉริยะ” (Smart Farmer)

เดินหน้าต่อยอดนวัตกรรมบริการด้านเทคโนโลยีโดรนการเกษตรแบบครบวงจร ส่งโดรนการเกษตร “เจ้าเอี้ยง” อบรมส่งต่อชุดความรู้  คาดปั้นนักบินโดรนมากกว่า 500 คนในปีนี้ พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชันบริหารจัดการนักบินเข้าถึงงานในแต่ละพื้นที่ หวังต่อยอดบริการทางการเกษตรครอบคลุมทุกการใช้งานของเกษตรกรไทยในอนาคต

คุณพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เนื่องจากภาคเกษตรกรรมของไทยจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้านอาหารของโลกที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทช่วยการทำงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย 

ปัจจุบันมีกลุ่ม Smart Farmer จำนวนมากที่มีความสนใจนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับพื้นที่เพาะปลูกเพื่อลดข้อจำกัดในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการใช้โดรนการเกษตร ซึ่งวรุณามีความเชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น การคิดค้นและพัฒนาโดรนการเกษตร การจัดอบรมนักบินโดรน และการให้บริการบินโดรนฉีดแปลงเกษตรสำหรับเกษตรกรที่ต้องการรับบริการตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป จนถึงผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 

ประกอบกับการตั้งเป้าขยายฐานนักบินโดรน และให้บริการฉีดแปลงเกษตรที่ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรให้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของการขยายฐานพันธมิตร โดยได้ร่วมมือกับ “เก้าไร่” ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโดรนการเกษตร รวมถึงการเก็บและประมวลผลข้อมูลการฉีดแปลงเกษตร โดยการผนึกกำลังของวรุณาและเก้าไร่ครั้งนี้เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนให้เกิดเกษตรอัจฉริยะครอบคลุมประเทศไทย

วรุณาในฐานะผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยผสานเทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) กับการใช้ข้อมูลสำรวจและภาพถ่ายจากโดรนมัลติสเปกตรัม (Multispectrum Drone) และนำดาต้ามาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านแพลตฟอร์ม “Varuna Analytics” ช่วยติดตามสุขภาพของพืช (Crop Health Monitoring) ติดตามการเจริญเติบโตของพืช (Growth Stage Monitoring) และช่วยคาดการณ์ผลผลิต (Yield Prediction) ได้อย่างแม่นยำ

วรุณายังได้พัฒนาโดรนการเกษตรในชื่อ “เจ้าเอี้ยง AIANG” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเกษตรกรในเรื่องการพ่นปุ๋ยและฉีดผลิตภัณฑ์การเกษตร นอกจากนี้ยังมีการอบรมนักบินโดรนมืออาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้นักบินโดรนได้รับใบอนุญาตการบินที่ถูกต้อง สามารถฉีดแปลงเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำเหมาะกับพืชแต่ละประเภท อาทิ อ้อย ข้าวโพด ข้าว และมันสัมปะหลัง 

โดยปัจจุบันมีนักบินโดรนมืออาชีพพร้อมให้บริการในพื้นที่ต่างๆ และตั้งเป้าเพิ่มขึ้นเป็น 500 คนในปี 2565 นอกจากนี้วรุณากำลังพัฒนาซอฟท์แวร์แอปพลิเคชันเพื่อช่วยบริหารจัดการงานของนักบิน และจับคู่นักบินโดรนมืออาชีพกับเกษตรกร (Service Matching) ที่ต้องการใช้บริการโดรนฉีดแปลงเกษตรให้เชื่อมต่อกันและสามารถเรียกใช้บริการตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณมาทาส ดาเนียลลีวิเชียส ซีอีโอ บริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชันส์ จำกัด กล่าวว่า เก้าไร่ร่วมเป็นพันธมิตรกับวรุณา โดยต้องการนำแนวคิด ‘Gamification’ มาสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคการเกษตรแบบใหม่ ที่ทำให้ความรู้ด้านการเกษตรที่ฟังดูน่าเบื่อ กลายเป็นเนื้อหาที่สนุกและสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งยังต้องการจะผสานเชื่อมต่อศักยภาพของผู้ผลิตโดรนการเกษตร และความเชี่ยวชาญระบบการสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ด้วย AI ของวรุณา มาปรับใช้เป็นความรู้ด้านการจัดการระบบ (Operational Knowledge) 

และฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อพัฒนาบริการและโซลูชันที่ดียิ่งขึ้นสำหรับเกษตรกร องค์กร และเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เป็นลูกค้าของเก้าไร่ และการนำโดรนการเกษตร “เจ้าเอี้ยง” (AIANG) มาใช้ และยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มจำนวนผลผลิต แก้ปัญหาด้านแรงงานได้อย่างเห็นผล ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี 2565 ได้ให้บริการโดรนฉีดแปลงเกษตรไปมากกว่า 1,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง

“การมีฝูงบินโดรนของเราเอง ทำให้เก้าไร่มีความสามารถในการฝึกอบรมนักบินโดรนมืออาชีพ เรามุ่งหวังให้บริการที่มีคุณภาพและดีที่สุดแก่เกษตรกร บริษัท และพันธมิตรของเรา ซึ่งนอกจากจะให้บริการพ่นปุ๋ยและฉีดผลิตภัณฑ์การเกษตรแล้ว ยังรวบรวมข้อมูลหลังการบิน เช่น สุขภาพพืชผล ประสิทธิภาพและการใช้ผลิตภัณฑ์การเกษตร ประสิทธิภาพของโดรน ฯลฯ และจัดเตรียมรายงานข้อมูลเชิงลึกให้แก่ลูกค้าของเก้าไร่อีกด้วย”

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างวรุณากับเก้าไร่ โดยการส่งโดรนการเกษตร “เจ้าเอี้ยง” เร่งปั้นนักบินโดรนการเกษตร นับเป็นการขยายบริการที่ทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างก้าวกระโดด เปิดโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้สนใจมีอาชีพเป็นนักบินโดรนการเกษตรมากขึ้น ทำให้เกษตรกรและผู้สนใจเข้าถึงบริการโดรนการเกษตรได้อย่างง่ายดาย และยังได้ร่วมมือกันพัฒนานักบินโดรนให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมไปถึงการเพิ่มผลผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป คุณพณัญญา กล่าวทิ้งท้าย

RELATED ARTICLE

Responsive image

KBank - EGAT - KBTG ผนึกกำลังสร้างสังคมสีเขียว พัฒนา ปันไฟ แอปฯแลกเปลี่ยนไฟฟ้า ทดลองใช้ Q3/66

KBank - EGAT - KBTG ผนึกกำลังสร้างสังคมสีเขียว พัฒนา ปันไฟ แอปฯแลกเปลี่ยนไฟฟ้า คาดเริ่มทดลองใช้ไตรมาส 3 ปีนี้...

Responsive image

มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญาเปิดตัว 'เพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์ รุ่นที่ 1' เรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง พัฒนาเยาวชนใน 66 วัน

มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญาด้วยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์ รุ่นที่ 1 “66 วันเรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง” บ่มเพาะเยาวชนระดับมัธยมปลายในจังหวัดน่...

Responsive image

“TRIS CORP” ชี้หน่วยงานภาครัฐตื่นตัว และเร่งดำเนินการตามกรอบ Data Governance เพื่อยกระดับขีดความสามารถองค์กร และขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล

บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร จัดงานสัมมนา “Exclusive Seminar : Deep Dive Into Data Governance มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลยั่งยืนตามกฎหมายใหม่” เพื่อแลก...