Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Smart Farmer

VARUNA จับมือ Gaorai ส่งเจ้าเอี้ยงโดรนการเกษตร ยกระดับภาคการเกษตรไทยก้าวสู่ Smart Farmer

วรุณา (VARUNA) ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย ตอกย้ำพันธกิจร่วมกับเก้าไร่ (Gaorai) มุ่งขยายฐานนักบินโดรนรองรับการเข้าสู...

NIA เผย 5 นวัตกรรมพลิกโฉมเกษตรไทยตัวช่วยนำพาไร่นา เกษตรกรสู่ยุค Smart Farmer

เพื่อให้เกษตรกรไทยก้าวไปสู่ยุคใหม่ที่เรียกกันว่า “Smart Farmer”NIA จึงได้พยายามผลักดันแนวคิดดังกล่าวให้เกิดขึ้น พร้อมมุ่งลดผลกระทบและสภาพปัญหาที่บรรดาเกษตรกรต้องพบเจอ ด้วยการส่งเสร...

กรุงไทยชี้เทคโนโลยี IoT พลิกโฉมธุรกิจเกษตร สร้างโอกาสช่วงชิงตลาดสินค้าเกษตรไทย

ธนาคารกรุงไทยเผยเทคโนโลยีการเกษตร โดยเฉพาะเทคโนโลยี IoT เป็นทางออกของธุรกิจการเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น...

อดีตสาวออฟฟิศผู้มาปลูกฝันแบบ Smart Farmer

Smart Farmer เช่น นวลลออ เทอดเกียรติกุล ผู้ปลูกฝันบนผืนดินของ Aromatic Farm ซึ่งเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมที่จัดการด้วยนวัตกรรมทั้งฝั่งบริหารข้อมูลเพาะปลูกและกลยุทธ์การตลาด ที่ช่วยสร้างม...