Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Virtual Banking

ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Banking) โอกาสหรือความเสี่ยงสำหรับนักลงทุน

หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศร่างแนวทางการอนุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Banking) ทำให้มีนักลงทุนจากหลากหลายอุตสาหกรรม มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุน แต่ทั้งหมดนี้...

GULF เผยกำไรปี 65 นิวไฮที่ 1.2 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 37% ทั้งอยู่ระหว่างก่อสร้าง Data Center-ศึกษา Virtual Banking

GULF เผยกำไรปี 65 นิวไฮที่ 1.2 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้น 37% นอกจากนี้ GULF อยู่ระหว่างก่อสร้าง Data Center และกำลังศึกษาธุรกิจ Virtual Banking เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจ...

TrueMoney จับมือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเปิดบัญชีแบบ Virtual Banking ผ่าน TrueMoney Wallet

TrueMoney จับมือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเปิดบัญชีแบบ Virtual Banking ด้วยการผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเงินล้ำสมัย อำนวยความสะดวกผู้ใช้ให้สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ “KKP Start Saving”...

Grab ขอใบอนุญาตการทำดิจิทัลแบงก์กิ้งในสิงคโปร์ เตรียมเป็น Virtual Banking พร้อมขยายสู่ SEA

Grab ยื่นขอใบอนุญาตการทำดิจิทัลแบงก์กิ้งในสิงคโปร์ เชื่อธุรกิจด้านการเงินเติบโตในอนาคต ซึ่งหาก Grab ประสบความสำเร็จในการได้รับใบอนุญาตจะทำให้ลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายย่อยและรายก...