LATEST IN vulcan-coalition

จาก 'ผู้พิการ' สู่ 'ผู้ฝึกสอน AI' โมเดลธุรกิจที่สร้างนวัตกรรมและลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนโดย Vulcan

จาก 'ผู้พิการ' สู่ 'ผู้ฝึกสอน AI' โมเดลธุรกิจที่สร้างนวัตกรรมและลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนโดย Vulcan...

Vulcan Coalition จับมือ DEPA และพันธมิตรหนุนผู้พิการสู่ AI Trainers พร้อมเปิดตัวผลงานด้าน AI

Vulcan Coalition ลงนามความร่วมมือกับ DEPA และพันธมิตรภาคเอกชน ส่งเสริมทักษะดิจิทัล ยกระดับการจ้างงานคนพิการ พร้อมเปิดตัว AI ตัวแรกของโลกที่คนพิการทางการมองเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนา...

JOB