Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Y Combinator

รู้จักกับ "Y Combinator" Accelerator ระดับโลก ผู้ปั้น Dropbox และ AirBnb ซึ่งกำลังยกทีมบินตรงสู่ไทย และภูมิภาคนี้ เป็นครั้งแรก!

ถ้าเอ่ยถึงชื่อ Y Combinator คนในวงการ Tech startup คงจะตื่นเต้นไม่น้อย แต่คนไทยส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อน ว่าพวกเขาเป็นใครกัน? ทีนี้ลองมาเปลี่ยนชื่อใหม่ Dropbox, Airbnb ชื่...

แชร์ประสบการณ์ของ Startup ที่เข้าร่วมทั้ง Y Combinator และ 500Startups

เมื่อพูดถึงกลุ่ม Accelerator ในวงการ Startups หลายๆ คนคงจะคุ้นกับชื่อ Y Combinator และ 500 Startups อย่างแน่นอน ในทุกๆ ปีสองบริษัทนี้จะเปิดโครงการ ให้ Startups เข้าร่วมเพื่อพัฒนาผล...