ชวนสตาร์ทอัพสมัคร Accelerate Impact with PRUKSA ร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม | Techsauce

ชวนสตาร์ทอัพสมัคร Accelerate Impact with PRUKSA ร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายในด้านปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม และกลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) จากข้อมูลของรายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2565 ระบุว่า ประเทศไทยมีดัชนี SDG อยู่ที่อันดับ 44 ซึ่งลดลงจากอันดับ 43 เมื่อเทียบกับปี 2564 ทั้งยังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับหลาย ๆ ประเทศ ปัจจัยเหล่านี้นำไปสู่การตั้งถามกับสังคมในการหาแนวทาง หรือวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก และความยั่งยืนให้กับสังคมในระยะยาว

แนวคิดการสร้างความยั่งยืน ด้วยธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise  จึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ด้วยการนำโมเดล “ธุรกิจ” เข้ามาใช้ปรับเปลี่ยนองค์กรหรือแนวทางการดำเนินงานของตัวเองให้เป็น ‘กิจการ’ ที่สามารถสร้างรายได้และกำไร เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคพร้อมกับความสามารถในการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ เพื่อบรรเทา และแก้ไขปัญหาสังคม   

จึงเป็นที่มาของโครงการ  “Accelerate Impact with PRUKSA” ที่จัดขึ้นโดย บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาและสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และต้องการความช่วยเหลือในการขยายกิจการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทที่เข้าร่วมโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร สร้างผลประโยชน์ทางด้านสังคม (Social Profit) ให้กับประเทศไทยได้อย่างแท้จริง   ทั้งนี้แผนธุรกิจต้องแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ตามมติขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน ‘การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้’ ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรในประเทศไทย ด้วยการส่งเสริมพัฒนาชีวิตและความเป็นช่วยเหลือคนที่มีความรู้แต่รายได้ไม่เพียงพอ หรือทักษะที่มีอยู่เดิมไม่เหมาะสม ด้วยการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) หรือ เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสทำงานประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว รวมถึงธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Care) ที่ดูแลผู้สูงอายุทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การใช้นวัตกรรมโซลูชั่น การจ้างงาน หรือ โซลูชั่นเชิงรุกในด้านการดูแลผู้สูงวัย เพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยมีจุดมุ่งหมายในชีวิตใหม่ได้ (Renewed Purpose in Life)   ซึ่งเป็น 2 เรื่องที่พฤกษา ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

บริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องพร้อมขยายต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้มากขึ้น โดยใช้เงินสนับสนุนที่ได้รับจากโครงการฯ พร้อมเข้าถึงทรัพยากรภายในของพฤกษาทั้งในมุมของการเพิ่มทักษะ ขยายศักยภาพ เครือข่ายธุรกิจ ความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรม และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ จึงอยากขอเชิญชวนนักธุรกิจเพื่อสังคมที่มีลักษณะทางธุรกิจ ตามรายละเอียดด้านล่างเข้ามาร่วมโครงการ 

●    จดทะเบียนเป็นบริษัทในไทย มีรูปแบบธุรกิจที่ดำเนินงานได้จริง มียอดขาย และรายได้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน 

●    มีโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมเพื่อจัดการแก้ปัญหาสังคม 

●    มีแผนธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลกระทบ และเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น 

●    มีกรอบในการวัดผล และมีการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราการเติบโตของธุรกิจ สถานะการเงิน การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดผลกระทบ เป็นต้น

●    มีความเป็นผู้นำสูง มีประสบการณ์ในทีม พร้อมด้วยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อสร้างผลกระทบ

ขั้นตอนการสมัคร

●    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.  - 30 ก.ย. 2565

●    บริษัทที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.PRUKSAimpact.com

●    คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครรอบแรกจำนวน 12 ราย โดยพิจารณาข้อมูลรายละเอียดใบสมัคร  

●    สัมภาษณ์ และ Pitching เพื่อคัดเลือกไว้ 5 ราย เข้าสู่รอบสุดท้าย

●    ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือการอันสิ้นสุด ผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้ร่วมกิจกรรม  Boot Camp ค่ายอุ่นเครื่องสตาร์ทอัพ เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาธุรกิจอย่างจริงจังเป็นเวลา 3 เดือน  เวิร์คช้อปการนำเสนอแผนธุรกิจโชว์เคสอย่างมืออาชีพ และเงินสนับสนุนขั้นต่ำทีมละ 600,000 บาท  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครร่วมโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ได้ที่ www.PRUKSAimpact.com


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

17 เรื่อง AI ต้องรู้ จากรายงาน AI Index 2024

Techsauce ได้สรุป 17 ประเด็นสำคัญจากรายงาน AI Index Report 2024 ซึ่งจัดทำโดย Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) ที่รวบรวมประเด็นต่างๆ ของปัญญาประดิ...

Responsive image

แนะเทรนด์ลงทุนในสตาร์ทอัพปี 2024 พร้อมช่องทางใหม่ในการระดมทุนจากงาน KATALYST TALK MEETUP #3

บทความที่เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพควรอ่านเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการเผชิญความท้าทายในปีนี้ จากการรับฟังภายในงาน KATALYST TALK MEETUP #3 ‘Navigating the Startup Challenges in 2024 and Beyond’...

Responsive image

เตรียมพบกับงาน SEA Blockchain Week 2024 (SEABW) ยกขบวนกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน และ Web 3 ระดับโลกกว่า 100 คน มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ที่เมืองไทย

Southeast Asia Blockchain Week หรือ SEABW งานด้านบล็อกเชนสุดยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค ที่เตรียมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 24-25 เมษายน 2567 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ True ICON HALL ช...