เราจะใช้เทคโนโลยีแก้วิกฤตโลกยังไง 4 เทรนด์เทคโนโลยี 2023 จาก Accenture | Techsauce

เราจะใช้เทคโนโลยีแก้วิกฤตโลกยังไง 4 เทรนด์เทคโนโลยี 2023 จาก Accenture

ในงาน Techsauce Global Summit 2023 คุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Accenture (เอคเซนเชอร์) ประเทศไทย ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีของบริษัท ในหัวข้อการบรรยาย “Bridging the World Across Global Crisis” 

วิกฤตโลกได้เปลี่ยนวิถีที่เราใช้ชีวิต วิธีที่เราเคยใช้ทำงาน เปลี่ยนสิ่งที่เราเคยรู้เป็นไม่รู้จัก คุณปฐมายกตัวอย่างให้เราเห็นภาพใหญ่ของ ‘วิกฤตโลก 5 อย่าง’ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เราทำธุรกิจ 

ได้แก่ ความยากจน, ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity), ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical), ปัญหาสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate Change and Environment)รวมถึงหนทางที่เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยแก้วิกฤตเหล่านี้  

เทคโนโลยีจะแก้วิกฤตอย่างไร ? 

คุณปฐมายกตัวอย่างที่น่าสนใจและทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้น ผ่านกรณีศึกษาจากประเทศตูวาลู ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ระหว่างออสเตรเลียและฮาวาย ที่มีประชากรเพียง 12,000 คน 

ในการประชุม COP26 (Conference of the Parties) การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รัฐมนตรีต่างประเทศของตูวาลูตัดสินใจยืนแถลงข่าวบนโพเดียมกลางทะเล สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตน้ำทะเลที่สูงขึ้น และตูวาลูเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ 

น้ำทะเลจะขึ้นสูง 0.2 นิ้วทุกๆ ปี ด้วยผลกระทบจากวิกฤตสภาพอากาศ และวันหนึ่งเกาะนี้อาจหายไปจากแผนที่โลก ตูวาลูที่ไม่มีแผ่นดินก็จะไม่เหลือสถานะความเป็นประเทศ 

เทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ ตูวาลูได้เปลี่ยนตัวเองให้เป็น Digital Nation แห่งแรกของโลก โดยสร้างประเทศนี้ขึ้นมาใหม่บนโลกเสมือน Metaverse ใช้ประโยชน์จาก Digital Twin หรือ การจำลองวัตถุที่อยู่ในโลกให้ออกมาในรูปแบบเสมือน (Virtual) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแผนที่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เอกสารราชการ ฯลฯ ทั้งหมดจะย้ายไปอยู่ในระบบคลาวด์ 

เจาะลึกเทรนด์เทคโนโลยีปี 2023 จากวิสัยทัศน์ของ Accenture

หลังจากเราเริ่มเห็นภาพว่าเทคโนโลยีจะช่วยแก้ปัญหาให้โลกอย่างไร คุณปฐมาได้กล่าวต่อถึงวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีของ Accenture 4 ด้าน ได้แก่ 

Digital identity : ID for everyone and everything 

คุณปฐมายกตัวอย่างประเทศเอสโตเนีย อย่างที่พวกเราทราบกันดี ประชากรในประเทศนี้ 98% มี Digital ID (e-ID) เพื่อใช้ทำธุรกรรมและรับบริการจากภาครัฐ เช่น การเลือกตั้ง ประกันสุขภาพ ภาษี การทำสัญญา ฯลฯ 

ที่ประเทศอินเดีย มีการใช้ระบบ Aadhaar แพลตฟอร์มระบบไบโอเมตริก เพื่อใช้กับการบริการสาธารณะ เช่น บริการทางการเงิน บริการเกี่ยวกับโควิด-19 การรับวัคซีน การติดตามผู้สัมผัส (Contract Tracing) 

การใช้ Digital ID เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาความยากจนและค่าครองชีพ เพราะมันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐและมีความโปร่งใสในการดำเนินงานด้วย

Your data, my data, our data

ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในยุคดิจิทัล คงหนีไม่พ้นข้อมูลที่เปรียบดั่งทองคำ วันนี้ข้อมูลสามารถกำหนดกระบวนการธุรกิจ กลุ่มผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงของตลาด การลงทุน ของทุกอุตสาหกรรม ฯลฯ คุณปฐมายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ที่สร้างระบบ Self-powering sensor เพื่อจัดการกับข้อมูสภาพอากาศ ข้อมูลการปล่อยมลพิษ 

อีกตัวอย่างหนึ่งมาจากความร่วมมือระหว่าง Planet Labs และมหาวิทยาลัย King Abdullah ในซาอุดิอาระเบีย ใช้ดาวเทียมระบุสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตร

Generalizing AI 

คุณปฐมาได้ยกตัวอย่างการใช้งาน AI ที่แพร่หลายในปัจจุบัน กับการแก้ปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์และยกระดับงานสาธารณสุข 

  • ความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์และฝรั่งเศส ในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดการปัญหาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
  • การใช้แพลตฟอร์มระบบเมมโมแกรม AI เพื่อตรวจมะเร็งเต้านม ที่ได้ผลดีกว่าและค่าใช้จ่ายน้อยกว่า โดย Vara สตาร์ทอัพเยอรมัน รวมถึงการใช้ AI ในการผลิตยา นั่นจะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพวกเราเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น 

Our Forever Frontier 

ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์กรต้องมองให้ไกลกว่าเทคโนโลยี และให้ความสำคัญกับเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ 

โดยคุณปฐมายกตัวอย่างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพลังงานชีวมวลของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ กับบริษัทเอกชน ในการพัฒนาเชื้อเพลิงอากาสยานแบบยั่งยืน (SAF) เพื่อลดการปล่อยมลพิษจากอุตสาหกรรมการบิน 

อีกหนึ่งตัวอย่างมาจากบริษัท Magic Seeds ในมูลนิธิของ Bill Gates ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาความหิวโหยในโลก เทคโนโลยีที่น่าสนใจจากบริษัทนี้มีชื่อว่า DroughtTEGO ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดแบบลูกผสม ให้ทนต่อสภาพอากาศ ไม่ต้องพึ่งพาน้ำมาก เพื่อต่อสู้กับปัญหาสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้การปลูกข้าวโพดแบบเดิมๆ ไม่ได้ผลผลิตที่ดี

กรณีศึกษาทั้งหมดกำลังบอกเราว่าโลกนี้กำลังเดินเข้าสู่วิกฤต และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาได้ ปัญหาทั้งหมดที่เรากำลังเจอและจะเจอ ไม่ใช่หน้าที่ของบริษัทใด ประเทศใด บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ทุกคนที่ได้รับสิทธิพิเศษในความรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ ควรเป็นผู้มีหน้าที่ใช้มันเพื่อมนุษยชาติ 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนหน้าจอทีวี...

Responsive image

‘ตัวพ่อ’ วงการเทค 2023 ผู้สร้างปรากฏการณ์ ดราม่า และโอกาส

ในปีนี้ Techsauce ได้รวม 3 ตัวพ่อแห่งวงการเทคโนโลยี 2023 ที่มีบทบาท อิทธิพล และสร้างดราม่า มากที่สุดแห่งปี !...

Responsive image

เปิดตัว “ออร์บิกซ์” (orbix) กระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งเป้าสู่ผู้นำด้านบริการสินทรัพย์ดิจิทัล

ออร์บิกซ์ เทรด เปิดตัว “orbix” แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รองรับความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น เข้าถึงบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานและปลอดภัย...