E-commerce ข้ามพรมแดน อีกโอกาสคนไทยส่งสินค้าขายต่างประเทศกับ Amazon | Techsauce

E-commerce ข้ามพรมแดน อีกโอกาสคนไทยส่งสินค้าขายต่างประเทศกับ Amazon

E-commerce ข้ามพรมแดน  (Cross border e-commerce) โมเดลการทำการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งจะมีการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศเพื่อให้สินค้าไปถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย

คุณเจมี่ เบรนแนน หัวหน้าทีม Amazon Global Selling ประจำประเทศไทย ได้เปิดเผยสถิติและกลยุทธ์ของ Amazon ประเทศไทยกับ Techsauce ใน Group Interview ว่า ในช่วงโควิดเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนและทุกธุรกิจได้มีการปรับตัวค่อนข้างมาก Amazon มองเห็นเทรนด์การเติบโตของ E-commerce ทั่วโลก โดยในอีก 5 ปีข้างหน้า E-commerce ข้ามพรมแดนจะมีการเติบโต 2.3 เท่า ของการเติบโตของE-commerce ทั้งหมด และจะมีการเติบโตสูงถึง 458,000 ล้านบาท จากปัจจุบัน  110,000 ล้านบาท 

นับตั้งแต่กันยายน ปี 2020 ต่อเนื่องจนถึงสิงหาคม 2021 พบว่า ในช่วงระยะเวลานั้นผู้ขายชาวไทยได้มีการขายสินค้าไทยผ่าน Amazon กว่า 7 ล้านชิ้นในทุกวินาทีจะมีสินค้าประมาณ 14 ชิ้น ถูกขายผ่านช่องทางของ Amazon ทั้งนี้ในแง่ของผู้ขายชาวไทย ที่มียอดขายเกินกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้มีการเติบโตขึ้นถึง 30% 

E-commerce ข้ามพรมแดน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโอกาสเติบโตสูง โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งตามรายงานของ JP Morgan ระบุว่า E-commerce ข้ามพรมแดน จะมีสัดส่วนถึง 30%  ในประเทศไทย โดยกว่าครึ่งของผู้ซื้อได้ทำการสั่งซื้อจากต่างประเทศ แสดงให้เห็นศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย 

ทั้งนี้ประเภทสินค้าไทยที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ง 65% ของ GDP มาจากการส่งออก และพบว่าในไทยมีการค้าขายและส่งออกไปในเอเชียถึง 61% , 18% ในอเมริกา และ 13% ในยุโรป ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

อาหาร-เครื่องประดับ-สิ่งทอ หมวดสินค้ายอดฮิต

Amazon ได้มีการ Research พบว่าไทยมีการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามูลค่ากว่า 34,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าที่ส่งออกที่ติดหมวดหมู่ยอดฮิตได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องประดับ สิ่งทอ ของใช้ภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคต่างชาติให้ความสนใจ

ดังนั้นจึงมองว่าทั้งหมดนี้เป็นเทรนด์ที่สอดคล้องกับผู้ขายหรือผู้ซื้อใน Amazon ต่างประเทศด้วยเช่นกัน หากผู้ประกอบการไทยสามารถจับโอกาสทางธุรกิจนี้ได้ และนำ Amazon มาเป็นส่วนช่วยให้ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเติบโต เนื่องจาก Amazon มีการให้ความสำคัญกับธุรกิจต่างประเทศอย่าง ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรป จึงทำให้ประเทศเหล่านี้กลายเป็นแหล่งลูกค้าสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทยได้เช่นกัน

แผนงานของ Amazon Global Selling Thailand ปี 2565

แผนงานของ Amazon Global Selling Thailand ในปีนี้กลยุทธ์ที่ช่วยผู้ประกอบการไทย ได้แก่

1.จัดตั้งทีมงานไทยเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ เพื่อลดอุปสรรคทางด้านภาษาในการทำธุรกิจร่วมกัน

2.พัฒนาเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์ทางการตลาด โดยได้มีการพัฒนาเพื่อการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ 

3.เครื่องมือช่วยในการพัฒนาสินค้าและค้นหาสินค้าในหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อให้โดนใจผู้ซื้อต่างชาติ 

4.การเทรนนิ่งผู้ประกอบการผ่าน Amazon Seller University ซึ่งเป็นเว็บไซต์ คลังความรู้สำหรับผู้ขายอย่างผู้ประกอบการไทย 

รวมทั้งได้มีการทำงานร่วมกันและหารือร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย รวมทั้งการมีพาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ด้านการสร้างแบรนด์ ด้านการตลาด และด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการไทย จะมีเครื่องมือที่สามารถขยายตลาดผ่านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนกับ Amazon ค่อนข้างมาก 

ซึ่งผู้ประกอบการชาวไทยสามารถลงทุน และให้เวลากับตัวเองในการสร้างแบรนด์ผ่านการใช้เครื่องมืองของ Amazon ในการวิเคราะห์ตลาดและดีมานด์ต่างๆของตลาด และค้นหาโปรดักท์ที่ยังมีช่องว่างทางการตลาด เนื่องจาก Amazon มีฐานลูกค้าค่อนข้างกว้างครอบคลุมถึง 200 ประเทศ มีฐานสมาชิกถึง 300 ล้านคนโดยในปี 2020 ทาง Amazon ได้มีการขยายพื้นที่จากการจัดเก็บสินค้ากว่า 50% ทั่วโลก หรือที่เรียกว่า fulfillment by amazon

นอกจากนี้ Amazon ยังได้มีการพัฒนาเครื่องมือและการบริหารจัดการทางด้าน E-commerce ข้ามพรมแดนค่อนข้างมากเพื่อให้ผู้ขายชาวไทยได้เข้าไปเรียนรู้และหาโอกาสทางธุรกิจในการทำอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน โดยในปี 2020-2021 ได้มีการลงทุนสร้างเครื่องมือการบริการกว่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้ผู้ขายได้ใช้งานรวมกว่า 250 เครื่องมือเพื่อการจัดการการขายผ่าน Amazon และช่วยเพิ่มมูลค่าผ่านการส่งออกทางอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน

และเมื่อทุกธุรกิจต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอีคอมเมิร์ซเป็นหนึ่งในนั้นได้รับผลกระทบ ดังนั้นอีคอมเมิร์ซข้างพรมแดนจึงถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจก้าวต่อไปได้และสามารถปรับตัว ขยายตลาด พร้อมกับสร้างยอดขายได้ในที่สุด

ความท้าทายของผู้ประกอบการไทย ในการขายผ่าน E-commerce ข้ามพรมแดน

1.ในช่วงโควิดทุกคนต้องมีการปรับตัวและเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจผ่าน E-commerce ข้ามพรมแดน

2.ในเรื่องของภาษากับต่างประเทศ ซึ่งทางทีมได้มีการจัดเตรียมสื่อและการสื่อสาร พร้อมเคล็ดลับต่างๆ พบว่า 75% ของผู้ประกอบการชาวไทยมองว่าภาษาเป็นอุปสรรคลำดับต้นๆในการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ 

3.เครื่องมือวิเคราะห์คำค้นหาของผู้บริโภค เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อที่ผู้ขายจะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาโปรดักท์

4.การพัฒนาทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP และจะมีการหารือกับหอการค้าอเมริกาในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการมากขึ้น

5.พาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการต่างๆในแง่ของการทำธุรกิจ อาทิ ผู้ให้บริการทางด้านกฎหมาย โลจิสติกส์ และจะมีการพาร์ทเนอร์กับ Service Provider Network

6.ส่งเสริมสินค้าเพื่อความยั่งยืน หรือ โมเดล BCG เป็นแนวคิดการนำนวัตกรรมเพื่อมายกระดับการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืนผ่านช่องทาง E-commerce ข้ามพรมแดน

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

8 คอร์สเรียน AI ฟรี ตั้งแต่ปูพื้นฐาน จากโครงการ ‘AI Ready’ ของ Amazon

Amazon ได้ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ ‘AI Ready’ เพื่อมอบความรู้ผ่านหลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมบุคลากร 2 ล้านค...

Responsive image

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนหน้าจอทีวี...

Responsive image

‘ตัวพ่อ’ วงการเทค 2023 ผู้สร้างปรากฏการณ์ ดราม่า และโอกาส

ในปีนี้ Techsauce ได้รวม 3 ตัวพ่อแห่งวงการเทคโนโลยี 2023 ที่มีบทบาท อิทธิพล และสร้างดราม่า มากที่สุดแห่งปี !...