Blockchain เป็นเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นในปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้รองรับการทำธุรกรรมต่างๆ บนโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ ทำให้หลายอุตสาหกรรมเริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้มากขึ้น เพราะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความโปร่งใสได้เป็นอย่างดี

ในงานเสวนา “ถอดรหัสเทคโนโลยี Blockchain สู่การทำบุญยุค 4.0” มีการเสนอแนวคิดในการนำ Blockchain มาใช้ในด้านศาสนา โดยเฉพาะการบริจาคเงินทำบุญเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา เพราะความไม่ชอบมาพากลเรื่องเงินบริจาคมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาเป็นอย่างมาก ดังหลายกรณีที่เกี่ยวกับการทุจริตเงินวัด กิจกรรมพุทธพาณิชย์ที่มีการเรี่ยไรเงินบริจาค รวมไปถึงการนำเงินไปใช้ในทางที่ผิดวินัยสงฆ์ กลายเป็นปัญหาระดับประเทศที่ต้องเร่งแก้ไข

ผศ.ดร. วีรณัฐ โรจนประภา ผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่ ผู้ดำเนินงานด้านการวิจัยและกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม กล่าวว่า แวดวงพระพุทธศาสนาในช่วงหลายปีมานี้มีปัญหาการทุจริตหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเงินบริจาคของวัด ซึ่งมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาของชาวพุทธเป็นอย่างมาก ซึ่งตนเห็นว่าเทคโนโลยี Blockchain เหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเงินทำบุญ และเงินบริจาคในวงการพระพุทธศาสนา ด้วยการสร้าง Buddhist Coin หรือ เหรียญแห่งชาวพุทธ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการบริจาคเงินเข้าวัดนำเงินบาทไปแลกเป็นเหรียญบุญเข้าสู่กระเป๋าเงินอิเลคทรอนิกส์ (Wallet) ของวัด และวัดสามารถใช้เหรียญนี้ภายใต้เงื่อนไขในการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการที่ถูกต้องตามพระวินัยของสงฆ์ กับร้านค้าที่สามารถรับเหรียญนี้ได้ ทั้งนี้ระบบดังกล่าวยังเปิดให้สาธารณะเข้ามาตรวจสอบได้ทุกรายการ

ด้าน ดร. นพ. มโน เลาหวณิช นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ได้แสดงความเห็นเรื่องนี้ว่า ปัญหาความเสื่อมเสียที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์หรือบุคลากรของวัด โดยเฉพาะในเรื่องเงินทองทรัพย์สินต่างๆ ทำให้พุทธศาสนิกชนรู้สึกเสื่อมศรัทธา ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา จึงจำเป็นต้องหาหนทางแก้ไข ซึ่งแนวคิดการใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตเงินวัด ช่วยในการตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดให้มีความโปร่งใส และป้องกันการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากวัด เป็นแนวคิดที่น่าสนใจแต่เป็นเรื่องที่ใหม่มากในสังคมไทย จึงควรมีการพัฒนาแนวคิดและวิธีการนำไปใช้ที่เป็นรูปธรรม และมีการอภิปรายข้อดีข้อเสียในทางปฏิบัติกันมากขึ้น

ตัวแทนศิลปินดาราที่นับถือศาสนาพุทธ ชนกวนันท์ รักชีพ มองว่า การทำบุญเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ การทำบุญไม่จำกัดว่าต้องทำเป็นตัวเงินเท่านั้น แต่อาจทำด้วยแรงกาย สติปัญญา ตามกำลังความสามารถของตัวเอง รวมทั้งสนับสนุนผู้อื่นที่ทำความดี เพียงแต่การทำบุญด้วยการบริจาคเงินอาจจะเป็นทางเลือกที่สะดวกกว่าสำหรับคนยุคนี้ จึงจำเป็นต้องมีการสร้างระบบขึ้นมาดูแลการรับและใช้จ่ายเงินบริจาค การนำเทคโนโลยีอย่าง Blockchain มาใช้ก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ต้องดูว่าเมื่อนำมาใช้จริงๆ แล้วคนทุกระดับในสังคมสามารถเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหน การบริหารจัดการจะเป็นอย่างไร เป็นต้น

แนวคิดเรื่อง Blockchain และ Buddhist Coin ถือว่าเป็นการทำบุญในรูปแบบใหม่ และเป็นความหวังในการป้องกันไม่ให้วัดหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เงินบริจาคที่ไปในทางไม่สมควร เพื่อตอบโจทย์เรื่องความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ และเป็นการยกระดับการบริจาคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นแนวคิดที่คนในสังคมควรให้ความสนใจ และช่วยกันพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง

RELATED ARTICLE

Responsive image

ทำความรู้จัก TAGTHAi (ทักทาย) แอปจองทริปท่องเที่ยวไทยครบวงจร

แอป TAGTHAi เปิดตัวครั้งแรกด้วยการรองรับถึง 3 ภาษา ทั้ง ไทย จีน อังกฤษ โดยมีจุดเด่นด้วยการเป็น One Stop Service แนะนำ ที่เที่ยว ที่พัก ที่กิน แหล่งช้อปปิ้ง และกิจกรรมที่น่าสนใจ พร้...

Responsive image

Transformation ของ ‘วิชาช่าง’ Upskill ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์จากสยามเทค

Transformation ของ ‘วิชาช่าง’ Upskill ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์จากสยามเทค...

Responsive image

Recession or Not? โลกจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยจริงหรือไม่?

บทวิเคราะห์ : Recession or not โลกจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่ โดย SCB Chief Investment Office (SCB CIO)...