CAT business fixed line เมื่อโทรศัพท์พื้นฐานยังจำเป็นต่อองค์กรธุรกิจ | Techsauce

CAT business fixed line เมื่อโทรศัพท์พื้นฐานยังจำเป็นต่อองค์กรธุรกิจ

CAT business fixed line

ในยุคที่ใครๆ ก็มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเอง แม้การใช้งานจะสะดวกรวดเร็ว แต่ในแง่ขององค์กรธุรกิจนั้น โทรศัพท์ประเภท fixed line ยังคงมีความสำคัญอยู่เป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของค่าบริการที่คุ้มค่า สะดวกต่อการบริหารจัดการแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร และการสนทนาทางธุรกิจผ่านช่องทางนี้บางครั้งอาจเหมาะสมและถูกกาลเทศะมากกว่าการติดต่อโดยตรงไปยังโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะผู้บริหาร และหนึ่งในผู้นำที่ให้บริการด้านนี้มาอย่างยาวนานในประเทศไทยคือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT

การเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นเทคโนโลยีด้านสื่อสารโทรคมนาคมได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และเฉกเช่นเดียวกับรูปแบบการใช้งาน business fixed line หรือบริการโทรศัพท์พื้นฐานที่นำมาประยุกต์ใช้กับสำนักงาน

ในยุคเริ่มต้นของโลกสื่อสาร เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ส่งสัญญาณจะอยู่ในรูปแบบของ Analog โดยหนึ่งคู่สายสามารถรองรับได้ครั้งละหนึ่งคู่สนทนา และคุณภาพของเสียงอาจจะยังไม่ดีนัก

บริการ CAT business fixed line ในรูปแบบดิจิตอล ISDN-PRI (ผ่าน E1)

และเมื่อโลกสื่อสารเข้าสู่ยุคระบบดิจิตอลที่รูปแบบความต้องการที่หลากหลายขึ้น เช่น ต้องประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ต้องส่งภาพ และข้อมูลไปด้วยนั้น เทคโนโลยีอย่าง ISDN (Integrated Services Digital Network)  จึงถูกนำเข้ามาใช้ ทั้งรูปแบบของ ISDN-BRI (Basic Rate Interface) และ ISDN-PRI (Primary Rate Interface) โดย CAT เปิดให้บริการ ISDN-PRI ส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายที่เชื่อมต่อแบบระบบ E1 เชื่อมตรงกับชุมสายโทรศัพท์ของ CAT ถึงสถานที่ติดตั้งของสำนักงาน โดยสามารถให้บริการ 30 ช่องสัญญาณ/วงจร หรือหมายถึง 30 คู่สนทนาพร้อมๆ กันนั่นเอง นอกจากคุณภาพเสียงที่คมชัดแล้ว ยังมีส่วนลดตามยอดการใช้งานอีกด้วย

บริการ CAT business fixed line ในรูปแบบ SIP Trunk

และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานเป็นอย่างมาก ในฟากของโลกสื่อสารก็เช่นเดียวกัน ที่หลายแห่งให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต หรือที่เรามักเรียกกันติดปากว่า VoIP หรือ Voice over IP (Voice over Internet Protocol), ด้วยอัตราค่าบริการที่ไม่สูง สะดวกในการติดตั้งเพียงแค่มีอุปกรณ์และอยู่ในพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึง ทำให้องค์กรทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กในปัจจุบันหลายแห่ง หันมาใช้บริการรูปแบบนี้กันมากขึ้น

โครงสร้างของการให้บริการแบบนี้คือการเชื่อมต่อระหว่าง VoIP Server ของผู้ให้บริการอย่าง CAT และอีกด้านเชื่อมเข้ากับอุปกรณ์ปลายทางของบริษัทที่เป็น IP PABX หรือ SIP Server นั่นเอง ผ่านทางโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โดยรูปแบบการใช้งานดังกล่าวนี้เรียกว่า SIP Trunk โดย CAT ให้บริการ 1 เลขหมายเริ่มต้นใช้ที่ 5 ช่องสัญญาณ (Concurrent) หรือ เลือกใช้แบบ DID number 30เลขหมาย/30 ช่องสัญญาณ

ข้อดีของรูปแบบ SIP Trunk

  • มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง สามารถขยายช่องสัญญาณได้ตามความต้องการ
  • ปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อด้วย Public IP address
  • สามารถใช้งานร่วมกับวงจร IP Network หรือวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใดก็ได้
  • ยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถย้ายสถานที่ติดตั้งได้โดยใช้หมายเลขเดิม
  • ลดต้นทุนในการจัดซื้อและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตู้สาขา PABX แบบเดิม เนื่องด้วยราคาของตู้สาขาแบบ SIP Server หรือ IP PABX นั้นต่ำกว่า

และสำหรับองค์กรใดที่เดิมมีตู้สาขา PABX แบบเก่ามาก่อน ต้องการเปลี่ยนมาใช้ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ SIP Trunk ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก เพียงแค่จัดหาอุุปกรณ์ Voice Gateway มาช่วยแปลงสัญญาณเสียงให้สามารถส่งผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ก็สามารถใช้บริการดังกล่าวได้ทันที ซึ่งการเชื่อมต่อแบบ SIP Trunk สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย เช่น การใช้งานร่วมกับระบบ Call Center หรือ บริษัทที่มีสาขาในต่างประเทศ และต้องการมีเบอร์ของไทยไว้ใช้งาน

จะเห็นว่าทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่, ขนาดกลางและขนาดเล็ก สามารถใช้บริการ CAT business fixed line ได้หมด โดยผู้ที่สนใจสามารถปรึกษาโซลูชั่นการใช้บริการ ได้ที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ โทร 0-2104 3546 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง

  • สำนักงานบริการลูกค้า CAT ทั่วประเทศ
  • CAT Contact Center 1322 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  • ฝ่ายขายลูกค้าเอกชน 02-104-3234, 02-104-4808

บทความนี้เป็น Advertorial

RELATED ARTICLE

Responsive image

‘ความไม่แน่นอน’ ของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นและวิธีการรับมือ

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ ต้องต่อสู้กับ ‘ความไม่แน่นอน’ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากวิกฤติทางการเมืองและโรคระบาด ผลกระทบเหล่านี้สะท้อนถึงความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยได้รับอิท...

Responsive image

ฟังทัศนะ Bill Gates : ปัญหาโลกร้อนแก้ไม่ได้หากขาดนวัตกรรม

Bill Gates มหาเศรษฐีอันดับ 5 ของโลก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน Zero Podcast ของ Bloomberg ที่เผยแผร่เมื่อวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา เกี่ยวกับมุมมองทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะช่วยควบคุมการ...

Responsive image

สาระจาก Tesla AI Day : Optimus หุ่นยนต์มนุษย์ กับการ Cross-Over เทคโนโลยีครั้งสำคัญในจักรวาลTesla

Tesla AI Day รวมไฮไลต์สำคัญ การอัพเดทซอฟร์แวร์ฮาร์ดแวร์ AI และ FSD กับการเปิดตัวหุ่นยนต์ต้นแบบล่าสุด หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus คลื่นลูกใหม่ที่ถูกยกให้เป็นผลงานชิ้นสำคัญในปีนี้ของ...