Data Wow จับมือ nForce Secure สร้าง PDPA Solutions ตอบโจทย์ทุกธุรกิจให้ทำงานสอดคล้องกับ PDPA ได้อย่างมืออาชีพ | Techsauce

Data Wow จับมือ nForce Secure สร้าง PDPA Solutions ตอบโจทย์ทุกธุรกิจให้ทำงานสอดคล้องกับ PDPA ได้อย่างมืออาชีพ

ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เรียกกันว่า New Normal การเปลี่ยนไปของวิถีชีวิตมนุษย์ครั้งนี้ผลักดันให้ผู้คนต่างปรับตัวเข้าสู่ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่าย การทำงาน การสื่อสาร และอีกมากมาย ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นี้ ล้วนแล้วแต่มีการส่งผ่านของข้อมูลจำนวนมหาศาล ยิ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตมาสู่ออนไลน์มากขึ้น เรื่องของ Data ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้องค์กรและผู้ประกอบการต้องมีวิธีจัดการกับ Data เหล่านี้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA       ( Personal Data Protection Act ) ซึ่งมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

PDPA กฎหมายสำคัญกับ pain point ที่ธุรกิจต้องพบเจอ

จากการประกาศใช้กฎหมาย PDPA ทำให้หลายธุรกิจต่างเริ่มเรียนรู้ที่จะต้องเตรียมตัวในการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ที่มี ตั้งแต่การเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มสำคัญต่าง ๆ เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ขอความยินยอมการเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูล (Consent) รวมไปถึงเตรียมช่องทางให้เจ้าของข้อมูลสามารถใช้สิทธิตาม PDPA ได้ โดยกระบวนการต่าง ๆ นั้นหากไม่ชำนาญก็อาจทำให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้า นอกจากนี้เอกสารและฟอร์มต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นควรจะต้องเข้าใจได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และปราศจากนัยแอบแฝงโดยเงื่อนไขอื่นๆ อีกทั้งยังมีเรื่องของกระบวนการทำงานในองค์กรที่จำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการคอยตรวจสอบนโยบายต่าง ๆ และคอยดูความเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรบุคคลและเวลา ผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องหาผู้ช่วยในการเข้ามาจัดการกับ Data ที่มีให้เป็นไปตาม PDPA และเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลของลูกค้าให้ได้มากที่สุดและยังช่วยลดภาระรวมถึงขั้นตอนที่อาจส่งผลเสียต่อบริษัทได้ 

Data Wow ร่วมมือกับ nForce Secure สร้าง PDPA ecosystem platform เพื่อช่วยให้ธุรกิจทำงานสอดคล้องกับ PDPA อย่างง่ายดาย

‘Data Wow’ AI Startup สัญชาติไทยที่มีบริษัทแม่คือ บริษัท Nanameue (นานาเมะอุเอะ) ของญี่ปุ่น ปัจจุบัน ‘Data Wow’ เป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้าน AI สำหรับธุรกิจชั้นนำในไทยและเป็น Digital Transformer ที่ช่วยองค์กรยกระดับตัวเองอย่างเหมาะสม โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอย่าง ISO 27001 และ ISO 27701 ที่เข้ามาช่วยเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างโจทย์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยหลากหลาย solution และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้าน PDPA ให้กับกลุ่มธุรกิจ ล่าสุด ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) (nForce Secure) บริษัทชั้นนำด้านโซลูชั่น Cyber Security และ Network Security สร้าง PDPA ecosystem platform ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์กับบริษัทตั้งแต่ SMEs ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เพราะจะสามารถทำธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับ PDPA ได้ด้วยตัวเอง ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลา อีกทั้งมีการการันตีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วย 

คุณนักรบ เนียมนามธรรม ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) (nForce Secure) อธิบายถึงแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการสร้างแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาว่า “Unified Consent Management Platform (UCP) มีแนวคิดมาจากการยินยอมของลูกค้าเพื่อให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ข้อมูลและผู้ยินยอมให้ใช้ข้อมูล UCP สามารถเชื่อมต่อกับระบบการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล (Data Discovery ) ชั้นนำของโลก อาทิ Big ID โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกขอดูข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองทั้งหมดให้แสดงผลมาที่ UCP ได้”

Platform ที่ Customizable ในราคาที่ทุกธุรกิจจับต้องได้

ก่อนหน้านี้หลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีทรัพยากรในการจัดตั้งทีมดูแลด้าน PDPA เป็นของตัวเอง ค่อนข้างต้องเผชิญกับปัญหาในการปรับตัวตามข้อกฏหมายซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ขณะที่ทางเลือกอย่างเครื่องมือหรือบริการจัดการด้าน PDPA ส่วนใหญ่ก็เป็นในลักษณะสำเร็จรูป ปรับให้เข้ากับแต่ละธุรกิจได้ยาก  PDPA ecosystem platform จึงเป็นทางออกที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจได้อย่างตรงจุด

“เมื่อสองบริษัทที่ต่างก็เชี่ยวชาญด้าน Privacy + Security มาร่วมมือกัน ทำให้ทุกธุรกิจสามารถเข้าถึง PDPA ecosystem platform ที่ทั้งใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่นในการปรับให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ/องค์กร ในราคาที่จับต้องได้ ไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอีกต่อไป”

                                                                       คุณเจษฎากร สมิทธิอรรถกร CEO Data Wow

PDPA จะเป็น New Normal ระหว่างความสัมพันธ์ของธุรกิจกับลูกค้า ทั้งในด้านความปลอดภัย และด้านความเชื่อใจ

นอกเหนือจากมิติของตัวกฏหมาย เทรนด์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับหลายองค์กรระดับโลกคือการแสดงจุดยืนที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ทั้งนี้เพราะสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกฎหมาย คือการทำให้ลูกค้าซึ่งทุกวันนี้มีความตระหนักด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลกันมากขึ้น สามารถรู้สึกเชื่อใจในองค์กรที่เลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้นั่นเอง

คุณเจษฎากร กล่าวเสริมในประเด็นนี้ว่า “ในยุคดิจิทัลที่ทุกคนใช้ข้อมูลในแทบทุกที่ทุกกิจกรรม และมี access ที่เชื่อมต่อถึงกันได้หมด เราก็ต้องมีการให้ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยกับข้อมูล แน่นอนว่าส่วนหนึ่งคือเรื่องของกฎหมาย PDPA ที่บังคับใช้ และมีบทลงโทษตามกฎหมาย อีกส่วนที่สำคัญคือภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร แน่นอนว่าหากองค์กรใดทำผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ลูกค้าจำนวนมากก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปใช้บริการกับองค์กรอื่นได้ทันที”

5 solutions แนะนำจาก Data Wow สำหรับธุรกิจทุกรูปแบบ 

  • PDPA Pro สร้างแบบฟอร์ม Privacy Policy ได้ง่าย ๆ ถูกต้องตามแบบ PDPA ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการใช้งาน สำหรับธุรกิจที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ หรือเบอร์โทรศัพท์

  • PDPA Prokit ตัวช่วยเตรียมธุรกิจรับ PDPA ช่วยให้คุณประหยัดเวลา ด้วยเอกสารที่ประกอบด้วย นโยบาย ขั้นตอน กระบวนการ
 คู่มือ และเอกสารอื่น ๆ ที่คุณต้องการ เพื่อให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ได้รับการรับรองเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • Cookie Wow ผู้ช่วยให้การขอความยินยอมในการใช้คุกกี้บนหน้าเว็บเป็นเรื่องง่าย พร้อมสร้างระบบสแกนเว็บและสร้างแบนเนอร์แจ้งเตือน การใช้ Cookies สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจ

  • PDPA Form ช่วยให้บริษัทรับคำขอ PDPA จากเจ้าของข้อมูลอย่างง่ายดาย และจัดการคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คำขอลบ คำขอโยกย้ายข้อมูลของลูกค้าได้เป็นระบบ 

  • UCP แพลตฟอร์มในการจัดการขอความยินยอมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ 

ทั้งหมดนี้ข้อมูลที่น่าสนใจที่องค์กรต่างต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA ซึ่ง Data Wow เองก็ได้มีบริการที่ครอบคลุมและหลากหลาย solution ให้ธุรกิจได้เลือกใช้ เพื่อให้สามารถทำงานสอดคล้องกับ PDPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

และสำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pdpa.pro หรือติดต่อ [email protected] สำหรับ UCP

บทความนี้เป็น Advertorial 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

BD และ Sales อาชีพดาวรุ่ง เงินเดือนขึ้นแรง สวนทางวิศวฯ โดนลดเงินมากที่สุด

Startup ในอาเซียนยอมทุ่มเงินค่าจ้างให้ตำแหน่ง Business Development (BD) และ Sales เพิ่มขึ้นถึง 20% ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจพยายามสร้างเงินสด ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อการระดมทุน...

Responsive image

10 เทรนด์ 2024 จาก Gartner ที่ Technology Provider ต้องจับตา

Gartner เผย 10 เทรนด์ที่ผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Provider) ต้องจับตามองในปี 2024 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง...

Responsive image

Banpu แต่งตั้ง 'สินนท์ ว่องกุศลกิจ' นำทัพธุรกิจพลังงานสู่อนาคตแห่งความยั่งยืน เผยปี 66 กำไร 5.34 พันล้านบาท

เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่! Banpu มีมติแต่งตั้ง สินนท์ ว่องกุศลกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 เผยปี 66 กำไรสุทธ...