ระบบบัญชีออนไลน์ จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร? | Techsauce

ระบบบัญชีออนไลน์ จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร?

ระบบบัญชีอาจไม่ใช่สิ่งแรกๆ ที่ผู้ทำธุรกิจหลายคนนึกถึง แต่ระบบบัญชีที่ดี มีความสำคัญอย่างมากในการทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ ทั้งใช้ในการหาแหล่งเงินทุน และการช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วระบบบัญชีออนไลน์ จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไร?

ETDA หาคำตอบได้จากบทความนี้ ซึ่งสรุปเนื้อหาสำคัญจากกิจกรรม Exclusive Workshop The New Way of Finance: On Point, On Time, and Online งานบัญชีออนไลน์ ทางเลือกใหม่ ของ SMEs โดย คุณภีม เพชรเกตุ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Peak บริษัทผู้ให้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์และบริการบัญชีครบวงจร และคุณวรัญญา ทัศวานนท์ Academy Director จาก Peak

ในงาน Virtual Series EP.2 “The New Way of Finance: On Point, On Time, and Online งานบัญชีออนไลน์ ทางเลือกใหม่ ของ SMEs”  ภายใต้โครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs  โดยความร่วมมือระหว่าง ETDA และ Techsauce เพื่อ Transform ธุรกิจ SMEs ให้พร้อมกับการทำงานยุคใหม่

ลดต้นทุน ลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด 

โปรแกรมบัญชีออนไลน์นั้น นอกจากเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานแล้ว ยังช่วยลดขั้นตอนลดต้นทุน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วย โดยคุณภีมได้ยกตัวอย่างประสบการณ์จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโปรแกรมบัญชีออนไลน์ของบริษัท Peak ที่เปลี่ยนมาใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) แทน พบว่าช่วยให้กิจการลดต้นทุนค่าเอกสารได้จำนวนมาก และยังช่วยลดภาระที่บริษัทแบกรับในหลายส่วนอีกด้วย

“เดิมทีบางธุรกิจต้องใช้นักบัญชีหลายคน สมมติมีสามคน อาจต้องลงทุนด้วยจำนวนเงินถึง 720,000 บาทต่อปี นี่คือจำนวนเงินที่สามารถนำไปลงทุนด้านการตลาดหรือการลงทุนด้านอื่นๆได้อีก”

นอกจากนั้น ระบบบัญชีออนไลน์ยังช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะการทำบัญชีเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความละเอียด และแม่นยำ การใช้ระบบบัญชีออนไลน์ที่มีเทคโนโลยี AI คอยช่วยเหลือ จะช่วยป้องกันความผิดพลาดได้เป็นอย่างดี ทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณภาษี, การคำนวณค่าใช้จ่าย, การกระทบยอดธนาคาร (การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ว่ายอดที่บันทึกในบัญชีและยอดเงินฝากในธนาคารตรงกันหรือไม่)  หรือ การจัดการงบกระแสเงินสด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำธุรกิจ โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการ SMEs 

ระบบบัญชีที่ดีช่วยให้ธุรกิจเติบโต

“ระบบบัญชี ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถได้ข้อมูลบัญชีที่ดี และจัดการธุรกิจของตัวเองได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการทำบัญชีที่ดีเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถที่จะเติบโตได้ เพราะสามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ ธุรกิจที่มีข้อมูล ใช้ข้อมูล และตัดสินใจจากข้อมูล จะมีการตัดสินใจที่แม่นยำกว่า” 

คุณภีมได้แบ่งปันมุมมอง และประโยชน์สำคัญของการพัฒนาระบบบัญชี ที่มากกว่าแค่ช่วยลดภาระ  ซึ่งสำหรับคุณภีมมองว่า การที่ธุรกิจมีระบบบัญชีที่ดีและเป็นระบบนั้น ถือเป็นเครื่องมือต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องดิ้นรนมากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่  ซึ่งนอกจากทำให้การตัดสินใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นระบบแล้ว การเปลี่ยนมาใช้ระบบบัญชีออนไลน์ ถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ต้องมาพะวงหรือกังวลเกี่ยวกับเรื่องระบบบัญชีของบริษัท และสามารถใช้เวลาไปกับการดูแลงานส่วนอื่นๆ ที่สำคัญของธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การตลาด, งานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฯลฯ 

ตอบโจทย์การทำงานยุค New Normal 

แน่นอนว่าจากสถานการณ์โรคระบาดของ COVID-19 และการเปลี่ยนวิธีการทำงานไปสู่รูปแบบดิจิทัล ทำให้ทุกภาคธุรกิจต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานเป็น Work From Home ซึ่งการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่มี Cloud Technology จะทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้ามาทำงานพร้อมกันได้ เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์ เพราะข้อมูลทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันตลอดเวลา  

เทคโนโลยีจะเชื่อถือได้แค่ไหน

ในแง่ของความน่าเชื่อถือของโปรแกรมระบบบัญชี คุณภีมเผยว่าเคยได้ยินคำถามมามากมายเกี่ยวกับความฉลาดของระบบ ซึ่งคุณภีมยอมรับว่าปัจจุบันยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา และระบบเองอาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง แต่หากใช้งานไปเรื่อยๆ ระบบก็จะพัฒนาตัวเองตาม

ส่วนในประเด็นเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนั้น คุณภีมในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มย้ำว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมา มีระดับการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก ยกตัวอย่างจากโปรแกรมของ Peak เอง ที่ใช้วิธีการเก็บข้อมูลและประมวลผลกับ Microsoft Azure ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ได้รับความไว้วางใจในระดับสากล อีกทั้งในระบบโปรแกรมบัญชีก็จะมีการสำรองข้อมูลขณะทำงาน ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลสูญหาย และยังมีระบบการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นจึงจะเข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่งจากตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดว่ามีความปลอดภัยมากกว่าการใช้กระดาษในปัจจุบันมาก 

โดยในช่วงที่สองของ Exclusive Workshop คุณวรัญญา ทัศวานนท์ Academy Director จาก Peak  ได้มาสาธิตการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ของ Peak ให้ผู้ประกอบการมีโอกาสทดลองใช้งานจริง ในการสร้างและส่งใบเสนอราคา การออกใบแจ้งหนี้ การสร้างใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเป็นการใช้งานที่ตอบโจทย์อย่างดีทั้งในแง่ความสะดวกสบาย ความถูกต้อง และความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน ลดขั้นตอนการทำงานได้เป็นอย่างดี 

สำหรับ Exclusive Workshop ครั้งนี้ จำกัดเฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการเข้าร่วมงานครั้งต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดโครงการ e-Solution: Opportunity Enabler for SMEs  โดยความร่วมมือระหว่าง ETDA และ Techsauce ทาง Facebook : Techsauce , ETDA Thailand


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

ธ.ก.ส. เดินหน้า ‘New Gen Hug บ้านเกิด Season 2’ เฟ้นหาเกษตรกรต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน บนหน้าจอทีวี...

Responsive image

‘ตัวพ่อ’ วงการเทค 2023 ผู้สร้างปรากฏการณ์ ดราม่า และโอกาส

ในปีนี้ Techsauce ได้รวม 3 ตัวพ่อแห่งวงการเทคโนโลยี 2023 ที่มีบทบาท อิทธิพล และสร้างดราม่า มากที่สุดแห่งปี !...

Responsive image

เปิดตัว “ออร์บิกซ์” (orbix) กระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งเป้าสู่ผู้นำด้านบริการสินทรัพย์ดิจิทัล

ออร์บิกซ์ เทรด เปิดตัว “orbix” แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รองรับความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น เข้าถึงบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานและปลอดภัย...