Intel vPro ผู้ช่วยยกระดับงาน IT Transform มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวสู่ Digital University | Techsauce

Intel vPro ผู้ช่วยยกระดับงาน IT Transform มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวสู่ Digital University

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามาปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของเรามาโดยตลอด แต่ก็เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนกระทั่ง 2-3 ปีที่ผ่านมา การเข้ามาอย่างฉับพลันของสมรภูมิโควิด-19 ได้กลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้มีการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการทำงานมากขึ้น นำไปสู่ความท้าทายรูปแบบใหม่และปัญหายิบย่อยที่บริษัทต้องเผชิญ จากการทำงานที่ปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบ Hybrid

Intel vPro ผู้ช่วยยกระดับงาน IT  Transform มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวสู่ Digital University

โดยที่พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้เห็นอยู่มากมาย ทำให้ทีมงานโดยเฉพาะแผนก IT ของหลายองค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดการข้อมูล และการแก้ปัญหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายวัน ที่ไม่สามารถดูแลระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในครั้งหนึ่งเคยทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เดินไปหากันเท่านั้น รวมถึงการเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์จากภายนอกระบบ ที่ทำให้การบริหารจัดการสามารถทำได้ยากขึ้น

แพลตฟอร์ม Intel vPro ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel Core vPro เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะตอบโจทย์องค์กรในทุกมิติ ทำให้การจัดการและแก้ไขซ่อมแซมระบบทางไกลเป็นเรื่องง่าย ธุรกิจดำเนินได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย โดยที่ลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวสู่ Digital University ด้วย Intel vPro 

ที่ผ่านมาก็ได้มีหลายองค์กรเริ่มนำ แพลตฟอร์ม Intel vPro ไปใช้ในการบริหารจัดการด้าน IT ในองค์กรของตน และหนึ่งในนั้นที่ถือเป็น Success Case คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ MFU ที่ได้ยกระดับการให้บริการด้านไอทีด้วยแพลตฟอร์ม Intel vPro ทั้งในแง่ของความรวดเร็วและการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า รวมทั้งตอบโจทย์การใช้งบประมาณ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital University หรือมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัลที่พร้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของภูมิภาค

โดยอาจารย์ วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยถึงที่มาของปัญหาและมุมมองการนำ แพลตฟอร์ม Intel vPro ไปใช้งานภายในองค์กรว่า จากการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้การดูแลของ ‘ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ’ กว่า 2,000 เครื่อง กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ 

ซึ่งจำเป็นอย่างมากต่อการเรียนการสอน การดำเนินงานภายใน และให้บริการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ถือเป็นความท้าทายในการดูแลให้ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้องมีเครื่องมือเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ซึ่งมีจำนวนไม่มาก เมื่อเทียบกับปริมาณของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ 

Intel vPro ตอบโจทย์การใช้งานด้าน Remote Management 

หนึ่งในโซลูชันดังกล่าวคือซอฟต์แวร์ด้าน Remote Desktop เพื่อให้สามารถใช้คนน้อยแต่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลเครื่องได้จากระยะไกล แต่เนื่องจากซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในตลาดต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ศูนย์ฯ จึงพยายามมองหาโซลูชันและก็พบว่า แพลตฟอร์ม Intel vPro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับองค์กรที่ใช้ Intel Core vPro มีความสามารถในการทำ Remote Management 

จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง Intel และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการทดสอบระบบ Intel VPro ผ่านการนำมาทดลองใช้ในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย โดยในเฟสแรก  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทดลองจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับ Intel VPro มาใช้งาน

ด้วยความสามารถ Remote  Management ของ Intel vPro ทำให้สามารถซัพพอร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากกว่า 700 เครื่องโดยใช้เจ้าหน้าที่เพียง 1 คนเท่านั้น

ซึ่งผลที่ตามมาคือ มีการทำงานที่สะดวกรวดเร็วขึ้นในการใช้งาน รวมถึงรูปลักษณ์ที่ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย และ ซ่อมบำรุงได้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการบำรุงรักษา ทั้งยังใช้บุคลากรของศูนย์ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น  และฟีเจอร์ต่างๆ ที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากได้จากระบบทางไกล

จุดเด่นของ Intel vPro ที่ครองใจผู้ใช้มากที่สุด

สำหรับจุดเด่นของ Intel vPro ที่ครองใจผู้ใช้งานมากที่สุด คงหนีไม่พ้นเรื่องของ เทคโนโลยีในการรีโมทเข้าไปจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล โดยที่ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์หรือตั้งค่าใดๆ ในเครื่องของ User เพิ่มเติม สามารถใช้งานได้ทันทีเป็นฟังก์ชันของเครื่องที่รองรับเทคโนโลยี  Intel vPro และยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าการทำงานต่างๆ ได้ ซึ่งโปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป ไม่สามารถทำได้   

ส่วนการทำงานของแพลตฟอร์ม Intel vPro จะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ Intel Active Management Technology (Intel AMT) และ Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA) โดยที่ฝ่ายไอทีขององค์กรสามารถแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์ปลายทางได้จากระยะไกล ไม่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะตั้งอยู่ที่ไหนก็ตาม

ทำให้สามารถตอบโจทย์ในส่วนของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปสู่มหาลัยดิจิทัล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นรูปแบบของ  Blended Learning ซึ่งจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเรียนการสอน เพื่อความพร้อมในการเรียนรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์เพื่อการนำเสนองาน หรือการใช้ฝนการประมวลผลข้อมูล การทำงานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย และ Intel vPro ก็ตอบโจทย์เป็นอย่างดี

ด้าน คุณภิญโญ คงมีลาภ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเสริมว่า จากแต่ก่อนเราต้องใช้คนเพื่อเดินเปิดเครื่องทุกเครื่องในห้อง และหากเครื่องไหนมีปัญหาก็ต้องคอยเดินไปแก้ไขที่หน้าเครื่องที่ละเครื่อง เมื่อใช้ Intel vPro เจ้าหน้าที่สามารถนั่งหน้าเครื่องควบคุม แล้วสั่งเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจากระยะไกลได้ทันที หรือหากเครื่องมีปัญหา ก็สามารถ Remote เข้าไปแก้ไขหรือสั่งรีบูตเครื่องจากระยะไกลได้อย่างง่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้เป็นอย่างมาก

ความคุ้มค่าที่ได้จากการนำ Intel vPro เข้าไป Implement กับระบบ

สำหรับในแง่ของความคุ้มค่าได้มองถึงประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นหลัก และยังมีเรื่องของ license ซึ่งในส่วนของ Intel vPro เราสามารถใช้เซอร์วิชต่างๆ ที่ Intel มีให้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเป้าหมายที่เรามองว่าเราจะนำระบบ Intel vPro เข้าไป Implement ทั้งระบบของทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้เรามีอัตราการให้บริการจากผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการเราได้ดีขึ้น จากเดิมที่เราใช้เวลาในการแก้ปัญหาแต่ละเคสที่ค่อนข้างนาน ในปัจจุบันเราลดลงมาเหลือเป็นหน่วยนาทีเท่านั้น

นอกจากนี้ Intel vPro ยังช่วยให้ศูนย์ฯ สามารถดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กระจายอยู่ในห้องแล็บต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดกลุ่มบริหารจัดการแยกออกจากกันได้ ทำให้การตรวจสอบการทำงานหรือแก้ไขปัญหาทำได้รวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันยังสามารถช่วยให้การวางแผนบำรุงรักษาต่างๆ ทำได้ดีขึ้น

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า ซึ่งการซื้อหรือเช่าอุปกรณ์เข้ามาใช้งาน ถ้าหากอุปกรณ์เหล่านั้นช่วยให้มีประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ก็ช่วยให้เราตัดสินใจจัดซื้อได้ง่ายขึ้นมาก 

ทั้งนี้การที่เลือกใช้แพลตฟอร์ม Intel vPro นอกเหนือจากจะต้องได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพ คุ้มกับราคา สามารถใช้งานได้ยาวนาน และมีบริการหลังการขายที่ดี จะช่วยให้เราประหยัดเวลา และที่สำคัญคือเป็นซอฟต์แวร์ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางเราสามารถ Implement เพิ่มเองได้ และยังมีทีมงานซัพพอร์ตหลังบ้าน ทั้งในการติดตั้งและปรับแต่งการทำงานจนสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือเราสามารถใช้งานได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานเพิ่มแต่อย่างใด 

และในอนาคตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีแผนที่จะในการใช้งาน Intel vPro ไปใช้เพื่อบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างครอบคลุม ซึ่งจะเป็นการดำเนินการในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตามสำหรับแพลตฟอร์ม ‘Intel vPro’ เป็นหนึ่งเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์ที่ใช้งานในองค์กรโดยเฉพาะ ตอบโจทย์ความต้องการด้านการใช้งานจากทางพนักงาน ที่ต้องการอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม และความต้องการขององค์กรที่เน้นการบริหารอุปกรณ์จำนวนมาก และบุคลากรได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย รวมทั้งการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างคุ้มค่า จึงทำให้องค์กรต่าง ๆ นำแพลตฟอร์ม ‘Intel vPro’ ไปประยุกต์ใช้ทั้งสิ้นเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรด้านดิจิทัลช้ันนำอย่างสมบูรณ์แบบ 

สำหรับผู้ที่สนใจแพลตฟอร์ม Intel vPro  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

BD และ Sales อาชีพดาวรุ่ง เงินเดือนขึ้นแรง สวนทางวิศวฯ โดนลดเงินมากที่สุด

Startup ในอาเซียนยอมทุ่มเงินค่าจ้างให้ตำแหน่ง Business Development (BD) และ Sales เพิ่มขึ้นถึง 20% ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจพยายามสร้างเงินสด ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อการระดมทุน...

Responsive image

10 เทรนด์ 2024 จาก Gartner ที่ Technology Provider ต้องจับตา

Gartner เผย 10 เทรนด์ที่ผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Provider) ต้องจับตามองในปี 2024 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง...

Responsive image

Banpu แต่งตั้ง 'สินนท์ ว่องกุศลกิจ' นำทัพธุรกิจพลังงานสู่อนาคตแห่งความยั่งยืน เผยปี 66 กำไร 5.34 พันล้านบาท

เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่! Banpu มีมติแต่งตั้ง สินนท์ ว่องกุศลกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 เผยปี 66 กำไรสุทธ...