Intel vPro ผู้ช่วยยกระดับงาน IT Transform มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวสู่ Digital University | Techsauce

Intel vPro ผู้ช่วยยกระดับงาน IT Transform มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวสู่ Digital University

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามาปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของเรามาโดยตลอด แต่ก็เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนกระทั่ง 2-3 ปีที่ผ่านมา การเข้ามาอย่างฉับพลันของสมรภูมิโควิด-19 ได้กลายเป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้มีการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการทำงานมากขึ้น นำไปสู่ความท้าทายรูปแบบใหม่และปัญหายิบย่อยที่บริษัทต้องเผชิญ จากการทำงานที่ปรับเปลี่ยนสู่รูปแบบ Hybrid

Intel vPro ผู้ช่วยยกระดับงาน IT  Transform มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวสู่ Digital University

โดยที่พนักงานสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้เห็นอยู่มากมาย ทำให้ทีมงานโดยเฉพาะแผนก IT ของหลายองค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดการข้อมูล และการแก้ปัญหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายวัน ที่ไม่สามารถดูแลระบบเครือข่ายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในครั้งหนึ่งเคยทำได้ง่ายๆ เพียงแค่เดินไปหากันเท่านั้น รวมถึงการเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์จากภายนอกระบบ ที่ทำให้การบริหารจัดการสามารถทำได้ยากขึ้น

แพลตฟอร์ม Intel vPro ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel Core vPro เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะตอบโจทย์องค์กรในทุกมิติ ทำให้การจัดการและแก้ไขซ่อมแซมระบบทางไกลเป็นเรื่องง่าย ธุรกิจดำเนินได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย โดยที่ลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ก้าวสู่ Digital University ด้วย Intel vPro 

ที่ผ่านมาก็ได้มีหลายองค์กรเริ่มนำ แพลตฟอร์ม Intel vPro ไปใช้ในการบริหารจัดการด้าน IT ในองค์กรของตน และหนึ่งในนั้นที่ถือเป็น Success Case คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ MFU ที่ได้ยกระดับการให้บริการด้านไอทีด้วยแพลตฟอร์ม Intel vPro ทั้งในแง่ของความรวดเร็วและการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่า รวมทั้งตอบโจทย์การใช้งบประมาณ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital University หรือมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัลที่พร้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของภูมิภาค

โดยอาจารย์ วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยถึงที่มาของปัญหาและมุมมองการนำ แพลตฟอร์ม Intel vPro ไปใช้งานภายในองค์กรว่า จากการที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใต้การดูแลของ ‘ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ’ กว่า 2,000 เครื่อง กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ 

ซึ่งจำเป็นอย่างมากต่อการเรียนการสอน การดำเนินงานภายใน และให้บริการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ถือเป็นความท้าทายในการดูแลให้ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้องมีเครื่องมือเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ซึ่งมีจำนวนไม่มาก เมื่อเทียบกับปริมาณของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ 

Intel vPro ตอบโจทย์การใช้งานด้าน Remote Management 

หนึ่งในโซลูชันดังกล่าวคือซอฟต์แวร์ด้าน Remote Desktop เพื่อให้สามารถใช้คนน้อยแต่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลเครื่องได้จากระยะไกล แต่เนื่องจากซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในตลาดต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ศูนย์ฯ จึงพยายามมองหาโซลูชันและก็พบว่า แพลตฟอร์ม Intel vPro ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับองค์กรที่ใช้ Intel Core vPro มีความสามารถในการทำ Remote Management 

จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง Intel และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการทดสอบระบบ Intel VPro ผ่านการนำมาทดลองใช้ในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย โดยในเฟสแรก  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทดลองจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับ Intel VPro มาใช้งาน

ด้วยความสามารถ Remote  Management ของ Intel vPro ทำให้สามารถซัพพอร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากกว่า 700 เครื่องโดยใช้เจ้าหน้าที่เพียง 1 คนเท่านั้น

ซึ่งผลที่ตามมาคือ มีการทำงานที่สะดวกรวดเร็วขึ้นในการใช้งาน รวมถึงรูปลักษณ์ที่ใช้งานง่าย มีความปลอดภัย และ ซ่อมบำรุงได้ง่ายขึ้น ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาในการบำรุงรักษา ทั้งยังใช้บุคลากรของศูนย์ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น  และฟีเจอร์ต่างๆ ที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากได้จากระบบทางไกล

จุดเด่นของ Intel vPro ที่ครองใจผู้ใช้มากที่สุด

สำหรับจุดเด่นของ Intel vPro ที่ครองใจผู้ใช้งานมากที่สุด คงหนีไม่พ้นเรื่องของ เทคโนโลยีในการรีโมทเข้าไปจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกล โดยที่ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์หรือตั้งค่าใดๆ ในเครื่องของ User เพิ่มเติม สามารถใช้งานได้ทันทีเป็นฟังก์ชันของเครื่องที่รองรับเทคโนโลยี  Intel vPro และยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าการทำงานต่างๆ ได้ ซึ่งโปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป ไม่สามารถทำได้   

ส่วนการทำงานของแพลตฟอร์ม Intel vPro จะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ Intel Active Management Technology (Intel AMT) และ Intel Endpoint Management Assistant (Intel EMA) โดยที่ฝ่ายไอทีขององค์กรสามารถแก้ไขปัญหาของคอมพิวเตอร์ปลายทางได้จากระยะไกล ไม่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะตั้งอยู่ที่ไหนก็ตาม

ทำให้สามารถตอบโจทย์ในส่วนของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปสู่มหาลัยดิจิทัล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นรูปแบบของ  Blended Learning ซึ่งจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเรียนการสอน เพื่อความพร้อมในการเรียนรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์เพื่อการนำเสนองาน หรือการใช้ฝนการประมวลผลข้อมูล การทำงานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย และ Intel vPro ก็ตอบโจทย์เป็นอย่างดี

ด้าน คุณภิญโญ คงมีลาภ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและธุรการ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวเสริมว่า จากแต่ก่อนเราต้องใช้คนเพื่อเดินเปิดเครื่องทุกเครื่องในห้อง และหากเครื่องไหนมีปัญหาก็ต้องคอยเดินไปแก้ไขที่หน้าเครื่องที่ละเครื่อง เมื่อใช้ Intel vPro เจ้าหน้าที่สามารถนั่งหน้าเครื่องควบคุม แล้วสั่งเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจากระยะไกลได้ทันที หรือหากเครื่องมีปัญหา ก็สามารถ Remote เข้าไปแก้ไขหรือสั่งรีบูตเครื่องจากระยะไกลได้อย่างง่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้เป็นอย่างมาก

ความคุ้มค่าที่ได้จากการนำ Intel vPro เข้าไป Implement กับระบบ

สำหรับในแง่ของความคุ้มค่าได้มองถึงประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นหลัก และยังมีเรื่องของ license ซึ่งในส่วนของ Intel vPro เราสามารถใช้เซอร์วิชต่างๆ ที่ Intel มีให้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเป้าหมายที่เรามองว่าเราจะนำระบบ Intel vPro เข้าไป Implement ทั้งระบบของทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้เรามีอัตราการให้บริการจากผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการเราได้ดีขึ้น จากเดิมที่เราใช้เวลาในการแก้ปัญหาแต่ละเคสที่ค่อนข้างนาน ในปัจจุบันเราลดลงมาเหลือเป็นหน่วยนาทีเท่านั้น

นอกจากนี้ Intel vPro ยังช่วยให้ศูนย์ฯ สามารถดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กระจายอยู่ในห้องแล็บต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดกลุ่มบริหารจัดการแยกออกจากกันได้ ทำให้การตรวจสอบการทำงานหรือแก้ไขปัญหาทำได้รวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันยังสามารถช่วยให้การวางแผนบำรุงรักษาต่างๆ ทำได้ดีขึ้น

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า ซึ่งการซื้อหรือเช่าอุปกรณ์เข้ามาใช้งาน ถ้าหากอุปกรณ์เหล่านั้นช่วยให้มีประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ก็ช่วยให้เราตัดสินใจจัดซื้อได้ง่ายขึ้นมาก 

ทั้งนี้การที่เลือกใช้แพลตฟอร์ม Intel vPro นอกเหนือจากจะต้องได้เครื่องที่มีประสิทธิภาพ คุ้มกับราคา สามารถใช้งานได้ยาวนาน และมีบริการหลังการขายที่ดี จะช่วยให้เราประหยัดเวลา และที่สำคัญคือเป็นซอฟต์แวร์ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางเราสามารถ Implement เพิ่มเองได้ และยังมีทีมงานซัพพอร์ตหลังบ้าน ทั้งในการติดตั้งและปรับแต่งการทำงานจนสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือเราสามารถใช้งานได้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานเพิ่มแต่อย่างใด 

และในอนาคตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีแผนที่จะในการใช้งาน Intel vPro ไปใช้เพื่อบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างครอบคลุม ซึ่งจะเป็นการดำเนินการในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตามสำหรับแพลตฟอร์ม ‘Intel vPro’ เป็นหนึ่งเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการออกแบบมาเพื่ออุปกรณ์ที่ใช้งานในองค์กรโดยเฉพาะ ตอบโจทย์ความต้องการด้านการใช้งานจากทางพนักงาน ที่ต้องการอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และครอบคลุม และความต้องการขององค์กรที่เน้นการบริหารอุปกรณ์จำนวนมาก และบุคลากรได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย รวมทั้งการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างคุ้มค่า จึงทำให้องค์กรต่าง ๆ นำแพลตฟอร์ม ‘Intel vPro’ ไปประยุกต์ใช้ทั้งสิ้นเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรด้านดิจิทัลช้ันนำอย่างสมบูรณ์แบบ 

สำหรับผู้ที่สนใจแพลตฟอร์ม Intel vPro  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 


RELATED ARTICLE

Responsive image

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของ Apple หลังจากเปิดตัว “บัญชีเงินฝาก" ดอกเบี้ยสูงถึง 4.15%

Apple ผู้ผลิตโทรศัพย์มือถือยอดนิยมอย่าง iphone และอุปกรณ์พกพาที่สร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนโลกมาอย่างต่อเนื่องได้เปิดตัวบริการ “บัญชีเงินฝาก” ดอกเบี้ยสูงถึง 4.15% โดยไม่มีขั้นต่ำในการฝา...

Responsive image

รู้จัก MOU จุดเริ่มต้นสู่ความร่วมมือ โอกาสของภาคธุรกิจ

MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding หรือบันทึกความเข้าใจ เป็นเอกสารบันทึกข้อตกลงและความเข้าใจของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย...

Responsive image

รู้จัก Jugalbandi AI จาก Microsoft ช่วยชาวอินเดียในชทบทเข้าถึงข้อมูลบริการรัฐ ทำลายกำแพงทางภาษา

Microsoft เปิดตัว Jugalbandi AI Chatbot เพื่อชาวอินเดียชนบทได้เข้าถึงสื่อและข้อมูลสวัสดิการจากรัฐ...