KBTG มั่นใจศักยภาพด้าน M.A.D. เดินหน้า AI-First สู่ Human-First ในปี 2024 | Techsauce

KBTG มั่นใจศักยภาพด้าน M.A.D. เดินหน้า AI-First สู่ Human-First ในปี 2024

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี หลายองค์กรธุรกิจเริ่มปรับตัวให้ทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่ง KBTG เป็นหนึ่งในบริษัทที่ตอบรับกระแสนี้ และมุ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยี AI รายแรกนับตั้งแต่ปี 2019 พร้อมเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงจาก Mobile-First สู่  AI-First ด้วยการใช้ AI ยกระดับการทำงานและความสามารถของมนุษย์ ให้มนุษย์สามารถทำในสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก่อน (Pushing the Boundary of Humanity)

The Journey of KBTG AI-First Organization

KBTG นำทัพโดย คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูลผล ได้เริ่มต้นการนำองค์กรเข้าสู่ยุค ‘The Age of AI’ ที่เป็นวิวัฒนาการของ Expotential Technology หรือ ระยะที่เทคโนโลยีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งสิ่งที่ KBTG ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ‘ทำให้คนไทยเข้าใจเรื่องของ AI มากขึ้น เพื่อก้าวกระโดด ไม่ตกงาน อยู่ร่วมกันและใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ’ โดยต้องสร้าง คน ให้เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการก้าวเข้าสู่ AI-First Company สร้าง AI-Ecosystem ให้กับ Talent รุ่นใหม่ๆ ได้แก่ 4C ได้แก่

 • Co-Imagine กระตุ้นให้ผู้คนคิดและจินตนาการเกี่ยวกับ AI
 • Co-Exploring ผลักดันให้มีการสำรวจ ค้นหาความเป็นไปได้ของการพัฒนา AI รวมถึงการตั้งคำถามกับ AI 
 • Co-Thinking สอนให้คนใช้งาน AI เป็น 
 • Co-Creating ทำให้ไอเดียการใช้ AI ที่คิดไว้กลายเป็นความจริง

ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ 4P  ได้แก่

 • Project เรียนแบบ Project Based จะสอนรายวิชาแบบเดิมไม่ได้
 • Peers หาเพื่อนเรียนด้วยกันตามความสนใจ ไม่ใช่เรียนตามอายุหรือพัฒนาการ
 • Passion มีความสนใจเป็นพื้นฐาน
 • Play สนุกกับการเรียนรู้

โดยยึดมั่นในหลักการ AI Literacy และ AI Ethic ที่ต้องมีจริยธรรมและสร้างประโยชน์สูงสุดที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้น และปล่อยให้สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น

 • Future You แพลตฟอร์ม AI ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสนทนากับ Digital Twin ของตัวเองในอนาคตผ่านโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (GPT) เพื่อสร้างแรงจูงใจ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติเชิงบวก ที่ปรับให้เหมาะสมตามข้อมูลและเป้าหมายในอนาคต ให้การสนทนารู้สึกเหมือนจริงและเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้น
 • คู่คิด by K-GPT (Knowledge-GPT) ต่อยอดความสามารถด้านภาษาเชิงลึกของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ โดยปรับให้ใช้ภาษาในการสนทนาที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น เพิ่มความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สามารถตอบคำถามและแนะนำแนวทางต่างๆโดยผลลัพธ์ที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบกลับได้

ด้วยรูปแบบที่ทำให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย ถูกรวบรวมอยู่ใน KBTG แล้ว นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ใช้งานได้จริง เช่น AINU คือ Verification Technology ที่ให้บริการแล้ว มีลูกค้าใช้งานจริง หรือ Car Inspection AI ที่สามารถวิเคราะห์สภาพรถยนต์อัตโนมัติได้ ช่วยในเรื่องของประกันภัยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และในปีนี้ทาง KBTG ได้คว้ารางวัล Asian Technology Excellence Awards 2023 สาขา AI ด้าน Car AI มาอีกด้วย สร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

Roadmap 2024 จาก AI-First สู่ Human-First เต็มรูปแบบ

ในปี 2024 KBTG ได้กาง Roadmap ที่ตอกย้ำความแข็งแกร่งของการเป็น AI-First Organization ที่จะทรานส์ฟอร์ม สู่ Human-First เผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ตรงเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย KBTG พันธมิตรและประเทศไทย

KBTG ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้าน AI ใน 2 ส่วน คือการทำวิจัย (Research) และการนำมาประยุกต์ใช้จริง (Application)  เพราะการวิจัยเทคโนโลยีจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อถูกนำมาปรับใช้กับคนหมู่มาก (Human-First) พร้อมผลักดันการเพิ่มศักยภาพทางเทคโนโลยี M.A.D. (Machine Learning, AI, Data) ของธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างผลงานวิจัยเชิงลึก การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการให้ตอบสนองความต้องการของตลาดได้จริง และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีเพื่อยกระดับทักษะบุคคลากรในวงการเทคโนโลยีไทยต่อเนื่อง

“KBTG มุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนขีดความสามารถของ M.A.D. ให้กับประเทศไทยผ่านหลักสูตร M.A.D. Bootcamp ภายใต้โครงการ KBTG Kampus ClassNest เปิดโอกาสให้คนสายไอทีที่สนใจพัฒนาทักษะด้าน M.A.D. ได้ลงเรียนและเติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมทั้งสนับสนุนชุมชน AI (AI Community) ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ M.A.D. รวมถึงเผยแพร่ Best Practice และ Lesson Learned จากประสบการณ์ตรงของการทำงานภายใน KBTG ผ่าน KBTG Techtopia และเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 ด้วยเป้าหมายที่ขับเคลื่อน M.A.D. อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเทคโนโลยีกลุ่มนี้มาประยุกต์ใช้งานได้จริง พัฒนาขีดความสามารถด้าน M.A.D. ทั้งในไทยและต่างประเทศเช่นกัน” 

นอกเหนือจากการทำงานผ่าน KBTG Labs แล้ว KBTG ได้มีการเปิดตัว KXVC กองทุนมูลค่า 3,500 ล้านบาท เพื่อลงทุนด้าน AI, Web3 และ Deep Tech พร้อมกันนี้ปี 2024 ทาง KXVC พร้อมมุ่งหน้าเต็มกำลังสำหรับการลงทุนในสตาร์ทอัพและกองทุน AI ทั่วโลก เพื่อเป็นประตูที่จะนำเทคโนโลยี AI ใหม่ๆ และเงินทุนจากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทย รวมถึงจับมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและนอกประเทศพัฒนาขีดความสามารถด้าน M.A.D. และนำผลงานวิจัยที่กำลังทำอยู่ ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถใช้งานได้ สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนในสังคมและประเทศชาติต่อไป

ตอกย้ำความสำเร็จของ M.A.D. เดินหน้าต่ออย่างมั่นคงและยั่งยืน

ความสำเร็จของ KBTG ไม่ใช่แค่ AI แต่มาจาก The State of M.A.D. ที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักของการเป็นองค์กรเทคโนโลยี โดย M.A.D ย่อมาจาก

 • M คือ Machine Learning จากฐานข้อมูลของ KBank ทำให้นำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงความต้องการลูกค้ามากขึ้น ผ่าน Machine Learning ทำให้ปัจจุบัน K PLUS มีลูกค้ากว่า 20 ล้านราย, MAKE by KBank และ LINE BK มีลูกค้ากว่า 4.5 ล้านราย เป็นต้น
 • A คือ Artificial Intelligence หรือ AI เรียกว่า ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาจัดการ เช่น KBTG Verification Technology ระบบการตรวจจับใบหน้า Face Recognition and Liveness Detection ซึ่งได้มาตรฐาน NIST จากสหรัฐอเมริกา หรือ KBTG AI Chatbot ที่ดูแลการ Chat กว่า 80% ของลูกค้า KBank ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลามากขึ้น และ KBank ก็ใช้งบในส่วนนี้ลดลงประมาณ 130 ล้านบาทต่อปี
 • D หรือ Data พื้นฐานของ AI ทั้งหมด ซึ่งต้องวิเคราะห์อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีโจทย์ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันคือ กฎหมาย PDPA รวมถึงในต่างประเทศ ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น

เพราะทุกการใช้งานแอป ทุกรายการใช้จ่ายผ่าน K PLUS  ล้วนเป็น Data ที่บริษัทนำไปใช้วิเคราะห์หรือกำหนดกลยุทธ์ต่อได้หากผู้ใช้งานยินยอมหรืออนุญาต ทำให้ระบบได้เรียนรู้ และส่งผลต่อการตอบสนองความต้องการที่ดียิ่งขึ้น รวมกับ AI ที่มาเสริมทัพความอัจฉริยะของระบบก็เข้ามาช่วยเติมเต็มภาคบริการได้เป็นอย่างดี อาทิ

 • AI Chatbot ตอบคำถามลูกค้า ที่ป้อนข้อมูลเข้าไปมากพอและประมวลผลจนใกล้เคียงภาษามนุษย์ (NLP: Natural Language Processing)
 • Lending Lead Generation ระบบการพิจารณาให้สินเชื่อบุคคลด้วยเทคโนโลยี ML ซึ่งช่วยให้ธนาคารปล่อยเงินกู้ได้มากกว่าหมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าเมื่อเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา

เพราะ KBTG เชื่อว่าคนที่ใช้ AI เป็น จะแทนคนที่ใช้ AI ไม่เป็น และยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นไปอีกเช่นกัน

KBGT ไม่ได้โฟกัสแค่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้กับสินค้าหรือบริการเพียงเท่านั้น แต่ยังสร้าง KBTG M.A.D ศูนย์กลางความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ที่ KBTG Labs และ KBTG Kampus เพื่อ ‘การพัฒนาคน’ ติดอาวุธด้วยทักษะแห่งอนาคตผ่านโมเดลการศึกษาที่ KBTG กับพันธมิตรร่วมคิดร่วมสร้าง โดยอยู่ภายใต้ 4 หน่วยงานที่ล้วนส่งเสริมระบบนิเวศ AI อีกด้วย

 • KBTG Labs - หน่วยงานค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด อาทิ K PLUS, AINU, K-GPT และ ขุนทอง 
 • KBTG x MIT Media Lab - หน่วยงานที่ร่วมกับ MIT Media Lab วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี อาทิ Future You 
 • KBTG Kampus - หน่วยงานที่ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาคน และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี อาทิ  ML, AI, Data, Cybersecurity โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น NECTEC, CU และ KMILT
 • KXVC - Venture Capital ที่มุ่งเน้นการลงทุน ใน AI, DeepTech และ Web3 ทั่วโลก

นอกเหนือจากการพัฒนาธุรกิจและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว KBTG ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะของคนไทยให้เท่าทันต่อ AI รวมถึงความตระหนักด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Awareness) ให้คนไทยได้ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ยกระดับศักยภาพของคนไทย รวมถึงส่งต่อองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิด Mindset ‘การเรียนรู้ตลอดชีวิต’ ที่สามารถทำให้คนไทยปรับตัวได้ดีในโลกที่ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป


บทความนี้เป็น Advertorial

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

17 เรื่อง AI ต้องรู้ จากรายงาน AI Index 2024

Techsauce ได้สรุป 17 ประเด็นสำคัญจากรายงาน AI Index Report 2024 ซึ่งจัดทำโดย Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) ที่รวบรวมประเด็นต่างๆ ของปัญญาประดิ...

Responsive image

แนะเทรนด์ลงทุนในสตาร์ทอัพปี 2024 พร้อมช่องทางใหม่ในการระดมทุนจากงาน KATALYST TALK MEETUP #3

บทความที่เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพควรอ่านเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการเผชิญความท้าทายในปีนี้ จากการรับฟังภายในงาน KATALYST TALK MEETUP #3 ‘Navigating the Startup Challenges in 2024 and Beyond’...

Responsive image

เตรียมพบกับงาน SEA Blockchain Week 2024 (SEABW) ยกขบวนกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน และ Web 3 ระดับโลกกว่า 100 คน มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ที่เมืองไทย

Southeast Asia Blockchain Week หรือ SEABW งานด้านบล็อกเชนสุดยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค ที่เตรียมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 24-25 เมษายน 2567 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ True ICON HALL ช...