Dimension Data (ไดเมนชั่น ดาต้า) ผู้นำด้านการให้บริการเทคโนโลยีระดับโลกด้วยผลประกอบการกว่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เปิดเผยรายงานแนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2019 ที่ได้พัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี โดยในรายงานได้ชี้ถึงพื้นฐานของแนวโน้มอุตสาหกรรมที่จะมากำหนดขอบเขตธุรกิจด้านเทคโนโลยีในปีหน้า

แนวโน้มอุตสาหกรรมที่จะมากำหนดขอบเขตธุรกิจด้านเทคโนโลยีในปีหน้า ได้แก่ ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer experience), ความปลอดภัยระบบออนไลน์ (Cybersecurity), ธุรกิจดิจิทัล (Digital business solutions), โครงสร้างพื้นฐานของระบบดิจิทัล (Digital infrastucture), สถานที่ทำงานรูปแบบดิจิทัล (Digital workplace), เทคโนโลยีในอนาคต (Technology futures) และ รวมถึงการบริการต่างๆ

โดยในรายงาน Ettienne Reinecke ประธานกลุ่มเทคโนโลยี Dimension data ย้ำว่า ในปี 2019 จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลเกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอน และคาดการณ์ว่าจะมีการขยายตัวของบรัษัทด้านเทคโนโลยีอย่างล้นหลามในระยะยาว

โครงการที่อ้างถึงกันบ่อยๆ แต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างจริงจังก็จะเริ่มเกิดชึ้นจริงและจะเป็นจุดเปลี่ยนทางเทคโนโลยีที่สำคัญ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Machine learining) และกระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation)

Ettienne กล่าวแสดงความเห็นต่อรายงานอีกว่า “มาถึงตอนนี้ ในอุตสาหกรรมของเราได้พูดถึงเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัยบางอย่างในเชิงทฤษฎีเท่านั้น ซึ่งยังไม่สามารถระบุถึงประโยชน์และการนำไปใช้ได้อย่างชัดเจน อาทิ เครื่องมือวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติ (Think analytics) คอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Machine learining) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บล็อกเชน (Blockchain) และคอนเทนเนอร์ (Container) เป็นต้น

“เทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีอยู่และจะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายและเติบโตอย่างรวดเร็ว  บริษัทเทคโนโลยีต่างๆ จะแสดงให้เห็นถึงผลที่ชัดเจนของดิจิทัล ทรานสฟอร์มเมชั่น (Digital Transformation) ในเชิงปฎิบัติในปี 2019 ซึ่งจะได้เห็นกันมากขึ้นในตลาดอีก 3 ปีข้างหน้า โดยจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในกระบวนการต่างๆ และจะเป็นเทคโนโลยีธรรมดาที่ใช้กันทั่วๆ ไปในที่สุด โดยเชื่อว่าในปี 2019 เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในแวดวงเทคโนโลยี"

5 เทรนด์ที่จะเป็นตัวกำหนดขอบเขตธุรกิจด้านเทคโนโลยี

  • การใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของลูกค้า การเติบโตของกระบวนการใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (machine learining) และเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ที่เลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ (neural networks) จะทำให้บริษัทเพิ่มความสามารถในการแยกแยะและรวบรวมสถานการณ์ต่างๆ เพิ่มความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์

  • องค์กรจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระบบออนไลน์ที่อยู่ในรูปแบบคลาวด์ ช่องโหว่ที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ในปี 2561 ถือเป็นแรงผลักดันทำให้ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ระบบคลาวด์ในปี 2562 ออกมาหามาตรการรับมือกันอย่างจริงจัง โดยระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ได้ถูกสร้างพัฒนาขึ้นมาด้วย เอพีไอ (APIs) แบบเปิดระบบที่ทำให้ทีมรักษาความปลอดภัยสามารถผสมผสานรวมเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เข้ากับแพลตฟอร์มที่มีได้อย่างรวดเร็วและสะดวกขึ้น โดยสิ่งนี้จะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะสามารถจัดการกับภาคส่วนที่ถูกคุกคามได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว

  • โครงสร้างพื้นฐานจะกลายเป็นสิ่งที่ผู้ใช้สามารถจัดการได้ในปลายทาง หลายๆ บริษัทเริ่มสมัครใช้บริการในรูปแบบคลาวด์ในหลายรูปแบบ และเพิ่มการใช้ซอฟแวร์ผ่านเว็บไซต์ (SaaS) มากขึ้น ซึ่งความสามารถในการจัดการได้ในปลายทางนั่นหมายถึง องค์กรต่างๆ สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงภาคส่วนธุรกิจและความต้องการในการใช้แอพพลิเคชั่นและข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น

  • แอพพลิเคชั่นต่างๆ จะฉลาดมากขึ้นและปรับแต่งได้ ในปีหน้าเราจะได้เห็นแอพพลิเคชั่นต่างๆ จะรวบรวมข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ และ ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับฟังก์ชั่นการทำงานของพวกเขาเพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้นั่นเอง โดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ คอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (Machine learining)  จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยบุคลากรทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • คุณค่าของข้อมูลจะกลายเป็นศูนย์กลางของทุกๆสิ่ง ในช่วงต่อจากนี้ จะให้ความสำคัญมากขึ้นต่อมูลค่าที่แท้จริงของข้อมูล ขับเคลื่อนและต่อยอดข้อมูลที่ฝังอยู่ รวบรวมและยกระดับเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูล โดยข้อมูลจะกลายเป็นแกนหลักสำคัญของดิจิทัลทรานสฟอร์มเมชั่น และกลายเป็นแหล่งใหม่ของรายได้ที่จะแซงหน้ารายได้แบบเดิม ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างข้อมูลที่จำเป็นต้องพัฒนาข้อมูลให้มีมูลค่าสูงเพื่อจะขับเคลื่อนผลักดันการลงทุนในด้านไอที (IT)

เกี่ยวกับ Dimension Data (ไดเมนชั่น ดาต้า)

ไดเมนชั่น ดาต้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 เป็นผู้นำด้านการให้บริการการใช้เทคโนโลยีระดับโลก ด้วยยอดขายกว่า 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่ให้บริการการออกแบบ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการจัดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลอย่างมีประโยชน์สูงสุด ทำให้เป็นข้อมูลข่าวสาร และเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้ง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก มีสำนักงานใน 47 ประเทศ มีพนักงาน 28,000 คน บริษัทได้นำเทคโนโลยีระดับโลกที่ออกแบบโดยผู้นำด้านการตลาดและผู้คิดค้นเทคโนโลยีเฉพาะด้านและการบริการที่สนับสนุนในธุรกิจของลูกค้า ตั้งแต่การให้คำปรึกษา เชิงปฎิบัติ และการสนับสนุนการบริการ ไปสู่การจัดการอย่างครบวงจร ไดเมนชั่น ดาต้าภูมิใจที่เป็นสมาชิกของ NTT Group รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ http://www.dimensiondata.com

RELATED ARTICLE

Responsive image

กรุงศรี เผยแผนกลยุทธระยะกลางถึงปี 2023 เน้นสร้าง Ecosystem พร้อมขยายไป CLMV

กรุงศรีฯ เผยแผนกลยุทธระยะกลางถึงปี 2023 เน้นสร้าง Ecosystem พร้อมขยายไป CLMV...

Responsive image

คุยกับ ทิวา ยอร์ค ‘ความล้มเหลว’ ที่ทำให้เกิด Digital Transformation

เมื่อปลายเดือนมกราคาที่ผ่านมา Kaidee แพลตฟอร์มที่เป็นเหมือนตลาดนัดมือสอง ได้เปิดบ้านพร้อมแถลงแผนปี 2018 ที่เตรียมรุกหน้าพัฒนาตลาดซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ และสร้างตลาด FarmKaidee โดย...

Responsive image

เปิดแผนยุทธศาสตร์ G-ABLE และ 3 ธงหลักสู่การเป็นผู้นำด้าน Digital Transformation Agent

G-ABLE บริษัทด้านไอทีโซลูชั่นรายใหญ่ของไทย ได้เปิดทิศทางใหม่ สู่การเป็น Digital Transformation Agent หรือ ผู้ให้บริการการทำ Digital Transformation โดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวและงานบร...