สหราชอาณาจักรและไทยร่วมผลักดันการส่งออกภาคเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ 'Tech Export Academy' | Techsauce

สหราชอาณาจักรและไทยร่วมผลักดันการส่งออกภาคเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ 'Tech Export Academy'

สหราชอาณาจักรและไทยร่วมผลักดันการส่งออกภาคเทคโนโลยี ภายใต้โครงการ 'Tech Export Academy' โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมืออันหลากหลายในด้านเมืองอัจฉริยะ หรือ smart city

คุณแกรห์ม สจ๊วต รัฐมนตรีด้านการส่งออกแห่งสหราชอาณาจักร และคุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมกันเปิดตัวโครงการผลักดันการส่งออกภาคเทคโนโลยีระหว่างสหราชอาณาจักรและไทย “UK-Thailand Tech Export Academy” นำมาซึ่งการประชุมย่อยทางธุรกิจระหว่างบริษัทจากสหราชอาณาจักรและไทยกว่า 200 ครั้ง

โครงการเพื่อธุรกิจในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ได้แก่ Deloitte, EY และ KPMG ในการให้คำแนะนำเรื่องการดำเนินธุรกิจและข้อกฎหมายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

โครงการ Tech Export Academy ริเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร อลิซาเบธ ทรัส เพื่อช่วยเหลือธุรกิจในสหราชอาณาจักรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยมีบริษัทที่สมัครเข้ามาทั้งหมด 108 บริษัท แต่มีเพียง 30 บริษัทเท่านั้นที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมระยะเวลา 9 เดือนก่อนการเดินทางมายังประเทศไทย

มุ่งมั่นสานต่อความสัมพันธ์ทางการค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

 โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมืออันหลากหลายในด้านเมืองอัจฉริยะ หรือ smart city ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทยซึ่งเริ่มปูทางโดยโครงการแรกอย่างการเปิดตัวหนังสือคู่มือเมืองอัจฉริยะ จากความร่วมมือกับหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) รวมไปถึง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City Workshops) ที่จัดในหลายพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และ ชลบุรี เพื่อสานต่อความร่วมมือในด้านดังกล่าวต่อไปในระดับภูมิภาค

 สหราชอาณาจักรและประเทศไทยยังมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสัมพันธ์ทางการค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยได้จัดทำรายงานทบทวนร่วมกันในด้านการค้า (Joint Trade Review) และจากนั้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) โดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าในระดับรัฐมนตรี (JETCO)  ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญครั้งใหม่ให้สหราชอาณาจักรและประเทศไทยได้ร่วมส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจ โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรกในปีนี้

โครงการ Tech Export Academy เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่โลกแห่งอนาคต

คุณแกรห์ม สจ๊วต รัฐมนตรีด้านการส่งออกแห่งสหราชอาณาจักร กล่าวว่า“คณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าในระดับรัฐมนตรี (JETCO) ระหว่างสหราชอาณาจักรและไทย คือ เครื่องยืนยันถึงความต้องการของสหราชอาณาจักรที่จะขยายโอกาสทางการค้ากับพันธมิตรของเราอย่างประเทศไทย เราต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจของทั้งสองประเทศขณะที่เศรษฐกิจโลกค่อย ๆ ฟื้นตัวจากวิกฤตของโรคระบาดในครั้งนี้เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ มีศักยภาพที่จะปฏิวัติการออกแบบสิ่งแวดล้อมในเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองนั้นเพื่อให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ ธุรกิจที่ได้รับคัดเลือกมาเข้าโครงการ Tech Export Academy ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสู่โลกแห่งอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง หรือการผลิตพลังงานเพื่อใช้ในบริการสารณะต่าง ๆ” 

คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนับว่ามีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในไทยให้เป็นรูปเป็นร่างผ่านมาตรการและกลไกที่ต่อเนื่องและแข็งขัน หนึ่งในนั้นคือการสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรในระดับนานาชาติ ซึ่งทางกระทรวงฯ และสหราชอาณาจักรได้ร่วมมือกันในหลายส่วนที่มีความสำคัญ [ต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ] ตัวอย่างเช่น การเปิดตัวหนังสือคู่มือเมืองอัจฉริยะในทั้งสองภาษา และ การจัดอบรมการสร้างแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแก่ตัวแทนจังหวัดของสามภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ (ภาคเหนือ) ขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และ ชลบุรี (ภาคตะวันออก)”

คุณริชาร์ด พอร์ทเตอร์ ที่ปรึกษาด้านพาณิชย์ประจำสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ กล่าวว่า“โครงการนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสหราชอาณาจักรและไทย ภาคเทคโนโลยีของสหราชอาณาจักรมีมูลค่าถึง 184,000 ล้านปอนด์ซึ่งนับว่าใหญ่ที่สุดในยุโรป นักธุรกิจเหล่านี้ได้เล็งเห็นโอกาสในการร่วมมือกับบริษัทและองค์กรไทย เฉพาะในปีที่แล้ว สหราชอาณาจักรและไทยมีมูลค่าทางการค้าระหว่างกันสูงถึง 5 พันล้านปอนด์ ผลการตอบรับอันล้นหลามต่อโครงการ Tech Export Academy ในครั้งนี้ถือเป็นตัวสะท้อนที่ดีถึงอุปสงค์จากธุรกิจทั้งของประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในการร่วมมือกันสร้างเมืองแห่งอนาคต”

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เจาะลึกเรื่อง AI ในวงการเอเจนซี่และการตลาด จากงาน Marketing Oops! Summit 2024

งาน Marketing Oops! Summit 2024 นำเสนอข้อมูลและแนวคิดการใช้ AI ในภาคธุรกิจ ทั้งการตลาด และเอเจนซี่...

Responsive image

DataWise ที่ปรึกษาด้าน Data & AI ครบวงจร ผสานความเชี่ยวชาญให้เข้ากับความต้องการลูกค้าได้ลงตัว

คุยเรื่องเทคโนโลยีในองค์กร กับ DataWise ผู้ให้บริการ Data & AI ครบวงจร...

Responsive image

LVMH จะเนรมิตโอลิมปิก ปารีส 2024 ให้เป็นมหกรรมกีฬาที่หรูหราที่สุดในโลก

โอลิมปิก ปารีส 2024 จะกลายเป็นมหกรรมกีฬาที่หรูหราและมีสไตล์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ หลัง LVMH อาณาจักรแบรนด์หรูระดับโลกรับหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนหลัก และช่วยรังสรรค์ความยิ่งใหญ่ของก...