รู้จัก The Incubation Network องค์กรที่มุ่งแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เชิญชวน Startup ทั่วไทยมาร่วมกัน | Techsauce

รู้จัก The Incubation Network องค์กรที่มุ่งแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เชิญชวน Startup ทั่วไทยมาร่วมกัน

The Incubation Network

ในช่วงที่ผ่านมาหลายคนคงทราบกันดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกหยิบยกมาเป็นวาระสำคัญในหลายประเทศ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่ทั่วโลกเผชิญอยู่คือเรื่องขยะพลาสติก ที่แม้พลาสติกจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ แต่ในอีกแง่หนึ่ง กลับส่งผลกระทบต่อมหาสมุทรและระบบนิเวศอย่างมาก และยังมีผลเสียจนไปถึงคุณภาพชีวิตของสัตว์และมนุษย์อีกด้วย

เราอาจมองว่าปัญหาขยะพลาสติกนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัว และหลายคนยังไม่ทราบว่าประเทศไทยของเราก่อมลพิษจากขยะพลาสติกในมหาสมุทรมากเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยจากขยะจำนวนทั้งสิ้น 8-12 ล้านตัน มีปริมาณมากถึง 322,000 ตันที่ไหลลงสู่มหาสมุทรในแต่ละปี อีกทั้งยังมีธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของไทยที่ก่อให้เกิดการรั่วไหลของพลาสติกเกือบร้อยละ 60 ของจำนวนพลาสติกทั้งหมดที่รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม และอีกหลากหลายปัญหาที่มาจากการกำจัดขยะอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การนำไปเผา หรือทิ้งโดยการฝั่งกลบอย่างไม่ถูกหลักสุขอนามัย (landfill) ซึ่งส่งผลให้ขยะรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันก็มีหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง Startup ในประเทศไทยที่กำลังร่วมกันผลักดันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นการออกนโยบายงดใช้ถุงพลาสติก การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ หรือการตั้งจุดรับขยะเพื่อนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล

แม้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่กำลังทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและสิ่งแวดล้อมอยู่ แต่ก็อย่าลืมไปว่าเราทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เช่นกัน เพราะสุดท้ายแล้วขยะบางชิ้นที่กำลังล่องลอยอยู่ในทะเล ณ ตอนนี้ อาจเคยเป็นของเรามาก่อนก็ได้ ดังนั้นถึงเวลาที่ต้องตระหนักถึงปัญหาขยะให้มากขึ้นแล้ว 

The Incubation Network องค์กรที่อยากชวนทุกคนมาร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมื่อพูดถึงปัญหาขยะพลาสติกหนึ่งในเครือข่ายที่กำลังผลักดันในประเด็นนี้อย่างจริงจังก็คือ The Incubation Network (TIN) องค์กรนี้ก่อตั้งในปี 2019 จากความร่วมมือระหว่างThe Circulate Initiative ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากําไร และ SecondMuse ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นด้านนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลง โดย The Incubation Network ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการพัฒนานวัตกรรมและการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เพื่อแก้ปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก ซึ่งในประเทศไทย The Incubation Network มีความต้องการที่จะผลักดันและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศและการให้คุณค่าของขยะพลาสติกที่เกิดจากธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อชี้ให้เห็นว่าธุรกิจร่วมทุนสามารถสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน 

จับมือ 3 พันธมิตร หนุน Startup ไอเดียดี มุ่งเดินหน้าแก้ปัญหาขยะพลาสติกในไทย 

มีรายงานระบุว่าปัญหามลพิษขยะพลาสติกครึ่งหนึ่งของโลกสามารถแก้ไขได้ผ่านการพัฒนาระบบการจัดการขยะที่ดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ The Incubation Network ต้องการที่จะเข้ามาในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อผลักดันในประเด็นนี้ และสำหรับประเทศไทยนั้น ในปี 2021 The Incubation Network ได้ร่วมมือกับพันธมิตร 3 รายคือ Seedstars, Alliance to End Plastic Waste และ STEAM Platform ในการทำงานร่วมกันและยังได้รับเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์จํานวน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 68 ล้านบาท) จาก ECCA Family Foundation เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยจัดการปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยด้วยการลดการใช้ นำกลับไปใช้ซํ้า และนําไปรีไซเคิล 

โดย Seedstars ยังได้เข้ามาสนับสนุนการจัดโครงการ Thailand Waste Management & Recycling (WMR) Academy ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะสำหรับ Startup ใน idea stage และ early-stage และยังมี Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ที่เข้ามาให้คำแนะนำและสนับสนุน Startup ในโครงการ Thailand Plastics Circularity Accelerator อีกทั้งยังร่วมงานกับ STEAM Platform เพื่อช่วยสร้างเครือข่าย Waste Action Network ระดับประเทศ

โครงการ Thailand Waste Management & Recycling Academy เป็นการเปิดโอกาสให้ Startup 11 ราย เข้ารับการอบรมในการต่อยอดไอเดียและสร้างความเข้าใจด้านการตลาดมากขึ้น รวมถึงเตรียมนำแนวคิดการแก้ปัญหาขยะพลาสติกมาทดลองทำจริง ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Startup ทั้ง 11 ราย ได้เข้าร่วมงาน Demo Day และเสนอไอเดียให้กับคณะกรรมการ โดยมีการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เช่น การสร้างตู้รับขยะแบบอัตโนมัติ รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการในการรีไซเคิลพลาสติกชีวภาพ ไปจนถึงการจัด workshop เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติกและการจัดการขยะพลาสติก เพื่อให้ประชาชนได้รู้ความแตกต่างของพลาสติกแต่ละประเภท

“ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของ Startup ที่คิดค้นและพัฒนาโซลูชันและเทคโนโลยีหมุนเวียนที่มีศักยภาพเพื่อแก้ปัญหามลพิษจากขยะพลาสติก แต่มีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถต่อยอดโซลูชันและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการขาดเงินทุนสนับสนุน โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการเข้าถึงระบบนิเวศของนวัตกรรมเพื่อทดสอบไอเดียและผลิตภัณฑ์” ดร.ศิรินทร์ชญา ปรีชาภัฏสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษัท SecondMuse กล่าว

“และนี่คือเหตุผลที่ทำให้ The Incubation Network เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนโครงการของ Startup ไทย โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่รั่วไหลสู่ทะเลผ่านการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในระบบนิเวศด้านนวัตกรรมและการสนับสนุนความรู้ รวมถึงผู้ให้คำปรึกษา (Mentor) และเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์และปรับให้เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้”

นอกจากในประเทศไทยแล้ว The Incubation Network ยังมีโครงการจัดการขยะพลาสติกในประเทศอื่น ๆ อีก เช่น โครงการ Waste Community Accelerator ในประเทศอินโดนีเซีย ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยายผลวิธีการแก้ปัญหาให้ใช้งานได้จริงเชิงพาณิชย์และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน โดยเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการระบุว่าโครงการได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและโรงงานอุตสาหกรรมที่รับรีไซเคิลขยะพลาสติก รวมทั้งให้พื้นที่ในการสร้างเครือข่ายระหว่าง NGO กับพันธมิตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลการดำเนินงานในอนาคต 

5 ก้าวสำคัญในการเดินหน้าต่อ

  1. เพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลไทยให้เข้าถึงตลาดโลก
  2. ผลักดันนวัตกรรมด้านวัสดุเพื่อช่วยลดการใช้งานพลาสติกผลิตใหม่
  3. ช่วยเหลือบุคลากรที่จัดเก็บขยะนอกระบบให้มีงานที่มั่นคง สุขอนามัยที่ดี และเพิ่มบทบาทของผู้หญิงให้มากขึ้น
  4. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อช่วยลดความต้องการพลาสติกผลิตใหม่ และเพิ่มการใช้พลาสติกทางเลือก รวมถึงสร้างความเข้าใจในการคัดแยกขยะและการรีไซเคิล
  5. ส่งเสริมแนวคิดที่ดีในระบบการจัดเก็บขยะ เช่น การคัดแยกขยะ นำขยะไปรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่ และการกำจัดขยะ โดยสร้างความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ภาพรวมเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกที่ทาง The Incubation Network ได้นำเสนอกับผู้อ่าน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นล้วนต้องการความร่วมมือจากทุกคนในการร่วมกันลดการสร้างขยะพลาสติก โดยหากอยากร่วมเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการหรือเป็นพันธมิตรกับกับองค์กรสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.incubationnetwork.com และที่ Facebook: The Incubation Network

และสำหรับ Startup สามารถเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ด้านบน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์มากมายจากทางองค์กรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 


บทความนี้เป็น Advertorial 

RELATED ARTICLE

Responsive image

หรือนี่คือคู่แข่งของ AI ? รู้จักปัญญาชีวะคอมพิวเตอร์ชีวภาพจากเซลล์สมองมนุษย์

รู้จัก “ปัญญาชีวะ” (Organoid Intelligence - OI) คอมพิวเตอร์ชีวภาพจากสเต็มเซลล์ของมนุษย์ กับเส้นทางการพัฒนาให้เหนือกว่า AI...

Responsive image

OfficeMate ฉีกภาพลักษณ์ ทะยานสู่จักรวาล B2B มีสินค้าและเซอร์วิสเพื่อทุกธุรกิจ ครบ จบ ในที่เดียว

OfficeMate ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉีกภาพลักษณ์เดิม ทะยานสู่จักรวาล B2B เป็น One Stop Service มีสินค้าและบริการที่มากกว่าอุปกรณ์สำนักงาน แบบที่เรียกว่า “Beyond Office” ตอบโจทย์ทุกธุร...

Responsive image

BU X Berkeley SkyDeck Fund จัด Mini Hackathon ปั้นสตาร์ทอัพไทย ประชันไอเดีย Food Service Tech

มหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund องค์กรให้คำปรึกษาและแหล่งเงินทุนกับสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก จัด mini hackathon ปั้นสตาร์ทอัพไทยประชันไอเดีย Food Se...