อ่านแนวคิดการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลโซลูชันของ ttb จากความสำเร็จกับรางวัลธนาคารที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าธุรกิจ ปี 2565 | Techsauce

อ่านแนวคิดการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลโซลูชันของ ttb จากความสำเร็จกับรางวัลธนาคารที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าธุรกิจ ปี 2565

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)  สถาบันการเงินที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน ล่าสุดได้รับรางวัล  “Best Corporate Bank Award 2022” จาก Asiamoney นิตยสารการเงินระดับเอเชีย ตอกย้ำการเป็นธนาคารที่ลูกค้าธุรกิจในไทยไว้วางใจ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเติบโตเคียงข้างกันอย่างมั่นคง

บทความนี้ Techsauce ขอชวนผู้อ่านทุกท่านมารู้จักและเข้าใจเบื้องหลังการได้รับรางวัลธนาคารที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าธุรกิจของทีทีบี ให้มากขึ้นกว่าเดิม ในฐานะสถาบันการเงินที่ช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจของไทยให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความตั้งใจที่อยากจะให้คนไทย “มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น” ทีทีบี จึงมุ่งพัฒนาดิจิทัลโซลูชันทางการเงินให้เป็นมิตรและรู้ใจลูกค้ามากที่สุด

Humanized Digital Banking นวัตกรรมดิจิทัลทางการเงินที่เป็นมิตรและรู้ใจ คืออะไร? 

ในยุคดิจิทัล สภาพแวดล้อมการทำธุรกิจของเรา ทั้งตัวเราเอง ทีมงานของเรา ลูกค้า คู่ค้า หรือคู่แข่ง ล้วนทำธุรกรรมทางการเงินผ่านดิจิทัลทั้งหมด เช่นเดียวกับสถาบันทางการเงินที่ปัจจุบันให้บริการบนแพลตฟอร์มออนไลน์

ด้วยภารกิจของ ทีทีบี ที่ต้องการสร้าง “ชีวิตทางการเงินที่ดี (Financial Well-Being)” ให้กับลูกค้า เพราะเชื่อว่าชีวิตทางการเงินที่ดี จะเป็นรากฐานที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันของ ทีทีบี จึงเป็นการนำ Well-Being ของลูกค้ามาเป็นตัวตั้งแล้วจึงนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้จริงและครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า (Customer first, Tech as Enabler) ซึ่งเป็นสิ่งที่ ทีทีบี ให้ความสำคัญมากที่สุด นั่นก็คือเทคโนโลยีที่เป็นมิตรและรู้ใจ จึงเป็นที่มาของคำว่า “Humanized Digital Banking” ที่ธนาคารใช้เป็นโจทย์หลักในการพัฒนาและส่งมอบโซลูชันทางการเงิน

สำหรับลูกค้าธุรกิจ ปีที่ผ่านมา ทีทีบี มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและดิจิทัลโซลูชันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น สามารถยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์และเติบโตได้อย่างมั่นคง ภายใต้การเป็นพันธมิตรของธนาคาร โดยธนาคารมุ่งเน้นเรื่องที่จะเปลี่ยนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินในรูปแบบเดิม มาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความไว้วางใจ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว และดูแลลูกค้าธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องแบบครบวงจร โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ บริการและดิจิทัลโซลูชัน แบ่งได้ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก

ช่วยให้ลูกค้ามีเงินทุนที่ยั่งยืนและเพียงพอ (Sufficient & Sustainable Funding)

การสนับสนุนด้านเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในระยะสั้น และรองรับการเติบโตในระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจสามารถขยายธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่น่าจับตามอง ได้แก่ การออกพันธบัตรสีเขียว (Green Bond) ซึ่งถือได้ว่า ทีทีบี เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่ให้การสนับสนุนเงินทุนให้กับลูกค้าธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาโมเดลธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยการออก “พันธบัตรสีเขียว” (Green Bond)  มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1,850 ล้านบาท) ในปี 2561 นอกจากนี้ในภาคธุรกิจมีขอใช้วงเงินเพื่อการลงทุน ในด้านโครงการพลังงานหมุนเวียน และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งปัจจุบัน ธนาคารได้มีการปล่อยสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) ไปแล้ว มูลค่ารวมกว่า 21,000 ล้านบาท ให้กับ 47 โครงการ  ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ช่วยพัฒนาระบบการทำงานของลูกค้าให้ดีกว่าเดิม (Operational Excellence)

ธนาคารได้พัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ บริการ รวมถึงดิจิทัลโซลูชัน ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินให้ง่ายขึ้น และลดต้นทุนทางธุรกิจได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจแบบ B2B หรือ B2C   เช่น 

  • ttb fleet card : บัตรเครดิตน้ำมัน โซลูชันที่ช่วยบริหารจัดการค่าน้ำมันอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถกำหนดวงเงิน ระบุประเภทน้ำมัน และสถานีบริการที่ต้องการให้ใช้บริการได้ นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถเช็คยอดเองได้ง่าย ๆ ผ่านระบบ ttb web fleet service ซึ่งในปีที่ผ่านมามีบริษัทขนส่งขนาดใหญ่ ได้ใช้โซลูชันนี้ในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในกลุ่มเอสเอ็มอี ธนาคารได้ขยายเครดิตไลน์ มูลค่ารวม 200 ล้านบาท ให้กับเอสเอ็มอี  sub-contractor ให้เข้าถึงเงินทุนเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย 
  • ttb digital invoice management : หรือบริการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ จะเห็นได้ว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ผู้บริโภคหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อสินค้ามากขึ้น ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องปรับตัวเปลี่ยนมาใช้ช่องทางขายผ่านออนไลน์มากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ธนาคารได้เล็งเห็นโอกาสจึงได้พัฒนาโซลูชัน ที่ตอบโจทย์การขายผ่านออนไลน์ให้กับลูกค้าธุรกิจ ซึ่ง ttb digital invoice management เป็นบริการเรียกเก็บค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ โดยระบบของธนาคารจะจัดเตรียมใบแจ้งหนี้ และจัดส่งเอกสารให้ลูกค้าทาง SMS / Email เพิ่มความสะดวกสบาย และทราบผลการชำระเงินทันที พร้อมส่งหลักฐานยืนยันการรับชำระเงินให้กับคู่ค้า สะดวก ง่าย ปลอดภัย รู้ทันทีเมื่อเงินเข้า
  • ttb multi-currency account  หรือ บัญชีสำหรับบริหารหลายสกุลเงินที่ดีที่สุด ส่งมอบประสบการณ์แบบดิจิทัล end-to-end เต็มรูปแบบ สะดวก ง่าย ครบ จบในบัญชีเดียว ใน 2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจนำเข้าและส่งออกไทยเองก็ต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนมาก การซื้อ-ขายหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ยังคงเน้นใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก ซึ่งมีความผันผวนสูง เมื่อเทียบกับสกุลเงินท้องถิ่น ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มหันมาซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นมากขึ้น แต่ลูกค้าธุรกิจยังคงต้องประสบปัญหาความยุ่งยากในการใช้งาน เนื่องจากหนึ่งบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศรองรับได้เพียงหนึ่งสกุลเงิน ดังนั้นผู้ประกอบการมีคู่ค้าอยู่หลายประเทศ จำเป็นต้องเปิดบัญชีหลายบัญชี  จึงทำให้ไม่คล่องตัวในการใช้งาน ทีทีบี ถือเป็นธนาคารแรกของไทย ที่ต้องการช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ประกอบการ จึงได้พัฒนาบัญชีสำหรับบริหารหลายสกุลเงินที่ดีที่สุด “ttb multi-currency account” ส่งมอบประสบการณ์แบบดิจิทัล end-to-end เต็มรูปแบบ สะดวก ง่าย ครบ จบในบัญชีเดียว ที่สามารถซื้อ ขาย รับ จ่าย ได้ถึง 11 สกุลเงิน ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งของธนาคาร

ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจของลูกค้า (Stakeholders' Well-Being)

ธนาคารตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าอย่างรอบด้าน โดยไม่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินของลูกค้าธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ขยายการสนับสนุนเพื่อสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้นแก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจของพวกเขาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการจ่ายเงินเดือน และดูแลสวัสดิการพนักงาน เพราะธนาคารเชื่อว่า พนักงานคือกลไกสำคัญของการเติบโตของธุรกิจ จึงได้พัฒนา  ttb payroll plus ช่วยให้การจ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งและโมบายแอปพลิเคชัน ที่สามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการจ่ายเงินเดือนพนักงาน เบี้ยเลี้ยง และค่าจ้างต่าง ๆ พร้อมด้วยบริการเสริมพิเศษ 4 พลัส

  • พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการใช้บัญชีของธนาคาร พร้อมรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ รวมถึงได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากบัญชีเพื่อการออม และการขอสินเชื่อ ตลอดจนสิทธิพิเศษในการลงทุน เพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น 
  • ประกันกลุ่มเพื่อให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพ และอุบัติเหตุ สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ ในการซื้อประกันกลุ่มในราคาพิเศษ พร้อมทั้งการเลือกจ่ายเบี้ยแบบรายเดือน และการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  • บริการด้านบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการวางแผนการออมในระยะยาว ให้พนักงานมีเงินเพียงพอไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณรวมถึงยังได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี 
  • การบริหารจัดการด้านงานบุคคลแบบดิจิทัล (Digital HRM) ระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการงานบุคคลแบบครบวงจรผ่านช่องทางดิจิทัล 

นอกจากนี้ การทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธุรกิจทั้งหมดของธนาคาร ยังสามารถทำได้ผ่าน ttb business one ซึ่งเป็น อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งและโมบายแอปพลิเคชัน สำหรับลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ ที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าธุรกิจทำธุรกรรมออนไลน์ได้ครบ จบในระบบเดียว ใช้งานง่าย  ด้วยความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากล โดย ttb business one  ถือได้ว่าเป็น ดิจิทัลแพลตฟอร์มเดียวของลูกค้าธุรกิจในประเทศไทย ที่สามารถทำธุรกรรมได้ทุกประเภทผ่านระบบเดียว ทั้ง โอน-จ่าย ภายในและต่างประเทศ และการเรียกดูข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ตามสิทธิที่กำหนด

คว้ารางวัลธนาคารที่ดีที่สุดที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจ 

จากความทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และดิจิทัลโซลูชัน ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง ส่งผลให้ ทีทีบี คว้ารางวัล “Best Corporate Bank Award 2022” จาก Asiamoney นิตยสารการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย เป็นบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นของธนาคาร ที่ช่วยให้ลูกค้าผ่านวิกฤติในช่วงโควิด 19 ในปีที่ผ่านมา พร้อมเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะผู้นำทีมที่แข็งแกร่งอย่าง นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต พร้อมด้วยสามแม่ทัพใหญ่ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะได้แก่ นายโอฬาร ศุกลวณิช รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ นางสาวบุษรัตน์ เบญจรงคกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ และนางกนกพร จูฑา  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ที่ร่วมกันมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และดิจิทัลโซลูชันใหม่ ๆ  ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าธุรกิจอย่างแท้จริง และพร้อมเคียงข้างลูกค้าในทุกสถานการณ์ ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในวันนี้และอนาคต ผ่านดิจิทัลโซลูชันที่ครบครัน ใช้ง่าย และตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจอย่างแท้จริง เพื่อช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น และเติบโตอย่างยั่งยืน

นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า 

“นับเป็นความสำเร็จของทีเอ็มบีธนชาต และเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคน กับรางวัล Best Corporate Bank Award ในปี 2022 นี้ อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร ในการเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจให้ความไว้วางใจ พร้อมให้คำปรึกษาและอยู่เคียงข้างสนับสนุนภาคธุรกิจไทยในทุกสถานการณ์ ภายใต้การขับเคลื่อนของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสนับสนุนลูกค้าธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผ่านการเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันทางการเงิน ที่มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล เพื่อช่วยภาคธุรกิจปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง ตามแนวคิด Make REAL Change ของธนาคาร”

 

บทความนี้เป็น Advertorial 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Apple Intelligence : Apple พอสู้ใครไหวไหม ในยุคที่ AI มาแรงแซงหน้าทุกโค้ง

ในที่สุด Apple ก็ประกาศเปิดตัว ‘Apple Intelligence’ อย่างเป็นทางการ พร้อมเข้าร่วมศึก AI อย่างเต็มตัว แต่จะเพียงพอต่อกรกับคู่แข่งที่แข็งแกร่ง และท้าชิงบัลลังก์ผู้นำในตลาด AI Phone ไ...

Responsive image

ถกอนาคตกับดร. สันติธาร เสถียรไทย และสิ่งที่น่ากังวลกว่าการถูก AI แย่งงาน

Techsauce คุยกับ ดร. สันติธาร เสถียรไทย หนึ่งในที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ซึ่งได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางในการควบคุมและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปัญ...

Responsive image

AI มาจากไหน? ย้อนมองต้นกำเนิดของปัญญาประดิษฐ์ ก่อนการมาถึงของกระแส Generative AI ในปัจจุบัน

รู้หรือไม่ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้น มีมาครบ 70 ปีแล้ว! ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคสมัยของอัจฉริยะ Alan Turing ผู้บุกเบิกแนวคิดนี้ แต่ทำไม AI ในตอนนั้นถึงยังไม่แพร่หลาย?...