เจาะเทรนด์ธุรกิจ Event ปี 2022 ทิศทางการจัดงานที่ผู้ประกอบการต้องรู้ | Techsauce

เจาะเทรนด์ธุรกิจ Event ปี 2022 ทิศทางการจัดงานที่ผู้ประกอบการต้องรู้

การระบาดของโควิดตลอดสองปีที่ผ่านมาถือเป็นวิกฤตสำหรับผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรม หนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการควบคุมโควิด คือธุรกิจเกี่ยวกับงาน Event ที่ต้องงดกิจกรรมรวมตัวผู้คนจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมองหาแนวทางรับมือกับการปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้สามารถนำพาธุรกิจดำเนินต่อไปได้ท่ามกลางการแพร่ระบาดที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลง

Event

ในบทความนี้ คุณภาโรจน์ เด่นสกุล CEO และ Co-Founder ของ Zipevent และคุณวริศร เผ่าวนิช Managing Director ของ Techsauce  ได้มาร่วมแบ่งปันมุมมองเทรนด์การจัดอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2022 และคำแนะนำสำหรับการปรับตัวของผู้ประกอบการ พร้อมเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจอีเวนต์ในยุคหลังโควิดที่ทั้งโลกจำเป็นจะต้องปรับตัวอยู่ร่วมกับโรคระบาดนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จับตาเทรนด์อีเวนต์ในปี 2022

5 ปรากฏการณ์ที่ได้เห็นกับการจัดงานอีเวนต์

 • Hybrid Event ผสานออนไลน์ - ออฟไลน์ มาแรง

สำหรับทิศทางการจัดอีเวนต์ในปี 2022 คาดว่างานต่างๆ จะเริ่มกลับมามีการจัดงานอีกครั้ง แต่รูปแบบของงานอาจจะไม่เป็นแบบออฟไลน์ 100% เหมือนแต่ก่อน แต่จะเป็นในรูปแบบ Virtual เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำ หรือจัดในรูปแบบ Hybrid โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการจัดงานแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพราะคนส่วนใหญ่ยังคงมีความต้องการพบปะกันภายในงานอีเวนต์ และหากเกิดการระบาดของโควิดก็จะไม่ได้รับผลกระทบหนักเท่ากับการจัดงานในรูปแบบออฟไลน์ จึงอาจเป็นอีกทางเลือกของผู้จัดที่จะช่วยลดต้นทุนสำหรับแบกรับความเสี่ยง ทั้งยังเหมาะกับการจัดงานในบางประเภทที่ไม่ได้เน้นการสร้าง Networking และงานที่ไม่จำเป็นต้องเห็นตัวสินค้าจริง อย่างเช่นงานศึกษาต่อต่างประเทศ

 • ผู้จัดงานเข้าหาเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้เข้าร่วมงาน

ผู้จัดงานจะมีการคิดค้นวิธีการที่ทำให้คนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ โดยอาจจะได้เห็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ อีกทั้งปัจจุบัน เห็นได้จากการเข้ามาของ 5G ที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดจนสามารถนำมาใช้ในการจัดงานอีเวนต์ได้

 • งานออฟไลน์มีการจัดในสเกลเล็กถึงกลาง เพื่อให้เกิดการสร้าง Networking

ในปีนี้เราอาจเริ่มเห็นการจัดงานแบบออฟไลน์มากขึ้นสำหรับงานที่ต้องมีการสร้าง Networking หรืองาน Bussiness Matching แต่เทรนด์ยังคงเป็นงานขนาดเล็กถึงกลางที่สามารถจัดแบบออฟไลน์ และอาจมีมาตรการเพิ่มเติมสำหรับการจำกัดผู้เข้าร่วมงาน

 • ลดระยะเวลาเตรียมงาน

นอกจากนี้เรายังได้เห็นว่าผู้จัดงานมีการปรับตัวโดยลดระยะเวลาการเตรียมงานให้มีระยะเวลาที่สั้นลงในหลายอีเวนต์ ตั้งแต่ขั้นตอนการโปรโมตงาน ไปจนถึงการขายบัตร เนื่องจากสามารถมองเห็นทิศทางของงานได้ง่ายกว่างานที่ใช้ระยะเวลานาน ซึ่งเป็นอีกเทรนด์ใหม่ที่ต่างจากเดิมเพื่อเป็นการปรับตัวลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของโอกาสในการระบาดซ้ำของโควิด

 • Video Production ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น 

เนื่องจากปัจจุบันมีโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาให้ตอบโจทย์การทำงาน ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้ผู้จัดสามารถออกแบบให้ภาพงานออกมาสวยงามมากขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งวิธีการดึงดูดความสนใจของผู้ชม 

5 เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาสำคัญกับการจัดงานอีเวนต์ 

 •  Virtual Event Platform

โควิดทำให้การจัดงานเป็นแบบ Virtual ซึ่งในปี 2022 การจัดงานรูปแบบนี้จะยังคงมีอยู่ และมีความเป็นไฮบริดมากขึ้น โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการจัดงานแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพราะคนส่วนใหญ่ยังคงมีความต้องการพบปะกันภายในงานอีเวนต์

 • Contactless 

เนื่องด้วยโรคระบาดทำให้ต้องมีเทคโนโลยีเพื่อลดการสัมผัส ลดโอกาสในการติดเชื้อ จึงมีการใช้มือถือ และเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) เพื่อลงทะเบียนและเข้างาน เป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อ ทำให้งานอีเวนต์เป็นไปอย่างปลอดถัยมากยิ่งขึ้น

 • Metaverse 

สำหรับรูปแบบในการจัดงาน เราอาจได้เห็นการจัดอีเวนต์บน Metaverse มากยิ่งขึ้น   อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AR VR มายกระดับการจัดอีเวนต์ในโลกเสมือนให้มีความสมจริงมากขึ้นกว่าเดิม 

 • Blockchain for Security 

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่สำคัญอย่าง Blockchain ที่สามารถนำมาใช้ในด้านความปลอดภัยของการจัดงาน เช่น ป้องกันการฉ้อโกง ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าตั๋วที่ซื้อไปเป็นของจริงหรือไม่ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงานได้มากยิ่งขึ้น

 • Big Data 

ข้อมูลจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากการจัดอีเวนต์บนแพลตฟอร์ม หรือจัดในรูปแบบ Virtual หรือ Metaverse ในฐานะคนฐานะคนจัดงาน จึงถือเป็นโอกาสในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดอีเวนต์ได้ โดยอาจจะมีการใช้เครื่องมือประเภท Data Visualization หรือ Data Analytic มาเสริม

ตัวอย่างงานอีเวนต์ที่น่าสนใจ 

Case Study การปรับตัวของงานแสดงสินค้าในบาร์เซโลนา เมืองหลวงของสเปน ที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดในการจัดงาน พร้อมใช้เทคโนโลยีมาช่วยควบคุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ตั้งแต่การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ไปจนถึงการเข้างานผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นแบบ Touchless  ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับลดการสัมผัสระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเลือกให้ผู้ออกบูธบางส่วนเข้าร่วมงานในรูปแบบ Hybrid เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ผู้จัดงานจะใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดคลัสเตอร์จากงานอีเวนต์ 

ผู้ประกอบการปรับตัวอย่างไร ในวันที่สถานการณ์ยากจะคาดเดา 

 • เน้นความยืดหยุ่น ลดระยะเวลาเตรียมงาน

แน่นอนว่าการระบาดของโควิดต้องทำให้ธุรกิจอีเวนต์หลายรายต้องเร่งหาแนวทางเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หลายภาคส่วนต้องมีการปรับตัว และในฐานะผู้จัดควรมีแผนในการรับมือมากขึ้น ทั้งในกรณีที่มีการระบาดของโควิดก่อนช่วงจัดงาน หรือแม้แต่การระบาดที่เกิดจากการเข้าร่วมงาน ซึ่งผู้จัดควรมีความยืดหยุ่นมากขึ้น มีแผนสำรอง และลดระยะเวลาการเตรียมงานให้สั้นลงโดยไม่ต้องเร่งผลิต Production ออกมาเหมือนช่วงก่อนโควิดเพื่อลดต้นทุนและลดงานที่ไม่จำเป็น

 • ออกแบบงานด้วย  Design Thinking

นอกจากนี้ผู้จัดยังต้องทำความเข้าใจถึงข้อกังวลของผู้เข้าร่วม พร้อมมีความเข้าใจ Design Thinking  เพื่อออกแบบงานตอบโจทย์ความต้องการของหรือความคาดหวังผู้เข้าร่วมที่เปลี่ยนแปลงไป และในส่วนของสถานที่จัดงานจะต้องคำนึงเทคโนโลยีและเครื่องมือที่สามารถตอบโจทย์รูปแบบการจัดงาน ซึ่งผู้จัดควรทราบถึงเทรนด์เปลี่ยนแปลงไป และสิ่งสำคัญคือต้องไม่หยุดศึกษา เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับรูปแบบของงาน ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสในการดึงดูดคนเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้น

 • ใช้เครื่องมือที่ดี ช่วยยกระดับการจัดงาน

แน่นอนว่าการมีเครื่องมือที่ดีจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการอีเวนต์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการหลังบ้าน อย่างเช่น การดูแลเว็บไซต์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้จัดควรพิจารณาว่าจะสร้างความแข็งแกร่งในจุดนี้ได้อย่างไร โดยควรมีเครื่องมือที่จะเข้ามาทำช่วยทำให้งานหลังบ้านสามารถปรับแก้ได้อย่างคล่องตัว 

ทาง Techsauce ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดงานอีเวนต์มามากมาย จึงได้ร่วมมือกับ Zipevent ที่มีเทคโนโลยีที่พร้อม นำเสนอแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า “Eventsider” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้จัดอีเวนต์สามารถอัปเดตได้เร็วไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดในเรื่องของ Agenda หรือ Speaker แบบ Real-Time ซึ่งในส่วนนี้ผู้จัดสามารถเข้ามาแก้ไขได้ตลอดเวลา ทั้งยังช่วยในเรื่องการลดต้นทุนสำหรับจัดจ้างคนและลดโอกาสในการเกิดความผิดพลาดด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำหน้าที่แทน 

อีกทั้งแพลตฟอร์มตัวนี้จะช่วยให้การจัดงานง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานรูปแบบออฟไลน์ ออนไลน์ หรือไฮบริด ทำให้สามารถบริหารอีเวนต์ได้ครบวงจร และมาพร้อมทีมงานที่มีความเข้าใจทั้งในด้าน IT และ อีเวนต์ และที่สำคัญเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่มีการดำเนินงานอยู่ในประเทศไทย ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและครบวงจร หากธุรกิจในสายงานอีเวนต์สนใจยกระดับประสิทธิภาพการจัดงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานมากมายที่จะเกิดขึ้นในปี 2022 นี้ สามารถติดต่อเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของแพลตฟอร์ม Eventsider ได้ทาง Techsauce และ Zipevent โดยตรง 

สนใจบริการแพลตฟอร์ม Eventsider สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0203855150 หรือ [email protected] 

ติดตามฟังเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ Techsauce Live


RELATED ARTICLE

Responsive image

มองผ่านเลนส์ ‘ภูริเชษฐ์ เทพดุสิต’ ทำไม ‘Blockchain’ จึงเป็นคำตอบของการทำ Digital Transformation

คุณภูริเชษฐ์ เทพดุสิต Director of Bluebik Nexus เปิดเผยเรื่องราวผ่านมุมมองด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในโลกของเทคโนโลยี Blockchain เพื่อเป็นคำตอบให้องค์กรก้าวผ่าน Digital Transformati...

Responsive image

รู้จักแอป Gas แอปโซเชียลเพิ่มพลังบวก ที่ให้เรามาอวยกันเอง ทำไมถึงถูกใจ Gen Z จน Discord ต้องมาซื้อ

อะไรทำให้แอป Gas เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่น แล้วทำไม Discord ถึงตัดสินใจเข้าซื้อแอปนี้ มาหาคำตอบผ่านบทความนี้กัน...

Responsive image

สานต่อหลักสูตร The Cullinan รุ่นที่ 2 คอร์สชูกลยุทธ์ Digital Transformation สำหรับผู้บริหารระดับสูง

depa และ TMA สานต่อหลักสูตร The Cullinan รุ่นที่ 2 คอร์สชูกลยุทธ์ Digital Transformation สำหรับผู้บริหารระดับสูง...