จีนตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นผู้นำโลกด้าน AI ในปี 2030 ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พัฒนาการด้าน AI ของจีนไปได้ไกลมากๆ คือพลังของ Big Data โดยในปี 2020 รัฐบาลจะใช้ระบบ Social Credit ระบบที่รัฐจะคอยสอดส่องติดตามพฤติกรรมของประชาชนทุกฝีก้าวทั้งออฟไลน์และะออนไลน์ และประมวลผลให้คะแนนจิตพิสัยแบบเรียลไทม์ หากทำดีได้เพิ่มคะแนน ทำไม่ดีโดนหักคะแนน โดยที่คะแนนความประพฤติจะส่งผลต่อการได้รับหรือถูกกีดกันจากสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งก็มีทั้งคนจีนมองว่าระบบนี้คือสุดยอดพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่จะทำให้ประเทศดีขึ้น แต่คนอีกกลุ่มกลับรู้สึกในทางตรงกันข้ามว่านี่คือพันธนาการขั้นสุด

RELATED ARTICLE

Responsive image

Digital Transformation ดัน Greenbus วิ่งต่อ ไม่รอเศรษฐกิจหมุน

สภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองและพฤติกรรมผู้บริโภคที่ผันแปรเร็ว ทำให้ Digital Transformation เป็นภารกิจหลักของ Greenbus ที่เริ่มจากส่ง Mobile App มาผูกใจผู้โดยสารรุ่นใหม่ ซึ่งคาดว่าจะผลัก...

Responsive image

จีนรองรับอาชีพใหม่ 13 อาชีพในยุคแห่งเทคโนโลยี ทั้งนักพัฒนา AI, คนขับ Drone และสาย eSport

นอกจากการออกมาสนับสนุนอาชีพเหล่านี้อย่างเป็นทางการ เพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรแล้ว แต่ละภาคส่วนก็ต่างร่วมมือกันเพื่อผลักดันประเทศตามนโยบาย Made in China 2025 อาทิ ในปี 2017 รัฐบาลประกาศก...

Responsive image

สงครามผู้นำด้าน AI สรุปแล้วจีนเหนือกว่าสหรัฐฯ จริงหรือ?

Kai-Fu Lee, VC และผู้เขียนหนังสือ “AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order” กล่าวกับสำนักข่าว CNBC......