ถอดรหัสวัฒนธรรมองค์กรสู่แนวคิดการทำ Digital Transformation จาก GoPomelo | Techsauce

ถอดรหัสวัฒนธรรมองค์กรสู่แนวคิดการทำ Digital Transformation จาก GoPomelo

GoPomelo ได้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมาตั้งแต่ปี 2551 แม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาอยู่เสมอ แต่แนวทางของทางบริษัทที่มีต่อโปรเจกยังคงเหมือนเดิม นั่นคือการมุ่งเน้นที่บุคลากร กระบวนการ และวัฒนธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าทุกการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะประสบความสำเร็จ


วัฒนธรรมองค์กรแบบไหน ? ที่จะช่วยให้องค์กรเดินหน้าไปได้รวดเร็ว ปรับตัวได้ทันกับยุคสมัย การส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในองค์กรแบบใด ? ที่จะช่วยให้คนเข้าใจและอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

มาร่วมฟังมุมมองและประสบการณ์จากบริษัทที่เติบโตมากับช่วงเปลี่ยนผ่านของการทำ Digital Transformation กับ

คุณ Scott Haslehurst Chief Executive Officer, GoPomelo
คุณ ฮาน่า มณีโส๊ะ Customer Engineer Manager, GoPomelo
และคุณ ศรายุทธ อุตสาคู Cloud Engineering Director, GoPomelo


RELATED ARTICLE

Responsive image

Crowdfunding คืออะไร ประโยชน์และกฎเกณฑ์เป็นอย่างไร ? | Techsauce x SEC EP.2

Crowdfunding แหล่งทุนใหม่ของ SMEs/Startups คืออะไร ? มีประโยชน์ และกฎเกณฑ์อย่างไรบ้าง ? ร่วมเจาะลึกไปกับ ก.ล.ต. แน่นอนว่า 'Crowdfunding' ถือเป็นโอกาส และทางเลือกใหม่ของแหล่งทุนสำหร...

Responsive image

จาก TSR สู่ SABUY Connext Tech เข้าถึง HOME IoT ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว

ยุคสมัยเปลี่ยนไป เทคโนโลยีก็ยิ่งพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด การเข้ามาของยุค Home IoT ในประเทศไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงเป็นโอกาสสำคัญ ทั้งศักยภาพทางเศษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน การรับรู้และก...

Responsive image

ขับเคลื่อน Smart Manufacturingโรงไฟฟ้า B.GRIMM Power ด้วย AI จาก REPCO NEX

เบื้องหลังความสำเร็จจากการยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุค 4.0 ของโรงไฟฟ้าระดับโลก ด้วย AI โดยทีมที่ทำเป็น ในยุคที่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญ และมีเทคโนโลยีที...