10 วิธี ที่ CEO สามารถใช้สร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจให้กับพนักงาน | Techsauce

10 วิธี ที่ CEO สามารถใช้สร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจให้กับพนักงาน

พลังของการเป็น CEO นั้นสามารถควบคุมและรวบรวมอำนาจให้อยู่ในมือของคุณได้อยู่หมัด ทั้งสิ่งที่คุณพูด หรือสิ่งที่คุณทำล้วนดึงดูดผู้ฟังในห้องได้ ดังนั้นในการทำงานเพื่อให้เกิดเสียงสะท้อนจากพนักงานในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน CEO จะต้องมีความสามารถในการควบคุมและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ทางจิตใจให้กับพนักงานได้ โดยบทความนี้จะพาไปรู้จัก 10 วิธีสำหรับ CEO ใช้สร้างพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจให้กับพนักงาน

1. มอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการประชุม

เนื่องจากการเป็น CEO มักจะเป็นผู้คุมบังเหียนในการประชุมทั้งหมด และสามารถสร้างพลังงานบางอย่างในห้องประชุมได้ดีและไม่ดี ดังนั้นการมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการประชุมจะสามารถปรับเปลี่ยนพลังในห้องประชุมและยังแสดงให้เห็นถึงการกระจายอำนาจของ CEO อีกด้วย โดยการทำเช่นนี้จะทำให้พนักงานเห็นว่า CEO เองก็ลงมาเป็นผู้เล่น หรือ เป็นโค้ชมากขึ้น สร้างมุมมองที่ดีขึ้นกับพนักงานและ CEO ยังสามารถมอนิเตอร์ภาพรวมของการประชุมได้อีกด้วย

2. อย่านั่งหัวโต๊ะ

ลักษณะทางกายภาพในการประชุม การนั่งหัวโต๊ะจะสะท้อนถึงลำดับชั้นและโครงสร้างทางอำนาจ ซึ่งอาจจะทำให้พนักงานรู้สึกไม่สบายใจได้ โดยสามารถทำลายวิธีเหล่านั้นด้วยการไม่นั่งที่หัวโต๊ะ แต่ให้นั่งรวมอยู่กับพนักงาน จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณเองไม่เชื่อในเรื่องตำแหน่งหรือลำดับขั้น และยังเป็นการเสริมอำนาจด้วยการกำหนดพื้นที่ทางกายภาพใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความใกล้ชิดกับพนักงานอีกด้วย

3. สร้างความอบอุ่นและเป็นกันเอง

คงจะดีถ้าคุณสามารถทักทายและติดต่อกับทุกคนเป็นการส่วนตัวในการประชุมทุกครั้ง ที่คุณทำได้ คือสร้างบรรยากาศของความปลอดภัยทางจิตใจโดยใช้ความรู้สึกทางอารมณ์ของคุณเพื่อถ่ายทอดความอบอุ่นและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ให้ความสนใจกับสัญญาณเพียงเล็กน้อยที่คุณส่ง รวมถึงท่าทาง การแสดงสีหน้า และลักษณะของเสียง ความหนักแน่น น้ำเสียง ระดับเสียง อัตรา และระดับเสียง ด้วยเช่นกัน

4. ลองทำอะไรที่เปราะบางดูบ้าง

ลองลดอาวุธและปลดความเป็น CEO ลง เพื่อลดการปะทะทางความคิดเมื่อต้องประชุมร่วมกับพนักงาน เพราะการโต้เถียงกันจะขึ้นอยู่กับการอนุญาตให้พูดและการเคารพความรู้สึกของผู้อื่นผ่านพฤติกรรมของคุณ ดังนั้นลองทำอะไรที่เปราะบางดูบ้าง เพื่อสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยทางจิตใจกับพนักงาน เช่น ท้าทายตัวเองอย่างเปิดเผย ยอมรับความช่วยเหลือจากผู้อื่น ยอมรับในสิ่งที่ไม่รู้ ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในอดีต หรือแม้กระทั่งแสดงความไม่แน่นอนของคุณออกมา 

5. กระตุ้นให้เกิดการสอบถามก่อนการสนับสนุน

หากคุณต้องการความคิดสร้างสรรค์ที่นอกกรอบ ต้องระมัดระวังไม่แสดงความคิดเห็นจนเร็วเกินไป ไม่เช่นนั้นทีมอาจจะมีการไตร่ตรองความคิดและไม่กล้าที่จะแสดงออกมาจนกระทั่งกลายเป็นการยุติบทสนทนาได้ แต่ให้ใช้การสอบถามเพื่อก่อให้เกิดการสนับสนุนในความคิดนั้นๆ เช่น ช่วยฉันคิดเรื่องนี้ให้ผ่าน...ฉันอยากจะรู้…ฉันทึ่งกับ...ฉันสงสัยว่าทำไม…ฉันไม่สามารถรอจนกว่าเราจะรู้วิธีการ...มาดูกันว่าเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันได้หรือไม่ เป็นต้น 

6. ให้รางวัลความท้าทายแก่สภาพที่เป็นอยู่

CEO คนหนึ่งที่ฉันเคยร่วมงานด้วยชอบหยิบยกประเด็นขึ้นมาแล้วขอให้ทุกคนในห้องท้าทายมุมมองของเธอ เธอจะพูดว่า “บอกฉันทีว่าทำไมฉันถึงคิดผิด ช่วยให้ฉันเห็นจุดบอดของฉัน” จากนั้นเธอก็หยุดและปล่อยให้ทุกคนนั่งอยู่ในความเงียบจนกว่าคนแรกจะกล้าพอที่จะท้าทายเธอ เธอตอบแทนความเปราะบางทันทีด้วยการพูดว่า “ขอบคุณ ฉันอาจจะพลาดอะไรไป มาสำรวจมุมมองของคุณกันเถอะ” ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการตระหนักดีว่าการกลบเกลื่อนความขัดแย้งจะเพิ่มความเสี่ยงของการตัดสินที่ไม่ดี เธอทำเช่นนี้บ่อยครั้งจนการท้าทายสถานะที่เป็นอยู่จนกลายเป็นพฤติกรรมปกติ

7. ผลักดันด้วยอารมณ์ขันและความกระตือรือร้น

ในการประชุมบางครั้ง CEO สามารถใช้อารมณ์ขันและความกระตือรือร้นอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างรอยยิ้มและการตอบรับที่ดี เพราะการสร้างอารมณ์ขันเปรียบเสมือนการวางอำนาจลง แถมยังเพิ่มความสบายใจในการสื่อสารกับพนักงานในการประชุมด้วย และยังเป็นการเปิดโอกาสให้การอภิปรายในที่ประชุมมีประสิทธิภาพเช่นกัน

8. ทำตัวเป็นกันชนระหว่างพนักงาน

ในการประชุมมักมีคนที่เก็บตัว คนที่เปิดเผย หรือคนที่มีบุคลิกโดดเด่นและมักจะแสดงความคิดเห็นเสมอ แต่ให้พึงระลึกไว้เสมอว่า ทุกคนควรมีสิทธิได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน งานหลักของ CEO คือต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอคติ และดึงพนักงานที่อาจจะเป็นคนเก็บตัวให้มีโอกาสได้พูดเท่าๆ กับคนที่มีบุคลิกโดดเด่นด้วยเช่นกัน

9. ฟังและหยุดชั่วคราว

ในการประชุมบางครั้ง สิ่งที่คุณควรทำ คือการฟังและหยุดชั่วคราว สามารถยกตัวอย่าง CEO คนหนึ่งซึ่งทำได้ดีเป็นพิเศษ เขาฟังอย่างเข้มข้นและบางครั้งจะหยุดชั่วคราวเป็นเวลานาน ผู้คนมักจะพยายามทำลายความเงียบที่น่าอึดอัด แต่เขายกมือขึ้นเบาๆ เพื่อส่งสัญญาณถึงกฎที่ไม่มีการขัดจังหวะ ช่วงเวลาแห่งความจริงเหล่านี้กระตุ้นให้ผู้อื่นคิดหนักขึ้นและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่มากขึ้น

10. ให้คำชมและการยอมรับอย่างมีเหตุผล

การให้คำชมและการยอมรับเป็นสิ่งที่ควรทำ แต่ก็ต้องให้คำชมอย่างมีเหตุผล หลีกเลี่ยงการชมและการยอมรับอย่างไร้เหตุผล เพราะงานของ CEO คือการขยายขีดความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง อย่ารั้งหรือหวงแหนกับการสรรเสริญหรือการยอมรับ เพียงแค่ให้ในช่วงเวลาที่มีคำอธิบายและให้กำลังใจอย่างแท้จริง

ในฐานะ CEO คุณจะเป็นคนแรกในการกำหนดพลังงานบางอย่างในการประชุม และเป็นผู้สร้างโอกาสในการประชุม ถ้าหากคุณสร้างความกลัว หรือแสดงอำนาจที่มากเกินไป อาจจะทำให้พนักงานไม่รู้สึกปลอดภัยทางจิตใจในการแสดงความคิดเห็น นี่จึงเป็น 10 วิธีที่สร้างความปลอดภัยทางจิตใจให้กับพนักงานที่ CEO ควรทำนั่นเอง

อ้างอิง

Harvard Business Review

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ฟินแลนด์ ที่ 1 โลก ‘ชีวิตการทำงานดี’ ด้านไทยรั้งอันดับ 4 เอเชีย

จากการสำรวจวัยทำงานทั่วโลกกว่า 128,000 ใน 160 ประเทศ ประเทศที่คนวัยทำงานรู้สึว่าชีวิตด้านการงานของพวกเขาดีที่สุดคือ ฟินแลนด์ (83%) ตามมาด้วย เดนมาร์ก (77%) และ ไอซ์แลนด์ (76%)...

Responsive image

ปัญหา 108 รุมเร้า จนรู้สึกว่าเราไม่ดีพอ CEO สหรัฐ 71% โดน Imposter Syndrome เล่นงาน

รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอ ใครว่าไม่สำคัญ ผลสำรวจของ Korn Ferry เผย CEO ในสหรัฐฯ กว่า 71% ตกอยู่ในสภาวะ Imposter Syndrome...

Responsive image

เข้ากับหัวหน้าไม่ได้ จะลาออกหรือไปต่อ ญี่ปุ่นผุดไอเดีย ‘ให้พนักงานเลือกหัวหน้าที่ชอบ’

บริษัทญี่ปุ่นค้นพบว่าพนักงานโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มักมีปัญหากับหัวหน้างานจนต้องลาออก ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันเกินไป บริษัทจึงคิดวิธีแก้ปัญหานี้ ด้วยการให้พนักงาน สา...