Tech Startup ไทยแข่งขันอย่างไร คุยวิสัยทัศน์แห่งอนาคต กับ คุณจรีพร จารุกรสกุล WHA Group | Techsauce

Tech Startup ไทยแข่งขันอย่างไร คุยวิสัยทัศน์แห่งอนาคต กับ คุณจรีพร จารุกรสกุล WHA Group

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานของดับบลิวเอชเอ ประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ โลจิสติกส์, นิคมอุตสาหกรรม, พลังงานและสาธารณูโภค, Digital Platform

นอกจากนี้ยังได้มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ อย่างเนื่อง โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการทำ Digital Transformation เพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านธุรกิจให้ก้าวสู่การเป็น Tech Company Techsauce Exec Insight Episode นี้ จะพาไปพูดคุยกับ คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในประเด็น

  • กลยุทธ์การรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามา Disrupt
  • การ Connect the dot และเชื่อมโยงให้เกิด Synergy ระหว่างธุรกิจในเครือ
  • บทบาทการสนันสนุน Startup Ecosystem
  • โอกาสการแข่งขันของ Startup ไทย ในระดับสากล
  • เคล็ดลับการมี Vision กว้างไกล และเฉียบคมในการมองความความเปลี่ยนแปลงและการเตรียมพร้อมรับมือกับโลกอนาคต

RELATED ARTICLE

Responsive image

เงินเฟ้อ น้ำมันแพง เศรษฐกิจถดถอย หัวเรือใหญ่ SCG เดินเกมอย่างไรไปพร้อมกับความยั่งยืน

Techsauce พูดคุยกับคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ในประเด็นความยั่งยืน และ ESG SCG เดินหน้าธุรกิจอย่างไร ในวันที่ทุกองค์กรต้องตระหนักเรื่องของความยั่งยืน แต่ใน...

Responsive image

InnovestX กับความคิดที่ว่า Digital Asset และ Blockchain คือพื้นฐานของโลกดิจิทัลใบใหม่

Blockchain และ Digital Asset 2 เรื่องนี้ คือหัวข้อสำคัญในการขยับตัวครั้งใหญ่อีกครั้งของ SCBX ที่ล่าสุดได้ Rebranding บริษัทในเครืออย่างบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สู่ บริษัทห...

Responsive image

BOI ลุยหนุนธุรกิจ BCG เพราะสิ่งแวดล้อมไปคู่กันได้กับการทำธุรกิจ

จากความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แนวคิดธุรกิจที่ดีคือธุรกิจที่มีการเติบโตและผลกำไรเยอะ จนถึงแนวคิดธุรกิจที่น่าสนใจคือธุรกิจที่มีผู้ใช้ (User) เยอะ แต่ปัจจุบันมุมมองที่มีต่อธ...