Tech Startup ไทยแข่งขันอย่างไร คุยวิสัยทัศน์แห่งอนาคต กับ คุณจรีพร จารุกรสกุล WHA Group | Techsauce

Tech Startup ไทยแข่งขันอย่างไร คุยวิสัยทัศน์แห่งอนาคต กับ คุณจรีพร จารุกรสกุล WHA Group

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานของดับบลิวเอชเอ ประกอบด้วย 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ โลจิสติกส์, นิคมอุตสาหกรรม, พลังงานและสาธารณูโภค, Digital Platform

นอกจากนี้ยังได้มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ อย่างเนื่อง โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการทำ Digital Transformation เพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านธุรกิจให้ก้าวสู่การเป็น Tech Company Techsauce Exec Insight Episode นี้ จะพาไปพูดคุยกับ คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในประเด็น

  • กลยุทธ์การรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามา Disrupt
  • การ Connect the dot และเชื่อมโยงให้เกิด Synergy ระหว่างธุรกิจในเครือ
  • บทบาทการสนันสนุน Startup Ecosystem
  • โอกาสการแข่งขันของ Startup ไทย ในระดับสากล
  • เคล็ดลับการมี Vision กว้างไกล และเฉียบคมในการมองความความเปลี่ยนแปลงและการเตรียมพร้อมรับมือกับโลกอนาคต

RELATED ARTICLE

Responsive image

ธุรกิจ Logistics ในมิติของเทคโนโลยี กับคุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD Group

JWD Group ผู้นำด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธุรกิจไทยที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างและ Transform ธุรกิจอย่างต่อเนื...

Responsive image

พฤกษา ทรานส์ฟอร์มสู่ Thinking Company ขับเคลื่อนอสังหาริมทรัพย์ด้วยนวัตกรรม

พฤกษา ทรานฟอร์มสู่ Thinking Company ขับเคลื่อนอสังหาริมทรัพย์ด้วยนวัตกรรม เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประกาศทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่จาก Operation Company ผู้ก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพ...

Responsive image

ทายาทคนที่ 2 เจ้าสัวเจริญ กับวิถีธุรกิจแบบ 'สร้างคุณค่า มองระยะยาว' บนอาณาจักร AWC

AWC หรือ Asset World Corporation กลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่บริษัทในเครือส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แทบทั้งสิ้น แต่ในขณะเดียวกันในอีก 5 ปีข้างหน้า พอร์ตโพลิโอ ของ AWC จะม...