LATEST ARTICLE

New Normal โรงภาพยนตร์ ส่องมาตรการและผังที่นั่งโรงหนัง หลังภาครัฐปลดล็อกระยะ 3

หลังจากทางทางศบค.ผ่อนคลายล็อกดาวน์ระยะ 3 โรงภาพยนตร์ก็เตรียมพร้อมในการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยมีการนำภาพยนตร์ที่เคยฉายไปแล้วมาฉายซ้ำ รวมถึงภาพยนตร์ใหม่ที่กำลังจะทยอยเข้าฉาย

Trendwatcing เผย 3 Trend นวัตกรรมปกติใหม่ ที่มาจากการแก้ปัญหาในช่วง COVID-19

Trendwatching บริษัทวิจัยข้อมูลเทรนด์ผู้บริโภคระดับโลก เปิดเผยบทวิเคราะห์เทรนด์ด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง COVID-19 โดยสรุปและคัดเลือก 3 เทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมและ...

วิเคราะห์ธุรกิจเอเจนซี่ พร้อมแย้มกลยุทธ์หลังวิกฤต COVID-19

ธุรกิจเอเจนซี่โฆษณาประชาสัมพันธ์ถือว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการการควบคุมโรคที่ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปอย่างยากลำบาก แต่ใ...

ประกาศแล้ว ! มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 มีผล 27 พ.ค.เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓...

เปิดเมือง เปิดโรงเรียนอย่างไรดี เมื่ออดีตของคน 1 คน เป็นความเสี่ยงต่ออนาคตของคนทุกคน

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีคำถามเกิดขึ้นในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองต่อข่าวที่จะให้เปิดโรงเรียนนานาชาติในวันที่ 1 มิถุนายน ที่จะถึงนี้ คำถามก็สะท้อนกลับมาว่า ถ้าโรงเรียนเปิดแล้ว ผมจะให้ลูกไปโรงเรี...

ศาลล้มละลายกลาง รับคำร้องขอฟื้นฟู การบินไทย พักชำระหนี้ทันที นัดไต่สวน 17 สิงหาคมนี้

ศาลล้มละลายกลางรับคำร้องขอฟื้นฟู การบินไทย เเล้ว พร้อมได้รับการพักชำระหนี้ทันที นัดไต่สวน 17 สิงหาคมนี้...

JOB