มั่นใจตลาด Bull-run 'Cryptomind' เผยแผน 5 ปี ลุยโปรเจกต์สู่ระดับโลก | Techsauce

มั่นใจตลาด Bull-run 'Cryptomind' เผยแผน 5 ปี ลุยโปรเจกต์สู่ระดับโลก

จังหวะที่ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักรอบใหม่ Cryptomind ประกาศชัดว่า พร้อมลุยตลาด Bull Run โดยในช่วงตลาดหมีที่ผ่านมา บริษัทซุ่มวิจัยพัฒนาแนวทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน และวางโรดแมป 5 ปี หวังยืนหนึ่งในอุตสาหกรรมคริปโต ด้วยการขับเคลื่อน 'กลยุทธ์ 3cs' ผลักดันให้สินทรัพย์ดิจิทัลไทยเติบโตบนเวทีโลก

Cryptomind

นายอัครเดช เดี่ยวพานิช ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เปิดเผยว่า แม้ว่าอุตสาหกรรมคริปโตจะประสบกับภาวะตลาดหมีในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบเชิงลบต่อหลากหลายบริษัท แต่ Cryptomind ยังยืนยันความเข้มแข็งขององค์กร ด้วยความสามารถในการปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ของตลาดอย่างไร้รอยต่อ โดยในช่วงภาวะตลาดหมีที่ผ่านมา บริษัทมุ่งเน้นการวิจัย การพัฒนา และการทดลองแนวคิดทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้พร้อมอย่างเต็มที่ สำหรับการสร้างผลกำไรครั้งใหญ่ในภาวะตลาดขาขึ้นครั้งต่อไปในปี 2024 

Cryptomind พร้อมเดินหน้าสร้างแรงผลักดันอย่างมีนัยสำคัญด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนเหมาะสำหรับ ตลาด Bull run ถือเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่น่าจับตาในปีต่อ ๆ ไป ซึ่งบริษัทจะใช้ประโยชน์จากธุรกิจหลากหลายที่ได้พัฒนามา ให้เกิดศักยภาพสูงสุด ในขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพิ่มจากเครือข่ายอันกว้างขวางที่สร้างและขยายมาตลอดหลายปี 

ปีนี้ Cryptomind พร้อมเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ 3Cs

Cryptomind

  • Community (ชุมชน) 

คือรากฐานที่บริษัทวาง ตำแหน่งขององค์กรไว้ในฐานะผู้นำตลาดมาตั้งแต่ก่อตั้ง เราคือผู้สรรค์สร้าง ส่งเสริมชุมชนสินทรัพย์ดิจิทัล สร้างความตื่นรู้ มอบความรู้ เพื่อที่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงโลกสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย ผ่านงาน 'Blockchain Thailand Genesis' สู่ 'Thailand Blockchain Week' ประสบความสำเร็จในการสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางที่สำคัญสำหรับ Web3 และคริปโต ครอบคลุมชุมชนนักลงทุน, NFT และนักพัฒนาที่หลากหลาย 

  • Contribution (การมีส่วนร่วม) 

นำเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกครอบคลุมทุกแง่มุม ทั้งด้านโปรดักส์, โทเคน, การระดมทุน และการตลาด โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง พร้อมทั้งช่วยออกแบบและให้คำ ปรึกษาเพื่อให้ Web3 Founders สามารถปั้น Unicorn ได้สำเร็จ พิสูจน์ได้จากโปรเจกต์ต่าง ๆ ที่บริษัทให้คำ แนะนำดูแล ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ารวมมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ ในโลกที่เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่าง รวดเร็ว มีเทรนด์ใหม่ ๆ เข้ามาอยู่เสมอ Cryptomind จึงถือเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ให้กับโปรเจกต์ต่าง ๆ ในการก้าวไปสู่ระดับโลก และสร้างผลตอบแทนมหาศาลจากตลาดคริปโตได้

  • Confidence (ความมั่นใจ) 

คือแนวทางของบริษัทในการนำโอกาสด้าน Web3 ไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากขึ้นผ่านธุรกิจของบริษัทในฐานะสถาบันการเงิน บริการให้คำปรึกษาและการจัดการสินทรัพย์ นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ระดับสถาบันให้กับนักลงทุนที่ต้องการความอุ่นใจ ซึ่งบริษัทมีความภูมิใจที่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Manager) รายแรกภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำตลาด ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและบริการชั้นนำ ผสมผสานธุรกิจหลักที่มั่นคง พร้อมกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตเพื่อคว้าศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของคริปโตทำให้บริษัทพร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้าน Web3 ในเอเชีย

Cryptomind วางเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายในอุตสาหกรรมคริปโต ประเด็นนี้อาจเป็นแนวคิดที่ดูไม่เป็นไปตามแบบแผนดั้งเดิม เมื่อพิจารณาถึงความผันผวนของตลาดและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจในแวดวงนี้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทคิดค้นกลยุทธ์เพื่อท้าทายกรอบความคิดเดิม ๆ ขึ้น โดยเป็นโมเดลธุรกิจที่มีการวางโครงสร้าง 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่เน้นการเติบโต (Growth Avenues) กลุ่มธุรกิจหลักที่สร้างรายได้มั่นคง (Established Income Generators) และ คลังสินทรัพย์ (Crypto Treasury)

  • Growth Avenues (ช่องทางการเติบโต) 

หมายถึง กลยุทธ์ธุรกิจเฉพาะทางที่องค์กรสามารถใช้เพื่อเพิ่มรายได้อย่างก้าวกระโดดโดยอาศัยการจับเทรนด์ตลาดและโอกาสใหม่ในอุตสาหกรรม ช่องทางการเติบโต อาจรวมถึงการเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การเปลี่ยนฐานลูกค้า หรือการใช้เทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจใหม่ที่จะทำให้องค์กรมีโอกาสทวีคูณในเชิงมูลค่า เช่น การรับเหรียญคริปโตจากโปรเจกต์เป็นผลตอบแทนในช่วงที่โปรเจกต์ยังมีมูลค่าทางตลาดที่ต่ำ ซึ่งเป็นโอกาสการสร้างรายได้มหาศาลที่มีเฉพาะในอุตสาหกรรมคริปโต

  • Established Income Generators (แหล่งทำเงิน) 

เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง มีการเติบโตอย่างมั่นคง หรือมีความเสถียรในทุกสภาวะตลาด แหล่งทำเงินเหล่านี้สร้างรายได้และกำไรสูง สำหรับองค์กรโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มมากนัก ธุรกิจมักใช้เงินที่ได้จากแหล่งทำเงินเหล่านี้เพื่อสนับสนุนช่องทางการเติบโตหรือลงทุนในโอกาสใหม่ ๆ

  • Crypto Treasury (คลังเงินคริปโต) 

บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด นำทรัพย์สินของบริษัท ฝั่ง Growth Avenues ที่มีโอกาสได้จากเหรียญโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จ มาบริหารความเสี่ยงและขยายการลงทุน โดยตั้งเป็น Crypto Treasury เพื่อหาผลตอบแทนต่อไปในโลกคริปโต เช่น Node staking, Defi Farming etc. ซึ่งบริษัทมีการบริหาร Crypto Treasury ให้เหมาะกับทุกสภาวะตลาด และทำให้บริษัทนั้นเข้มแข็งในระยะยาว สามารถเปรียบมูลค่าบริษัทเสมือน Index ของโลกคริปโตได้

Cryptomind

ด้าน นายสัญชัย ปอปลี ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริปโตมายด์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวถึงเวลา 3 - 5 ปี นับจากนี้ Cryptomind Group จะก้าวขึ้นสู่การเป็นดัชนีมูลค่าของอุตสาหกรรมคริปโต 

"ธุรกิจของเราไม่ได้เพียงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมสร้างกำไรจากภาวะตลาดขาขึ้น และสร้างรายได้ที่มั่นคงเท่านั้น แต่ยังได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนอันแข็งแกร่ง และโอกาสที่หาได้ยากจากตลาดเงินทุนที่เกิดจากเทคโนโลยีที่กำลังเติบโต โดยล่าสุดทางบริษัท สามารถระดมทุน (Serie-A Funding) ได้กว่า 120 ล้านบาท จาก Beacon Venture Capital บริษัทเงินร่วมทุนของธนาคารกสิกรไทย รวมทั้ง Aviary Asia Capital และ Hashkey โดยมีแผนจะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมั่นคงต่อไป 

"อนาคตของสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยและตลาดโลกมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้ง เราเชื่อว่า สินทรัพย์ดิจิทัลจะข้ามพรมแดนทางการเงิน ช่วยให้ประเทศไทยเติบโตบนเวทีโลก เราเห็นภาพสตาร์ทอัพไทยสร้างผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลก ในขณะเดียวกัน โปรเจกต์ต่างประเทศก็เริ่มให้ความสนใจชุมชนไทยมากขึ้น ที่สำคัญที่สุด สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่ช่วยปลดปล่อยศักยภาพนักลงทุนไทย โดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงนวัตกรรมระดับโลกผ่านโทเคน ซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อน" นายสัญชัยกล่าว

Cryptomind ในฐานะบริษัทไทยที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งไทยและต่างประเทศเพื่อคว้าโอกาสในตลาดโลก และเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่น มีแนวคิดในการให้ความสำคัญกับ 'สินทรัพย์ดิจิทัลไทยและต่างประเทศ' ดังนั้นเมื่อตลาดพัฒนาขึ้น บริษัทเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางใหม่สำหรับผู้ใช้ นักลงทุน และนักพัฒนาจากทั่วโลก

Bull run

นายพีรพัฒน์ หาญคงแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน บริษัท คริปโตมายด์ แอดไวเซอรี่ จำกัด กล่าวว่า ตลาดคริปโตกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งในแง่ของมูลค่าตลาดและจำนวนผู้ใช้งาน สถาบันการเงินเริ่มให้ความสนใจและลงทุนในคริปโตมากขึ้น กฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น 

นอกจากนี้ นายพีรพัฒน์ยังย้ำว่า นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากตลาดคริปโตเคอร์เรนซียังมีความผันผวนและมีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังและควรเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ และเผยเทรนด์ของคริปโตเคอร์เรนซีด้วยว่า

  • Bitcoin ยังคงเป็นเหรียญหลักที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นในฐานะสินทรัพย์สำรอง 
  • Ethereum สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่ง Ethereum 2.0 ก็กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ DeFi บน Ethereum ให้เติบโตอย่างรวดเร็ว 
  • Altcoins มีศักยภาพในการเติบโตสูง มีโปรเจกต์ Blockchain ใหม่ ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก

Cryptomind

นายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด กล่าวว่า Merkle Capital คือ ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 'ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล' ในปีนี้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น ถือเป็นปีที่ดีในการแบ่งสัดส่วนมาลงทุนในตลาดคริปโตแต่การจะประสบความสำเร็จในตลาดที่ผันผวนนี้ได้ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยทาง Cryptomind ตอกย้ำว่า เข้าใจดีถึงความท้าทายเหล่านี้ และพร้อมที่จะช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงินด้วยบริการจัดการกองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครอบคลุม

"Merkle Capital มีทีมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างลึกซึ้ง พร้อมนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทุกรูปแบบ โดยการลงทุนของบริษัทขับเคลื่อนด้วยการวิจัยเชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระดับสถาบันเพื่อปกป้องสินทรัพย์ดิจิทัล มีระบบตรวจสอบภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล"

นอกจากนี้ Cryptomind ยังปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

**คริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนและสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

คาโบสุ น้องหมาสัญลักษณ์ Dogecoin กลับดาวหมาแล้ว

ข่าวเศร้าวงการคริปโตและคนรักสุนัข Kabosu (คาโบสุ) น้องหมาสายพันธุ์ชิบะ ที่เชิดหน้าชูตาเป็นสัญลักษณ์ของ Dogecoin (DOGE) กลับดาวหมาแล้ว...

Responsive image

พนักงาน Call Center ไม่ใช่สนามอารมณ์ SoftBank ผุดไอเดียพัฒนา AI ปรับเสียงลูกค้าให้น่าฟัง

พนักงาน Call Center จะไม่เป็นสนามอารมณ์ของลูกค้าอีกต่อไป ! เพราะ SoftBank บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่จะใช้ AI ปรับน้ำเสียงเกรี้ยวกราดของลูกค้าให้ใจเย็นลง...

Responsive image

Korean Air สร้าง AI Contact Center แพลตฟอร์มติดต่อสื่อสารและบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ขับเคลื่อนโดย AI

Korean Air ร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีคลาวด์พัฒนาแพลตฟอร์ม AI Contact Center (AICC) ที่ดึงเอา AI มาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการของศูนย์บริการลูกค้...