Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Cryptomind Group

คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ประกาศลงทุน 25 % ใน Cryptomind Group ธุรกิจที่ปรึกษา Cryptocurrency & Blockchain

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ CGH กลุ่มบริษัทเงินลงทุน ได้ประกาศเข้าลงทุนในกิจการ Cryptomind Group บริษัทที่ปรึกษาที่ให้บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกั...

JOB